รายงานการออกหนังสือรับรองไม้ประจำเดือน สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
การออกหนังสือรับรองไม้ ประจำเดือน สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
2
วันที่รับเรื่องเรื่องจากผู้ขอประเภทสินค้าชนิดไม้น้ำหนัก
(ตัน)
BDMT
(ตันแห้ง)
ปริมาตร
(ลบ.ม.)
จำนวนท่อน/แผ่น/ชิ้นมูลค่าการส่งออก
(USD)
ประเทศปลายทาง
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
วันที่ออกหนังสือ
เลขสารบรรณกรมหมายเหตุ
3
4 กรกฎาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส93,0003,564,000ญี่ปุ่นอนุมัติ5 กรกฎาคม 25611613.2/12077
รับเอกสารแล้ว
4
5กรกฏาคม 2561บจก.เอ็นพีมาสเตอร์พีสไม้ท่อนยูคาลิปตัส20810000 ท่อนกาตาร์อนุมัติ5 กรกฎาคม 25611613.2/12078
รับเอกสารแล้ว
5
5กรกฎาคม 2561
บจก.3เอ็นเมดดิเคิล ซัพพลาย
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส3003001,033ลาวอนุมัติ5 กรกฎาคม 25611613.2/12095
รับเอกสารแล้ว
6
6 กรกฎาคม 2561 บจก.อิสระเสรีภาพ 2010ไม้ท่อน
ไม้ยางนาสวนป่า
196.92232 ท่อนจีนอนุมัติ6 กรกฎาคม 25611613.2/12153
รับเอกสารแล้ว
7
6 กรกฎาคม 2561
สำนักรับรองการป่าไม้
บจก.ทรัพย์แก้วถ่านไม้โกงกาง26.321,880 กระสอบ26,395.20บาเรนอนุมัติ9 กรกฎาคม 25611613.2/12316
8
10 กรกฎาคม 2561
สน.จทป.ที่ ุ6 (อุดรธานี)
บจก.คุ้มเวียงไม้ไม้ท่อนประดู่50.2554จีนอนุมัติ10 กรกฎาคม 25611613.2/12330
รับเอกสารแล้ว
9
10 กรกฎาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก. จากน่าน เอ็กพอร์ตไม้แปรรูปประดู่24.879116จีนอนุมัติ11 กรกฎาคม 25611613.2/12385
รับเอกสารแล้ว
10
10 กรกฎาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก. จากน่าน เอ็กพอร์ตไม้แปรรูปประดู่22.0695,085 แผ่นจีนอนุมัติ11 กรกฎาคม 25611613.2/12383
รับเอกสารแล้ว
11
10 กรกฎาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก. จากน่าน เอ็กพอร์ตไม้แปรรูปประดู่23.3051,390 แผ่นจีนอนุมัติ11 กรกฎาคม 25611613.2/12384
รับเอกสารแล้ว
12
11 กรกฎาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.ไพโอเนียร์ โกลบอล ซัพพลาย
ชิ้นไม้สับชิ้นไม้สับ6030124.2ลาว อนุมัติ11 กรกฎาคม 25611613.2/12481
รับเอกสารแล้ว
13
13 กรกฎาคม 2561
สน.จทป.ที่ 4 พิษณุโลก
บจก.ชมพู่แอนด์เชอรี่อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต
ไม้ท่อนประดู่52.55ึ75จีนอนุมัติ13กรกฎาคม 25611613.2/12591
รับเอกสารแล้ว
14
13 กรกฎาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส23,00094,860ญี่ปุ่นอนุมัติ13กรกฎาคม 25611613.2/12613
รับเอกสารแล้ว
15
18 กรกฎาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส22,00075,600จีนอนุมัติ18กรกฎาคม 25611613.2/13027
รับเอกสารแล้ว
16
18 กรกฎาคม 2561
สน.จทป.ที่ 6อุดรธานี
บจก.คุ้มเวียงไม้ไม้ท่อนประดู่142.71134 ท่อนจีนอนุมัติ18กรกฎาคม 25611613.2/13028
รับเอกสารแล้ว
17
23กรกฎาคม2561
สน.จทป.ที่ 6อุดรธานี
บริษัท ดีดีบรอเดอร์ จำกัด
ไม้ท่อนประดู่18.75414 ท่อน จีนอนุมัติ23กรกฎาคม 25611613.2/13316
รับเอกสารแล้ว
18
24กรกฎาคม2561
สำนักรับรองการป่าไม้
บจก.ทรัพย์แก้ว ยูนิเทรด
ถ่านไม้โกงกาง26,3201880 กระสอบบาร์เรนอนุมัติ24กรกฎาคม 25611613.2/13383
19
25 กรกฎาคม2561
สน.จทป.ที่ 9 ปราจีนบุรี
บจก.วี ดับเบิ้ลยู ซี อินดัสเตรียล
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส50,000130,000จีนอนุมัติ25กรกฎาคม 25611613.2/13454
รับเอกสารแล้ว
20
26 กรกฎาคม2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส45,00022,500112,675ญี่ปุ่นอนุมัติ2ุ6กรกฎาคม 25611613.2/13480
21
26 กรกฎาคม2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.สยามฟอเรสทรีชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส25,00012,50067,600ญี่ปุ่นอนุมัติ2ุ6กรกฎาคม 25611613.2/13479
22
27 กรกฎาคม2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส100สปป.ลาว อนุมัติ2ุ7กรกฎาคม 25611613.2/13554
รับเอกสารแล้ว
23
31 กรกฎาคม2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก. จากน่าน เอ็กพอร์ตท่อน ประดู่26.19328 ท่อน จีนอนุมัติ31 กรกฎาคม 25611613.2/13622
รับเอกสารแล้ว
24
1 สิงหาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส27,50097,200จีนอนุมัติ1 สิงหาคม 25611613.2/13688
รับเอกสารแล้ว
25
2 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.อุดมรัตน์ อินเตอร์วูด
ท่อน ประดู่79.712187 ท่อนจีนอนุมัติ2 สิงหาคม 25611613.2/13846
รับเอกสารแล้ว
26
2 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ ุ6 นครพนม
บจก.อุดมรัตน์ อินเตอร์วูด
ท่อน ประดู่ึึ77.182164 ท่อน จีนอนุมัติ2 สิงหาคม 25611613.2/13847
รับเอกสารแล้ว
27
2 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.เวด์ล ชิป ท่อน ประดู่15.5219 ท่อน จีนอนุมัติ2 สิงหาคม 25611613.2/13845
28
14 สิงหาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส12,50025,00063,168ญี่ปุ่นอนุมัติ14 สิงหาคม 2561
29
15 สิงหาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส24,00012,00040,950ญี่ปุ่นอนุมัติ15 สิงหาคม 2561
30
16 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส165,000ลาวอนุมัติ16 สิงหาคม 2561
31
16 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส165,000ลาวอนุมัติ16 สิงหาคม 2561
32
17 สิงหาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส23,00094,860จีนอนุมัติ17 สิงหาคม 2561
33
17 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.เวียด-ไทย อิมปอร์ทแอนเอ็กปอร์ท
ท่อน ประดู่เวียดนามอนุมัติ17 สิงหาคม 2561
34
23 สิงหาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส13,00042,120ญี่ปุ่นอนุมัติ17 สิงหาคม 2561
35
28 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
นางสาวนัติยา คูวัฒนถาวร
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส301562.1ลาวอนุมัติ28 สิงหาคม 2561
36
29 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ29 สิงหาคม 2561
37
29 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ29 สิงหาคม 2561
38
29 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ29 สิงหาคม 2561
39
29 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ29 สิงหาคม 2561
40
29 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ29 สิงหาคม 2561
41
29 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ29 สิงหาคม 2561
42
29 สิงหาคม 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ29 สิงหาคม 2561
43
30 สิงหาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.มารูเบนิชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส50,00022,500135,000จีนอนุมัติ30 สิงหาคม 2561
44
30 สิงหาคม 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.มารูเบนิชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส25,00025,00067,500ญี่ปุ่นอนุมัติ30 สิงหาคม 2561
45
3 กันยายน 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส23,00094,860ญี่ปุ่นอนุมัติ3 กันยายน 2561
46
4 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 5 สระบุรี
บจก.แอลพีที พรอสพิริตี้
แปรรูปประดู่23.457173 แผ่นเวียดนามอนุมัติ4 กันยายน 2561
47
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 9 ปราจีนบุรี
บจก.วี ดับเบิ้ลยู ซี อินดัสเตรียล
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส50,000130,000จีนอนุมัติ10 กันยายน 2561
48
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ10 กันยายน 2561
49
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ10 กันยายน 2561
50
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ10 กันยายน 2561
51
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ10 กันยายน 2561
52
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ10 กันยายน 2561
53
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ10 กันยายน 2561
54
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.สิระอินเตอร์เทรดชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส255ลาวอนุมัติ10 กันยายน 2561
55
10 กันยายน 2561ส่วนการรับรองไม้บจก.ทรัพแก้ว ยูนิเทรดถ่านไม้โกงกาง
26,320 กิโลกรัม
1,880บาห์เรนอนุมัติ11 กันยายน 2561
56
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ ุ6 นครพนม
บจก.อุดมรัตน์ อินเตอร์วูด
ท่อน ประดู่77.182164จีนอนุมัติ11 กันยายน 2561
57
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 7 อุบลราชธานี
บจก.อุดมรัตน์ อินเตอร์วูด
ท่อน ประดู่79.712187จีนอนุมัติ11 กันยายน 2561
58
10 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ ุ6 นครพนม
บจก.อุดมรัตน์ อินเตอร์วูด
ท่อน ประดู่153.411323จีนอนุมัติ11 กันยายน 2561
59
11 กันยายน 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส45,00022,500112,908จีนอนุมัติ11 กันยายน 2561
60
12 กันยายน 2561สน.จทป.ที่ 9ชลบุรี
บจก.โกลบัล วู้ดชิพ เทรดดิ้ง
ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส12,00040,950จีนอนุมัติ12 กันยายน 2561
61
12 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 4 พิษณุโลก
บจก.ริช อินเตอร์เนชันแนล
ท่อน ยูคาลิปตัส23.11417จีนอนุมัติ12 กันยายน 2561
62
13 กันยายน 2561
สน.จทป.ที่ 1 เชียงใหม่
บจก.พีเอ็น เอ็กพอร์ตท่อน ยูคาลิปตัส10.1610,000อิสราเอลอนุมัติ13 กันยายน 2561
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu