ข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.รอ.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.รอ.1
2
รายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนรายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารประกอบรายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านบุคลากร(ครู)
3
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
รายการที่ขอ(วัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน)
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
รายการที่ขอ(สร้างอาคาร/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรือส้วม)
ลำดับที่ชื่อโรงเรียน
4
1บ้านเปลือยสีแก้วขาดสื่อการเรียนการสอน1คางฮุงไข่นุ่นโนนซ่อมแซม/สร้างอาคารเรียน1
5
2บ้านหนองเข็งขาดสื่อการเรียนการสอน2บ้านหัวโนนซ่อมแซม/สร้างอาคารเรียน2
6
3บ้านหนองบัวดอนไผ่ขาดสื่อการเรียนการสอน3บ้านหนองบัวซ่อมแซมอาคารเรียน3
7
4บ้านไผ่ขาดสื่อการเรียนการสอน4บ้านพลับพลาสร้างอาคารใหม่4
8
5นาคำเจริญวิทย์ขาดสื่อการเรียนการสอน5บ้านหนองแวงซ่อมแซม/สร้างอาคารเรียน5
9
6บ้านผักแว่นอนามัยขาดสื่อการเรียนการสอน6บ้านรอบเมืองซ่อมแซมอาคารเรียน6
10
7บ้านหนองเต่าขาดสื่อการเรียนการสอน7บ้านปาฝา(คุรุประชาซ่อมแซมอาคารเรียน7
11
8
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ขาดวัสดุ/ขาดอุปกรณ์8บ้านสังข์ซ่อมแซมอาคารเรียน8
12
9ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาขาดสื่อการเรียนการสอน9แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ซ่อมแซมอาคารเรียน9
13
10บ้านหนองชาดขาดสื่อการเรียนการสอน10บ้านสวนจิกซ่อมแซมอาคารเรียน10
14
11
บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
ขาดสื่อการเรียนการสอน11บ้านค้อกุดจอกซ่อมแซมอาคารเรียน11
15
12บ้านม่วงท่าลาดขาดสื่อการเรียนการสอน12บ้านดอนแคนซ่อมแซมอาคารเรียน12
16
13บ้านโนนราษีขาดสื่อการเรียนการสอน13บ้านผักแว่นอนามัย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
13
17
14บ้านพลับพลาขาดสื่อการเรียนการสอน14วังยาวเจริญวิทย์ห้องคอมพิวเตอร์14
18
15บ้านขว้างใหญ่ขาดสื่อการเรียนการสอน15
บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
ห้องคณิตศาสตร์
19
16บ้านเกษมสุขขาดสื่อการเรียนการสอน16แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ห้องดนตรี
20
17บ้านดอมพยอมน้อยขาดสื่อการเรียนการสอน17บ้านหนองหินห้องสมุด
21
18บ้านหนองตาไก้หนองตุขาดสื่อการเรียนการสอน18บึงงามพัฒนาซ่อมแซมห้องน้ำ
22
19ไตรมิตรวิทยาขาดสื่อการเรียนการสอน19บ้านป่ายางซ่อมแซมห้องน้ำ
23
20บ้านหนองเบิดขาดสื่อการเรียนการสอน20บ้านหนองบัวดอนไผ่ซ่อมแซมห้องน้ำ
24
21บ้านศรีสมเด็จขาดสื่อการเรียนการสอน21บ้านหัวนาคำซ่อมแซมห้องน้ำ
25
22
บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ขาดสื่อการเรียนการสอน22
บ้านหนองสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ซ่อมแซมห้องน้ำ
26
23บ้านอีโคตรขาดสื่อการเรียนการสอน23บ้านชาดมะเหลื่อมซ่อมแซมห้องน้ำ
27
24บ้านชาดมะเหลื่อมขาดสื่อการเรียนการสอน24ชุมชนบ้านประตูชัย
ขอสร้างอาคารอเนกประสงค์
28
25ดอนแคนดอนหวายสามัคคีขาดสื่อการเรียนการสอน
29
26บ้านหนองต่ายขาดสื่อการเรียนการสอน
30
27บ้านสังข์ขาดสื่อการเรียนการสอน
31
28บ้านขามขาดสื่อการเรียนการสอน
32
29
บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ขาดสื่อการเรียนการสอน
33
30บ้านมีชัยขาดสื่อการเรียนการสอน
34
31ประชาราษฎร์รังสรรค์ขาดสื่อการเรียนการสอน
35
32บ้านดงสวองขาดสื่อการเรียนการสอน
36
33บ้านสวนจิกขาดสื่อการเรียนการสอน
37
34บ้านหวายน้อยขาดสื่อการเรียนการสอน
38
35บ้านหนองพานแยบัวห้าวขาดสื่อการเรียนการสอน
39
36บ้านหนาดขาดวัสดุ/ขาดอุปกรณ์
40
37บ้านดอนแคนขาดสื่อการเรียนการสอน
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu