2.4.1 (ก่อน) ม.4/6 แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.4 เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
12/3/2018 19:23:1639820@anc.ac.th10 / 11
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
3
12/24/2018 8:50:4439845@anc.ac.th1 / 11
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
4
12/24/2018 8:50:4840192@anc.ac.th2 / 11ธนาธร ทองเสริม
5
12/24/2018 8:52:3440229@anc.ac.th3 / 11
ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์
6
12/24/2018 8:54:5539884@anc.ac.th2 / 11
นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
7
12/24/2018 8:55:1539783@anc.ac.th2 / 11สโรชินี ศรีพลาย
8
12/24/2018 8:55:2239876@anc.ac.th10 / 11
นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
9
12/24/2018 8:56:1842773@anc.ac.th5 / 11รุจิรา สุขสะอาด
10
12/24/2018 8:56:3939912@anc.ac.th2 / 11
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
11
12/24/2018 8:56:5540253@anc.ac.th5 / 11นายกิตติธัช บังอร
12
12/24/2018 8:57:5439736@anc.ac.th5 / 11สุเมธ ตังคณิตานนท์
13
12/24/2018 8:57:58
asnutcha.a116@gmail.com
2 / 11
นางสาว ณัชชา พละศูนย์
14
12/24/2018 8:58:3139833@anc.ac.th5 / 11สุธิดา สุภักดิ์
15
12/24/2018 8:58:5840158@anc.ac.th8 / 11นัสนันท์ คูณค้ำ
16
12/24/2018 9:02:0739940@anc.ac.th1 / 11นายอภิวัฒน์ ทานุมา
17
12/24/2018 9:05:0939802@ANC.ac.th3 / 11นายณัฐพล นิระพันธ์
18
12/24/2018 9:05:4540205@anc.ac.th7 / 11นาย วสุ สุพล
19
12/24/2018 9:05:4939981@anc.ac.th6 / 11นาย จีรกิตติ์ สมนึก
20
12/24/2018 9:06:0740230@anc.ac.th4 / 11ทวีทรัพย์ สาคร
21
12/24/2018 9:07:1840207@anc.ac.th10 / 11
นายศรัณยภัทร สันตะวงค์
22
12/24/2018 9:08:13suttipog78@gmail.com1 / 11นายสุธิพงษ์ บรรลุ
23
12/24/2018 9:08:2140054@anc.ac.th4 / 11นายณัฐภัทร กัลยากา
24
12/24/2018 9:09:0840214@anc.ac.th10 / 11อธิบดร หริ่งเจริญ
25
12/24/2018 9:10:5340186@anc.ac.th3 / 11นายคมกริช บาระมี
26
12/24/2018 9:12:5240208@anc.ac.th2 / 11ศิวกร เห็มสุข
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...