Kort och upprörd undersökning om timpriser för programmerare i Stockholmstrakten. Fyll i denna om du jobbar som konsult idag.