ข้อมูลโรงเรียนดีตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ผ่านประเมิน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ที่ผ่านการประเมิน
2
รวมผ่าน
ผ่านการประเมิน
3
ที่
สังกัด
จังหวัดเขตรหัสร.ร.ชื่อร.ร.ตำบลระดับ959
วดป.ที่ผ่าน
ประธาน
4
1สพป.นครราชสีมา21030200280ชลประทานบ้านกอโจดท่าเยี่ยมขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
5
2สพป.นครราชสีมา2
1030201137
ชุมชนบ้านทับสวาย
ทับสวาย
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
6
3สพป.นครราชสีมา2
1030200305
ชุมชนพลับพลาพลับพลา
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
7
4สพป.นครราชสีมา2
1030200188
บ้านโคกพระ
หนองพลวง
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
8
5สพป.นครราชสีมา2
1030201111
บ้านซับตะคร้อ
ไทยเจริญ
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
9
6สพป.นครราชสีมา2
1030200273
บ้านดอนกระโทก
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
10
7สพป.นครราชสีมา2
1030200301
บ้านดอนเกตุ
ทุ่งอรุณ
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
11
8สพป.นครราชสีมา2
1030200293
บ้านด่านเกวียน
ด่านเกวียน
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
12
9สพป.นครราชสีมา2
1030201314
บ้านด่านพัฒนาพระพุทธ
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
13
10สพป.นครราชสีมา2
1030201164
บ้านตะแกรง
หลุ่งตะเคียน
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
14
11สพป.นครราชสีมา2
1030201171
บ้านตะโกตะโก
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
15
12สพป.นครราชสีมา21030201165บ้านท่าลี่เมืองพลับพลาประถมศึกษา12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
16
13สพป.นครราชสีมา2
1030200295
บ้านท่าอ่างท่าอ่าง
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
17
14สพป.นครราชสีมา2
1030200211
บ้านโนนตาพรมศรีละกอ
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
18
15สพป.นครราชสีมา2
1030200182
บ้านโนนพฤกษ์จักราช
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
19
16สพป.นครราชสีมา2
1030200276
บ้านบึงพระ
ท่าลาดขาว
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
20
17สพป.นครราชสีมา2
1030201120
บ้านบุกระโทก
หนองหัวแรด
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
21
18สพป.นครราชสีมา2
1030200199
บ้านพระนารายณ์
คลองเมือง
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
22
19สพป.นครราชสีมา2
1030200288
บ้านพิชิตคเชนทร์
โชคชัย
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
23
20สพป.นครราชสีมา21030200296บ้านละลมละลมใหม่พัฒนาขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
24
21สพป.นครราชสีมา21030201128บ้านลุงเขว้าลุงเขว้าขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
25
22สพป.นครราชสีมา2
1030201129
บ้านสารภีสารภี
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
26
23สพป.นครราชสีมา2
1030201173
บ้านแสนสุข
ห้วยแถลง
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
27
24สพป.นครราชสีมา21030201315บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)หนองยางประถมศึกษา12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
28
25สพป.นครราชสีมา21030200297บ้านหนองกกท่าจะหลุงขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
29
26สพป.นครราชสีมา21030201133บ้านหนองตะไก้หนองตะไก้ประถมศึกษา12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
30
27สพป.นครราชสีมา21030201135บ้านหนองบุนนากหนองบุนนากขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
31
28สพป.นครราชสีมา2
1030201174
บ้านหนองไผ่สีสุก
ประถมศึกษา
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
32
29สพป.นครราชสีมา21030201158บ้านหนองม่วงหวานงิ้วขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
33
30สพป.นครราชสีมา2
1030201124
บ้านหนองไม้ไผ่
หนองไม้ไผ่
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
34
31สพป.นครราชสีมา2
1030201115
บ้านหนองสะแกแหลมทอง
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
35
32สพป.นครราชสีมา21030201156บ้านหลุ่งประดู่หลุ่งประดู่ขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
36
33สพป.นครราชสีมา2
1030201149
บ้านห้วยแคนห้วยแคน
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
37
34สพป.นครราชสีมา2
1030201150
บ้านหัวทำนบกงรถ
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
38
35สพป.นครราชสีมา21030200185บ้านหินโคนหินโคนขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
39
36สพป.นครราชสีมา2
1030201183
บ้านหินดาดหินดาด
ขยายโอกาส
12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
40
37สพป.นครราชสีมา21030201117บ้านใหม่ไทยเจริญบ้านใหม่ขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
41
38สพป.นครราชสีมา21030201318เพชรมาตุคลาท่าช้างประถมศึกษา12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
42
39สพป.นครราชสีมา21030200191รัฐการุณวิทยาทองหลางประถมศึกษา12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
43
40สพป.นครราชสีมา21030200202วัดหนองนกคุ่มหนองขามขยายโอกาส12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
44
41สพป.นครราชสีมา2
1030201307
สมบูรณ์วัฒนาช้างทองประถมศึกษา12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
45
42สพป.นครราชสีมา21030201311สมานมิตรวิทยาหนองงูเหลือมประถมศึกษา12557
นายสุรัตน์ชัย ชัยมีเขียว
46
43สพป.นครราชสีมา3
ชมุมชนบ้านเสิงสาง
เสิงสาง14-มี.ค.-53
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
47
44สพป.นครราชสีมา3
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
อรพิมพ์1ปี 2554
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
48
45สพป.นครราชสีมา3สะแกราชวิทยาคมสะแกราช1ปี 2554
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
49
46สพป.นครราชสีมา3บ้านราษฏร์พัฒนา
บ้านราษฏร์
1ปี 2554
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
50
47สพป.นครราชสีมา3
เจียรวนนท์อุทิศ 2
วังหมี1ปี 2554
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
51
48สพป.นครราชสีมา3บ้านหนองตะแบก
ตะแบกบาน
1ปี 2555
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา
52
49สพป.นครราชสีมา3บ้านปลายดาบสุขเกษม1ปี 2555
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา
53
50สพป.นครราชสีมา3
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
สุขไพบูลย์
1ปี 2555
นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา
54
51สพป.นครราชสีมา4
1030200760
ขนงพระใต้ขนงพระ
ขยายโอกาส
121-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
55
52สพป.นครราชสีมา4
1030201009
คีรีวัฒนามิตรภาพ
ขยายโอกาส
124-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
56
53สพป.นครราชสีมา4
1030201029
โค้งยางวิทยาโค้งยาง
ขยายโอกาส
122-ก.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
57
54สพป.นครราชสีมา41030200995เจียรวนนท์อุทิศ 1ลาดบัวขาวขยายโอกาส16-มี.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
58
55สพป.นครราชสีมา41030201048ชินวงศ์อุปถัมภ์มะเกลือใหม่ขยายโอกาส11-ก.พ.-56นายธีรพล เวียงวลัย
59
56สพป.นครราชสีมา4
1030200978
ทับ 6 วิทยาคาร
หนองน้ำใส
ขยายโอกาส
13-มี.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
60
57สพป.นครราชสีมา4
1030201010
ไทยวัฒนาประชารัฐ
สีคิ้ว
ประถมศึกษา
127-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
61
58สพป.นครราชสีมา4
1030201030
โนนค่าวิทยาโนนค่า
ขยายโอกาส
123-ก.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
62
59สพป.นครราชสีมา4
1030201065
บ้านแก่นท้าว(อโศกสงเคราะห์)
เสมา
ขยายโอกาส
121-ก.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
63
60สพป.นครราชสีมา4
1030200807
บ้านคลองยาง
หนองสาหร่าย
ขยายโอกาส
121-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
64
61สพป.นครราชสีมา41030200814บ้านท่าช้างหมูสีขยายโอกาส15-ม.ค.-56นายธีรพล เวียงวลัย
65
62สพป.นครราชสีมา4
1030200764
บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
หนองน้ำแดง
ขยายโอกาส
121-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
66
63สพป.นครราชสีมา4
1030201040
บ้านนากลางนากลาง
ขยายโอกาส
1
67
64สพป.นครราชสีมา4
1030201035
บ้านนาตะโครกโคราช
ประถมศึกษา
17-มี.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
68
65สพป.นครราชสีมา41030201019บ้านโนนสง่าหนองหญ้าขาวขยายโอกาส12-ก.ค.-56นายธีรพล เวียงวลัย
69
66สพป.นครราชสีมา41030200795บ้านวังไทรวังไทรขยายโอกาส13-ก.ค.-56นายธีรพล เวียงวลัย
70
67สพป.นครราชสีมา41030200965บ้านวังโรงใหญ่สามัคคีวังโรงใหญ่ขยายโอกาส128-ก.พ.-56นายธีรพล เวียงวลัย
71
68สพป.นครราชสีมา41030200786บ้านหนองขวางวิทยาวังกะทะขยายโอกาส127-ก.พ.-56นายธีรพล เวียงวลัย
72
69สพป.นครราชสีมา4
1030200804
บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
โป่งตาลอง
ขยายโอกาส
113-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
73
70สพป.นครราชสีมา4
1030200989
บ้านหนองบัวน้อย
หนองบัวน้อย
ประถมศึกษา
128-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
74
71สพป.นครราชสีมา41030201057บ้านหนองเบนมะเกลือเก่าขยายโอกาส17-มี.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
75
72สพป.นครราชสีมา4
1030200779
บ้านหนองมะค่าปากช่อง
ขยายโอกาส
18-มี.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
76
73สพป.นครราชสีมา4
1030201046
บ้านหนองแวง
หนองตะไก้
ประถมศึกษา
123-ก.ค.-57นายธีรพล เวียงวลัย
77
74สพป.นครราชสีมา41030201062ระดมวิทยานุสรณ์สูงเนินขยายโอกาส12 กรกฏาคม 2556นายธีรพล เวียงวลัย
78
75สพป.นครราชสีมา4
1030200752
วัดมิตรภาพวนาราม
กลางดง
ขยายโอกาส
19-มี.ค.-57นายดำเนิน เพียรค้า
79
76สพป.นครราชสีมา41030200789วันอาสาพัฒนา 2520คลองม่วงขยายโอกาส11-ก.พ.-56นายธีรพล เวียงวลัย
80
77สพป.นครราชสีมา4
1030200759
เสนารัฐวิทยาคารจันทึก
ขยายโอกาส
122-ก.พ.-57นายธีรพล เวียงวลัย
81
78สพป.นครราชสีมา4
1030200982
หนองแวงพิทยาคม
ดอนเมือง
ขยายโอกาส
1
82
79สพป.นครราชสีมา5บ้านโจด
หนองหัวฟาน
18 ส.ค.59
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
83
80สพป.นครราชสีมา5
บ้านถนนหักน้อยดอนกลอย
ด่านขุนทด
18 ส.ค.59
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
84
81สพป.นครราชสีมา5บ้านเหนือทัพรั้งเมืองนาท19 ส.ค.59
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
85
82สพป.นครราชสีมา5บึงคำคูบัลลังก์131 ส.ค.59
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
86
83สพป.นครราชสีมา5บ้านค้างพลูค้างพลู125 ส.ค.59
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
87
84สพป.นครราชสีมา5บ้านนารายณ์สำโรง1
29 สิงหาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
88
85สพป.นครราชสีมา5
บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
พะงาด1
12 กรกฎาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
89
86สพป.นครราชสีมา5บ้านโพนไพล
พังเทียม
1
12 กรกฎาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
90
87สพป.นครราชสีมา5วัดสระจรเข้
สระจรเข้
1
14 กรกฎาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
91
88สพป.นครราชสีมา5บ้านพันชนะพันชนะ1
8 สิงหาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
92
89สพป.นครราชสีมา5บ้านวังโป่ง
บ้านเก่า
1
8 สิงหาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
93
90สพป.นครราชสีมา5บ้านหนองไทรหนองไทร1
21 กรกฎาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
94
91สพป.นครราชสีมา5บ้านจานกำปัง1
30 สิงหาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
95
92สพป.นครราชสีมา5
ชุมชนบ้านด่านจาก
ด่านจาก1
30 สิงหาคม 2559
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
96
93สพป.นครราชสีมา61030200590ชุมชนบ้านช่อระกาช่อระกาขยายโอกาส1ไม่ระบุไม่ระบุ
97
94สพป.นครราชสีมา61030200089ชุมชนบ้านวัดเทพาลัยขยายโอกาส17 มิ.ย. 2559นายสนอง สุดสะอาด
98
95สพป.นครราชสีมา61030200598ชุมชนบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมประถมศึกษา1ไม่ระบุไม่ระบุ
99
96สพป.นครราชสีมา6
1030201331
ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
หนองหว้า
ประถมศึกษา
1ไม่ระบุไม่ระบุ
100
97สพป.นครราชสีมา61030200017บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือบึงสำโรงขยายโอกาส114 มิ.ย. 2559นายสนอง สุดสะอาด
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu