ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CENÍK - Pronájem Klimentská s.r.o.
2
ceník platný od 1.4.2019; NEJSME PLÁTCI DPH
3
4
Čtyři kroky pro snadnou orientaci v ceníku
5
1. Nejprve se zamyslete nad tím, jestli vaši akci uspořádáte v pracovním týdnu nebo o víkendu.
6
2. Pak si odpovězte na otázku, zda to bude individuální akce (tzn. lektor + maximálně 2 účastníci) nebo skupinová akce.
7
3. Podle vaší preference nebo podle počtu účastníků si vyberte místnost s dostatečnou kapacitou pro váš typ akce.
8
4. A na závěr zvažte, zda chcete režim pronájmu standard nebo profi.
9
10
v týdnuProMístnostiKapacitaRežim
11
StandardProfi
12
individuální akceMango, Citron, Kiwi6 osob120 Kč150 Kč
13
Losos, Oliva10 osob150 Kč200 Kč
14
Kokos10/15 osob170 Kč220 Kč
15
Banán20 osob250 Kč300 Kč
16
Krb25 osob250 Kč300 Kč
17
Místnost po 20.00 hod. PO-ČTjakákoliv místnost300 Kč300 Kč
18
Místnost po 18.00 hod. jakákoliv místnost300 Kč300 Kč
19
20
ProMístnostiKapacitaPůldenní akceCelodenní akceHodina
21
RežimRežim
22
StandardProfiStandardProfi
23
skupinové akceMango, Citron, Kiwi6 osob600 Kč800 Kč1.200 Kč1.600 Kč150 Kčpo 20.00 hod. PO-ČT a po 18.00 hod. v PÁ cena 300 Kč
24
Losos, Oliva10 osob800 Kč1.100 Kč1.600 Kč2.200 Kč200 Kč
25
Kokos se sezením bez stolů10/15 osob900 Kč1.200 - 1.300 Kč1.800 Kč2.400 - 2.600 Kč300 Kč
26
Kokos bez využití vybavené kuchyňky10/15 osob900 Kč1.200 - 1.300 Kč1.800 Kč2.400 - 2.600 Kč250 Kč
27
Kokos s využitím vybavené kuchyňky10/15 osob1.100 Kč-2.200 Kč--
28
Banán20 osob1.000 - 1.250 Kč1.250 - 1.700 Kč2.000 - 2.500 Kč2.500 - 3.400 Kč300 - 400 Kč
29
Krb25 osob1.000 - 1.250 Kč1.250 - 1.700 Kč2.000 - 2.500 Kč2.500 - 3.400 Kč300 - 400 Kč
30
31
KapacitaPůldenní akceCelodenní akceHodina
32
Upřesnění pro místnosti Krb a Banán (ceny se liší podle počtu osob)Režim standarddo 15-ti osob1.000 Kč2.000 Kč300 Kč
33
do 20-ti osob1.100 Kč2.200 Kč350 Kč
34
nad 20 osob (jen Krb)
1.250 Kč2.500 Kč400 Kč
35
Režim profido 10-ti osob1.250 Kč2.500 Kč-
36
do 15-ti osob1.400 Kč2.800 Kč-
37
do 20-ti osob1.500 Kč3.000 Kč-
38
nad 20 osob (jen Krb)
1.700 Kč3.400 Kč-
39
40
Upřesnění pro místnost Kokos (ceny se liší podle počtu osob)KapacitaPůldenní akceCelodenní akceHodina
41
Režim profido 10-ti osob1.200 Kč2.400 Kč-
42
do 15-ti osob1.300 Kč2.600 Kč-
43
44
o víkendu a o státních svátcíchProMístnostKapacitaHodina
45
Individuální akce
jakákoliv místnost2-20 osob300 Kč
46
47
ProMístnostKapacitaPůldenní akceCelodenní akce
48
RežimRežim
49
StandardProfiStandardProfi
50
Skupinové akceMístnost o víkendu (Mango/Citron/Kiwi/Oliva/Losos)do 10-ti osob850 Kč1.250 Kč1.700 Kč2.500 Kč
51
Místnost o víkendu (Kokos/Banán/Krb)nad 10 osobu Krbu a Banánu ceny jsou stejné jako v pracovním týdnu, pro Kokos platí ceny Banánu/Krbu
52
POZNÁMKY K CENÍKU:
53
Varianta pronájmu standard pro individuální akce zahrnuje zdarma nápoje pro účastníky - vodu.
54
Varianta pronájmu standard pro skupinové akce zahrnuje zdarma nápoje pro účastníky - vodu a u celodenních akcí blok na flipchart (10 listů).
55
Varianta pronájmu profi pro individuální akce zahrnuje zdarma nápoje pro účastníky - vodu, kávu a čaj.
56
Varianta pronájmu profi pro skupinové akce zahrnuje zdarma nápoje pro účastníky - vodu, kávu a čaj a u celodenních/půldenních akcí blok na flipchart (20/10 listů).
57
58
Individuální akce znamená lektor + maximálně 2 účastníci (při větším počtu se jedná o skupinovou akci).
59
Půldenní akcí se rozumí akce v rozsahu maximálně 4 po sobě jdoucích hodin (po překročení 4 hodin je připočítána hodinová sazba v odpovídajícím režimu pronájmu).
60
Dopolední půldenní akci (= max 4 hod.) je možné realizovat v pásmu od 8.00 do 13.00 hod. Odpolední půldenní akci (= max. 4 hod.) je možné realizovat v pásmu od 13.00 hod. a dle provozní doby až do 17.00 hod.
61
Celodenní akcí se rozumí akce v rozsahu nad 4 hodiny a maximálně 9 po sobě jdoucích hodin (po překročení 9 hodin je připočítána hodinová sazba v odpovídajícím režimu pronájmu).
62
Akce, které trvají déle než 4 hodiny, jsou zpoplatněny denní sazbou. Pokud pro svoji akci potřebujete specifický čas (např. 6 hodin), můžete předem požádat o kalkulaci.
63
U hodinového pronájmu se cena počítá od jedné celé hodiny a dále po každých započatých 15-ti minutách.
64
65
K oběma režimům pronájmu je možné objednat si catering (nabídku a ceny naleznete na webu v záložce catering).
66
V případě, že si budete chtít přinést vlastní občerstvení, můžeme Vám zapůjčit nádobí (talířky, misky, příbory atd.) vč. ubrousků za poplatek 100 Kč.
67
68
Nejsme plátci DPH.
69
Pronájmy kratší než 48 hodin zprostředkovává partnerská společnost LINGUA GLOBAL s.r.o.
70
Storno podmínky
71
72
Kapacita jednotlivých místností v různých variantách uspořádání (pouze tam, kde to lze) je uvedena v popisu jednotlivých místností.
73
V případě překročení kapacity místnosti vám bude za pronájem účtována cena pronájmu dané místnosti vynásobená koeficientem 1,1 (kapacitu jakékoliv místnosti lze překročit o max. 2 osoby).
74
Pro individuální akce není možné v místnosti Kokos využít vybavenou kuchyňku jako součást místnosti.
75
Stoly v místnostech Krb/Kokos/Banán je možné vystěhovat pouze pro akce delší než 2 po sobě jdoucí hodiny.
76
77
Objednávky přijímáme pouze přes formulář u dané místnosti. Po správném vyplnění formuláře vám na email přijde potvrzení.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100