คะแนน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นม.2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ลำดับที่ชื่อ-สกุลสอบก่อนเรียน 10 คะแนนT1 (CD E-BOOK)T2(E-BOOK บรรจุภัณฑ์)T3 (E-BOOK การเลี้ยงสุนัข)T4(E-BOOK การเลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน)T5(E-mail ข่าวโรคระบาดT6(E-mail แผ่นพับ)T7 (ปริ้นแผ่นพับ)รวมคะแนนเก็บปลายภาค+กลาง 30 คะแนนรวมทั้งสิ้นเกรด
2
10 คะแนน10 คะแนน10 คะแนน10 คะแนน10 คะแนน10 คะแนน10 คะแนน70 คะแนน30 คะแนน100 คะแนน
3
181010101048
4
2101020
5
3101020
6
41088824
7
5101010101010101070
8
60
9
7101010101040
10
810101020
11
9ใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEP43
12
1010101010101050
13
111010101010101060
14
121010101010101060
15
1310ใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEPใช้แบบประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้IEP51
16
14101020
17
1510101030
18
161091010101049
19
17101020
20
189910101039
21
1910888101044
22
20999
23
211010999109965
24
221010101010101060
25
23101010101010101070
26
24101010101010101070
27
25101010101010101070
28
26101010101010101070
29
2710910101010101069
30
28101010101010101070
31
29109101010101059
32
301010101010101060
33
311091019
34
3291010101010101070
35
33101010101010101070
36
349999910101066
37
T1T2T3T4T5T6T7
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...