จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
BCDEGHI
1
ชื่อหน่วยงานที่อยู่หน่วยงานชื่อ นามสกุล (ผู้ประสาน)เบอร์ติดต่อหน่วยงาน (ผู้ประสาน)
วันที่เข้าชม
จำนวนที่ต้องการเข้าชม (คน)รอบการแสดงความสามารถสัตว์ (แมวน้ำ)
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทองม.๗ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรังนางสาวปราณี หมื่นท่อง๐๘๗ ๒๘๐ ๖๗๖๕11/9/2019๖๒ คน
เวลา 14.30 น. (เฉพาะวันปกติ)
3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
๗๗/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
นางสัญญา ชื่นวิเศษ ๐๗๕ ๔๘๙ ๗๗๗11/9/2019๑๕๐ คน
4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางค้างคาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นางสาวสุธิมา เกิดไก่แก้ว
083106510913/9/201940
เวลา 14.30 น. (เฉพาะวันปกติ)
5
โรงเรียนวัดสามพัน
ม1 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
นางสาวรุ่งนภา ศรีระวิ089292042313/9/2019205เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางรัตนโสภา รักษาแก้ว087-265811513/9/2019ประมาณ 300 คน
เวลา 14.30 น. (เฉพาะวันปกติ)
7
โรงเรียนจรัสพิชากร
266/1 (โรงเรียนจรัสพิชากร) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
นายยศพนธ์ คงศรี088587947113/9/2019293
เวลา 14.30 น. (เฉพาะวันปกติ)
8
ศพด.บ้านน้ำฉาสังกัด อบต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรังน.ส.จุฑามาศ ชูเวศ099479996015/9/2019
เด็ก 22 คน ครู 5 คน
เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
2/4 ม.4 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
นางดวงใจ กองสิน093-690843616/9/2019
72 คน ผู้ใหญ่ 40 คน เด็ก 32 คน
เวลา 14.30 น. (เฉพาะวันปกติ)
10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนุรุลอิสลาม
ม.1 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
นางดวงใจ กองสิน093-690843616/9/2019
27 คน ผู้ใหญ่ 14 คน เด็ก 13 คน
เวลา 14.30 น. (เฉพาะวันปกติ)
11
โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
หมู่ 9 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
นางสาวน้ำผึ้ง ฉิมเรือง081-396725820/12/2019193
เวลา 14.30 น. (เฉพาะวันปกติ)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.สงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อ.จิติมา สุวรรณมาลา088-788452918/10/256222เวลา 10.30 น. (ทุกวัน)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Loading...