Chương trình huấn luyện cấp giấy phép chứng nhận, thẻ an toàn lao động, vệ sinh lao động
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
1
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRUNG NAM
2
Địa chỉ: số 69 đường số 5, khu phố 9, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM
3

DĐ: 01638899340
(Ms. Huỳnh - Chuyên viên Phòng Sales)
"Website: trungnamsolar.com
Email: trungnam.sales01@gmail.com"
4
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẤP GIẤY PHÉP CHỨNG NHẬN, THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
5
Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời Trung Nam kết hợp Trường Trung cấp nghề xây lắp điện mong muốn cùng với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2018 và các năm tiếp với nội dung như sau:
6
I. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao đông. (Theo NĐ 44)
7
1. Nhóm 1: Người làm công tác quản lí bao gồm
8
Giám đốc, Phó giám đốc Công ty; Trưởng phòng, Phó phòng ban Công ty;
9
Giám đốc và Phó giám đốc Các chi nhánh trực thuộc công ty;
10
Người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
11
2. Nhóm 2: Gồm các đối tượng sau:
12
Cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao đọng của cơ sở;
13
Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc.
14
3. Nhóm 3: Người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mục ban hành kèm theo Thông tư 27 (Điều chỉnh lại theo Thông tư 13)
15
4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm trên kể cả người học nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động
16
II. Thời gian huấn luyện
17
1. Huấn luyện đầu tiên: Thời gian huấn luyện tối thiểu như sau:
18
a) Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lí thuyết, thực hành và kiểm tra
19
b) Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lí thuyết, thực hành và kiểm tra;
20
c) Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
21
2. Huấn luyện lại (Sau khi nghỉ làm việc trên 6 tháng).
22
a) Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 08 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
23
b) Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lí thuyết, thực hành và kiểm tra;
24
c) Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
25
III.Huấn luyện định kỳ.
26
a) Huấn luyện nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3: Định kỳ ít nhất 2 năm một lần kể từ ngày chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn có hiệu lực, phải tham dự khóa huấn luyện định kì để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn mới.
27
b) Huấn luyện nhóm 4: Định kỳ được tổ chức ít nhất mỗi năm 1 lần.
28
IV. Chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn ( Nghị định 44).
29
1. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện: Áp dụng cho nhóm 1,2
30
Nhóm 1, nhóm 2: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện
31
2. Thẻ an toàn: Áp dụng cho nhóm 3.
32
Sau khi tham dự huấn huấn, kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì:
33
Giám đốc các Chi nhánh, Giám đốc các đơn vị, Giám đốc Công ty: Cấp thẻ an toàn (Trường in thẻ an toàn thống nhất theo mẫu) đới với người làn việc theo hợp đồng lao động.
34
Trường cấp thẻ an toàn: Cho người lao động làm việc không theo hợp đồng.
35
3. Sổ theo dõi: Áp dụng cho nhóm 4
36
Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại Trường và đơn vị (nếu cần thiết cấp giấy chứng nhận).
37
4. Thời hạn cấp, cấp mới giấy Chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn.
38
Chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn có thời hạn 2 năm.
39
Trong thời hạn 30 ngày trước khi giấy Chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn hết hạn, người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện lại.
40
V. Chương trình nội dung huấn luyện. Theo nghị định 44.
41
1. Chương trình nội dung huấn luyện nhóm 1.
42
43
STTNỘI DUNG HUẤN LUYỆNThời gian huấn luyện (giờ)
44
Tổng sốTrong đó
45
Lý thuyết
Thực Hành
Kiểm tra
46
IHệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh an toàn lao động. 8800
47
IINghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động7700
48
IIIKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện110
49
Tổng cộng1614
50
51
2. Chương trình nội dung huấn luyện nhóm 2.
52
STTNỘI DUNG HUẤN LUYỆNThời gian huấn luyện (giờ)
53
Tổng sốTrong đó
54
Lý thuyết
Thực Hành
Kiểm tra
55
IHệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh an toàn lao động. 8800
56
IINghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động282341
57
IIINội dung huấn luyện chuyên ngành862
58
IVKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện422
59
Tổng cộng484011
60
61
3. Chương trình nội dung huấn luyện nhóm 3
62
63
64
STTNỘI DUNG HUẤN LUYỆNThời gian huấn luyện (giờ)
65
Tổng sốTrong đó
66
Lý thyết
Thực hành
Kiểm tra
67
IHệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động8800
68
II III Kiểm trả kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động Nội dung huấn luyện chuyên ngành (Ngoài các nội dung theo quy định sẽ đi sau vào huấn luyện một trong các nội dung sau:) 88
69
70
642
71
An toàn điện
72
An toàn vận hành thiết bị nâng, các loại
73
An toàn làm việc trên cao, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm
74
An toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện
75
An toàn trong ti công, lắp đặt vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện.
76
An toàn hàn cắt kim loại
77
Các công trình ngầm, đường cống
78
An toàn làm việc trên công trường, xây dựng
79
................................
80
IVKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện22
81
Tổng cộng24222
82
83
84
4. Chương trình nội dung huấn luyện nhóm 4
85
86
STTNỘI DUNG HUẤN LUYỆNThời gian huấn luyện (giờ)
87
Tổng sốTrong đó
88
Lý thyết
Thực hành
Kiểm tra
89
IKiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động88
90
IINội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc60
91
IIIKiểm tra kết thúc khóa huấn luyện22
92
Tổng cộng16106
93
94
95
VI. Địa điểm, chi phí, số lượng của một lớp giảng dạy
96
1. Địa điểm giảng dạy: Tùy theo tình hình thực tế và số lượng tham gia, địa điểm sẽ chủ động tổ chức theo yêu cầu công việc. Dự kiến một trong các địa điểm sau:
97
Tổ chức tại công ty đơn vị hoặc Trường Trung cấp nghề Xây lắp điện
Địa chỉ: 409 đường song hành Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM.
98
99
100
2. Chi phí dự kiến
Loading...
Main menu