สรุปรายชื่อโรงเรียนขอรับการประเมินนโยบาย ผอ.เขต
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ขนาดสถานศึกษา
นโยบายที่ขอรับการประเมิน
2
30/8/2017, 15:17:40
บ้านน้ำหรา
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
3
1/9/2017, 20:44:52
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ดอกกาหลงขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
---
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
4
3/9/2017, 19:33:53
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ชัยพัฒน์ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
---
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
5
4/9/2017, 8:22:27
บ้านควนเกไผ่สีทองขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
----
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
---
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
6
4/9/2017, 11:03:44
บ้านทุ่งดินลุ่ม
สุไหงอุเปสเตโกดอน
ขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
----
7
4/9/2017, 14:28:17
บ้านทางยางไผ่สีทองขนาดเล็ก--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
8
4/9/2017, 14:40:23
บ้านนาแก้วบาราเกตขนาดเล็ก--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
-------
9
4/9/2017, 15:03:37
บ้านหัวกาหมิง
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
10
4/9/2017, 15:29:28
บ้านท่าน้ำเค็มใต้
บาราเกตขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-----
นโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบประกัน
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
11
4/9/2017, 22:20:33
ผังปาล์ม 3มะนังขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
------
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
12
5/9/2017, 8:57:18
บ้านค่ายรวมมิตร
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
--------
13
5/9/2017, 9:44:15
บ้านตูแตหรำเสมากำแพงขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
14
5/9/2017, 10:19:23
บ้านทุ่งริ้นไผ่สีทองขนาดเล็ก---------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
15
5/9/2017, 10:44:42
บ้านเกาะยาวชัยพัฒน์ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
16
5/9/2017, 11:29:01
บ้านตันหยงโป
สันหลังมังกร
ขนาดกลาง--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
17
5/9/2017, 11:32:43
บ้านหาดทรายยาว
สันหลังมังกร
ขนาดเล็ก--------
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
18
5/9/2017, 11:40:55
บ้านกาลันยีตัน
สันหลังมังกร
ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
--------
19
5/9/2017, 13:15:49
อนุบาลท่าแพบาราเกตขนาดใหญ่-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
20
5/9/2017, 14:27:17
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ทุ่งหว้าอันดามัน
ขนาดเล็ก---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
21
5/9/2017, 14:57:58
บ้านขอนคลาน
ทุ่งหว้าอันดามัน
ขนาดกลาง---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
22
5/9/2017, 15:33:06
วรรธนะสาร
สุไหงอุเปสเตโกดอน
ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-------
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
23
5/9/2017, 15:38:21
บ้านแป-ระเหนือไผ่สีทองขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
--
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
-
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
24
5/9/2017, 18:51:42
บ้านเขาจีนเมืองสตูลขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
25
5/9/2017, 20:52:08
บ้านสายควนบาราเกตขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
---
นโยบายข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน
--
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
26
5/9/2017, 23:02:06
บ้านท่าหินเมืองสตูลขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-------
27
6/9/2017, 9:54:43
บ้านกาเนะพญาบังสาขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
28
6/9/2017, 9:02:40
บ้านนำ้ร้อน
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
29
6/9/2017, 9:33:39
บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดใหญ่-----
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
--
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
30
6/9/2017, 9:42:02
สมาคมเลขานุการสตรี 3
ไผ่สีทองขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
31
6/9/2017, 10:02:48
อนุบาลสตูล
สันหลังมังกร
ขนาดใหญ่--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
--
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
32
6/9/2017, 10:18:29
บ้านโคกพยอมละงูขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
---
33
6/9/2017, 10:48:11
อนุบาลละงูเสมากำแพงขนาดใหญ่-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
--
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
-
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
34
6/9/2017, 11:23:40
บ้านคลองน้ำเค็มละงูขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
--
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
35
6/9/2017, 11:27:57
บ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่147"
ควนโดนขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
36
6/9/2017, 11:35:58
บ้านอุไดดอกกาหลงขนาดเล็ก--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
--
นโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบประกัน
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
37
6/9/2017, 12:15:49
บ้านท่าแพบาราเกตขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
-
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
38
6/9/2017, 12:29:44
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
ชัยพัฒน์ขนาดกลาง---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
39
6/9/2017, 12:33:26
บ้านท่ายาง
ปากน้ำแหลมสน
ขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
40
6/9/2017, 12:43:26
บ้านบารายี
ทุ่งหว้าอันดามัน
ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
41
6/9/2017, 12:45:54
บ้านในเมืองละงูขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
---------
42
6/9/2017, 13:49:03
บ้านตันหยงละไน้
ปากน้ำแหลมสน
ขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
43
6/9/2017, 13:59:33
บ้านเกาะอาดังชัยพัฒน์ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-------
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
44
6/9/2017, 14:02:04
บ้านสาครเหนือไผ่สีทองขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
------
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
45
6/9/2017, 14:07:22
บ้านอุไรเสมากำแพงขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
46
6/9/2017, 14:15:04
บ้านหัวควนภูผาวารีขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
47
6/9/2017, 14:15:51
บ้านวังตง
ทุ่งหว้าอันดามัน
ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
48
6/9/2017, 14:21:53
บ้านปิใหญ่เสมากำแพงขนาดกลาง---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
49
6/9/2017, 15:32:23
บ้านแป-ระใต้บาราเกตขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
50
6/9/2017, 15:47:43
บ้านปลักหว้าบาราเกตขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
-
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
51
6/9/2017, 21:22:03
อนุบาลเมืองสตูลพญาบังสาขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
52
6/9/2017, 22:53:59
บ้านสวนเทศไผ่สีทองขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
53
6/9/2017, 22:54:12
นิคมซอย 10
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดเล็ก---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
54
7/9/2017, 7:00:06
บ้านท่าชะมวงละงูขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
55
7/9/2017, 9:02:36
อนุบาลทุ่งหว้า
สุไหงอุเปสเตโกดอน
ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
--
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
56
7/9/2017, 9:14:11
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ชัยพัฒน์ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
57
7/9/2017, 9:18:34
บ้านปากบารา
ปากน้ำแหลมสน
ขนาดใหญ่
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
--
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
---
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
58
7/9/2017, 9:27:57
บ้านทางงอควนโดนขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
59
7/9/2017, 9:51:32
บ้านป่าฝางเสมากำแพงขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
60
7/9/2017, 10:15:20
บ้านนาข่าภูผาวารีขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
61
7/9/2017, 10:16:25
บ้านนาแคเมืองสตูลขนาดเล็ก---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
---
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
62
7/9/2017, 10:27:04
บ้านควนล่อน
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
63
7/9/2017, 10:28:15
นิคมพัฒนาภาคใต้ ๑ดอกกาหลงขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
------
64
7/9/2017, 10:54:51
บ้านนางแก้วภูผาวารีขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
นโยบายข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน
นโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบประกัน
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
65
7/9/2017, 11:16:30
บ้านฉลุง
สันหลังมังกร
ขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
66
7/9/2017, 11:35:09
ผังปาล์ม 1มะนังขนาดกลาง--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
-
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
67
7/9/2017, 11:38:51
บ้านไร่บาราเกตขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
---
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
68
7/9/2017, 11:48:46
บ้านโคกประดู่พญาบังสาขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
--
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
69
7/9/2017, 12:26:44
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒน์ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
70
7/9/2017, 12:43:49
บ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์"
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
71
7/9/2017, 12:46:01
บ้านคีรีวง
สุไหงอุเปสเตโกดอน
ขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
72
7/9/2017, 13:11:11
บ้านท่าแลหลาเสมากำแพงขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
--
นโยบายข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน
---
73
7/9/2017, 13:17:05
บ้านทุ่งพญาบังสาขนาดกลาง---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
74
7/9/2017, 13:43:35
บ้านท่าพยอม
ปากน้ำแหลมสน
ขนาดเล็ก---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
75
7/9/2017, 13:47:02
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3ดอกกาหลงขนาดใหญ่-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
--------
76
7/9/2017, 13:57:50
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ละงูขนาดกลาง---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
77
7/9/2017, 14:03:28
บ้านห้วยไทรละงูขนาดเล็ก--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
---
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
78
7/9/2017, 14:14:32
บ้านตะโละใส
ปากน้ำแหลมสน
ขนาดใหญ่
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
นโยบายข้อที่ ๖ ส่งเสริมภาษาสู่สากล
---
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
79
7/9/2017, 14:19:28
บ้านตันหยงกลิงชัยพัฒน์ขนาดเล็ก--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
80
7/9/2017, 14:28:58
บ้านกาลูบีพญาบังสาขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
--
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
81
7/9/2017, 14:34:11
บ้านสนกลาง
ปากน้ำแหลมสน
ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
82
7/9/2017, 14:39:12
บ้านทุ่งบุหลัง
ทุ่งหว้าอันดามัน
ขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
--------
83
7/9/2017, 14:47:20
บ้านวังสายทองภูผาวารีขนาดกลาง---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
84
7/9/2017, 14:57:21
บ้านควนฟ้าแลบเสมากำแพงขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
85
7/9/2017, 15:18:18
บ้านควนขันเมืองสตูลขนาดเล็ก-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
--
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
86
7/9/2017, 15:18:47
บ้านไสใหญ่เสมากำแพงขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
-
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
87
7/9/2017, 15:24:18
บ้านดาหลำภูผาวารีขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
--
นโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบประกัน
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
88
7/9/2017, 16:15:34
บ้านโตนปาหนัน
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-----
นโยบายข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน
นโยบายข้อที่ ๙ ใส่ใจระบบประกัน
-
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
89
7/9/2017, 18:36:00
บ้านห้วยน้ำดำ
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
---
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
---
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
90
7/9/2017, 22:34:11
บ้านทุ่งมะปรังควนโดนขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
-----
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
-
91
7/9/2017, 22:48:21
นิคมพัฒนาผัง 20มะนังขนาดกลาง--------
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
92
7/9/2017, 23:50:40
บ้านคลองสองปากไผ่สีทองขนาดเล็ก
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
--------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
93
8/9/2017, 6:47:30
บ้านสาครไผ่สีทองขนาดกลาง-
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-----
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
94
8/9/2017, 8:24:28
เพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปากน้ำแหลมสน
ขนาดเล็ก---------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
95
8/9/2017, 8:28:07
บ้านบากันโต๊ะทิดละงูขนาดเล็ก--
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
-------
96
8/9/2017, 8:53:59
บ้านควนสตอควนโดนขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
-
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
------
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
97
8/9/2017, 8:58:35
บ้านป่าแก่บ่อหิน
สุไหงอุเปสเตโกดอน
ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
นโยบายข้อที่ ๓ โรงเรียนน่าอยู่
นโยบายข้อที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
--
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
98
8/9/2017, 9:05:43
อนุบาลควนโดนควนโดนขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
--
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
----
99
8/9/2017, 9:17:19
บ้านไทรงามชัยพัฒน์ขนาดกลาง
นโยบายข้อที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน
--
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
------
100
8/9/2017, 9:19:26
บ้านบ่อหินภูผาวารีขนาดกลาง---
นโยบายข้อที่ ๕ น้อมนำหลักปรัชญา
-
นโยบายข้อที่ ๗ ผลงานประจักษ์ชัด
--
นโยบายข้อที่ ๑๐ สร้างสรรค์ความร่วมมือ
นโยบายข้อที่ ๑๑ ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย
Loading...
Main menu