ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Ruta BatņaLilija JansoneMareks Strazdiņš
Ainārs Valdovskis
Baltiņu ģimene
Edijs Haberkorns
Inese Krastiņa un Liene Bāliņa
2
pie Raunas upesRāmuļiCēsisDrabešu pagastsLiepas pagastsDrabešu pagastsRāmuļi
3
Lielā zīlītevvvvvvv
4
Zilzīlītevvvvvv
5
Pelēkā zīlītevv
6
Purva zīlītevvv
7
Lauku zvirbulisvvvvv
8
Mājas zvirbulisvv
9
Pelēkā dzilnavvvv
10
Dižraibais dzenisvvvvvv
11
Vidējais dzenisvvv
12
Mazais dzenisv
13
Dzilnītisvvvvv
14
Sīlisvvvvv
15
Melnais meža strazdsv
16
Mājas strazdsv
17
Zvirbuļvanagsvvv
18
Žagatavvvv
19
Svilpisv
20
Mājas balodisvv
21
Dzeltenā stērstevv
22
Sugu skaits kopā:1013510997
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100