BCD
1
Item NameBuy it Now
2
EVENING
3
Peticha Kal NidreSOLDIKEY SEROUYA
4
Jilyan - 1st SeferSOLDIKEY SEROUYA
5
Rimonim 1st Sefer$201.00JOE SHALOM
6
Jilyan - 2nd Sefer$301.00JOE MANDIL
7
Rimonim 2nd Sefer
8
Sefer Kal Nidre SOLD SHILOACH FAMILY
9
2nd SeferSOLDJACK SCABA
10
3rd SeferSOLD
STEVE JEMAL/ABRAHAM JEMAL
11
4th SeferSOLDSAKA FAMILY
12
Petihat Parnassa - Kippur NightSOLDIKEY SASSON
13
14
$502.00
15
Peticha MorningSOLDSHILOACH FAMILY
16
Jilyan - 1st SeferSOLDSHILOACH FAMILY
17
Rimonim 1st SeferSOLDSHILOACH FAMILY
18
Jilyan - 2nd Sefer$301.00DAVID LABATON
19
Rimonim 2nd Sefer$301.00JOE MANDIL
20
Aliyat CohenSOLDJACOB DOUECK
21
Aliyat LeviSOLDRAY LEVY
22
Aliyat YisraelSOLDALEX SAKA
23
Aliyat Revie$601.00
ABE TAWIL GREENBERG SON IN LAW
24
Aliyat Hamishi$201.00JOEY EINAV
25
Aliyat Shishi - Hobat Hayom$601.00DAVID SALEM
26
Somech$301.00JOE MANDIL
27
Samuch$301.00DAVID LABATON
28
Mashliym w/ KaddishSOLDSHILOACH FAMILY
29
Maftier w/ Kaddish$601.00DAVID SALEM
30
Peticha Abodah- Musaf$3,600.00ANDY ROFE
31
Peticha Parnasa - MusafSOLD JOE MANDIL
32
33
MINHA AND NEILA
34
Peticha - Mincha$1,100.00JACK CAMEO
35
Jilyan - Mincha$301.00HYMIE ZEBIDI
36
Aliyat Cohen - MinchaJOE MANDILGREENSTEIN/EDDIE MISHAN
37
Aliyat Levi - Mincha$201.00ROBERT LEVY
38
Aliyat Yisrael (Yonah) MinchaSOLDJOE MANDIL FOR R MIZRAHI
39
Peticha Ne'ilahSOLDJACK SCABA