Termíny aktivit.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
Link na popis aktivityNázev aktivity/činnostiDatum/termínMísto konáníMapaTrasa
2
20171. pol. 20182. pol. 20181. pol. 20192. pol. 20192020
3
4
Výstava výtvarných haptických prací žáků ZUŠ Uherské Hradiště:od 16. 10. do 16. 11. 2017Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, Praha 11Praha 11od vlaku
5
2.1Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání
6
2.1.1 Uskutečnění studentských hospitací žáků konzervatoří na ZUŠ
odzáří 2018Praha, Teplice, Pardubice
7
2.1.2 Realizace setkání ředitelů ZUŠ a konzervatoříříjen 2018místo akce v jednání
8
2.1.3 Uspořádání setkání zástupců ZUŠ, SUŠ, konzervatoří a VŠ uměleckého nebo pedagogického zaměřeníúnor 2019místo akce v jednání
9
2.2Podpora školních souborů
10
2.2.1 Příprava a realizace soustředění školních souborůlistopad 2017duben 2018říjen 2018školy v Brně, Praze a Příbrami
11
2.2.2 Koncerty a představení školních souborů – 4 akce, 1. koncert:1. března 2018
1. koncert v Sále Martinů, Malostranské nám. 13, Praha
12
2.2.3 Uskutečnění koncertů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA – 1. koncert:
30. ledna 2018Sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
13
2.2.4 Uspořádání workshopů pro dirigenty školních orchestrů a pěveckých sborů – 2. a 3.. workshop v ZUŠ Štefánikova, Praha 55. 12. 201713. 3. a 4. 5. 2018ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5Praha 5od vlaku
14
2.3Sdílení zkušeností
15
2.3.1 Uspořádání konference na téma Umělecké vzdělávání a žáci se SVP v Brně9. a 10. listopadu 2018Hotel Avanti, Střední 61, BrnoBrnood busu
16
2.3.2 Představení projektu na dalších konferencíchodkvětna 2018
17
2.3.3 Diskusní fóra na webu projektuodledna 2018
18
3.1Podpora spolupráce učitelů a umělců – využití uměleckých předmětů napříč školou
19
3.1.1 Příprava a realizace spolupráce učitelů a umělcůodlistopadu 2017školy v Brně, Praze, Plzni, Potštátě, Kadani a Sedlčanech
20
3.1.2 Vytvoření publikace dobré praxedoledna 2020
21
3.2Výuka žáků se zrakovým postižením v uměleckých předmětech
22
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
23
3.3 Výuka žáků se sluchovým postižením v uměleckých předmětech
24
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
25
3.4 Taneční a pohybová výchova pro žáky s tělesným postižením
26
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
27
3.5 Umělecké předměty jako nástroj pomoci žákům s narušenými komunikačními schopnostmi
28
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
29
3.6 Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ
30
Vytvoření metodických materiálů a výměna zkušeností mezi učiteli uměleckých předmětůodříjna 2017v rámci celé ČR
31
4.2Vytvoření speciálních didaktik vzdělávacích oborů Umění a kultura
32
Vytvoření speciálních didaktik ve spolupráci se školamiodříjna 2018Západočeská univerzita v Plzni
33
4.3Podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
34
4.3.1 Podpora romského pěveckého sboru Čhavorengeodkvětna 2018místo pro realizaci aktivity v jednání
35
4.3.2 Společné koncerty s žáky ZUŠ a členy České filharmonieodkvětna 2018místo pro realizaci aktivity v jednání
36
4.3.3 Koncert v sociálně vyloučené lokalitěkvěten 2019místo akce v jednání
37
4.3.4 Publikace na téma práce s žáky ze sociálně vyloučených lokalit
leden 2020Západočeská univerzita v Plzni
38
4.5Realizace vzdělávacích aktivit
39
4.5.1 Uspořádání pracovních setkání učitelů a pedagogů z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity – celkem 16 seminářůoddubna 2018Plzeň, Praha, Olomouc, Brno a případně další města
40
4.5.2 Realizace seminářů pro vedoucí pracovníky spolupracujících škol – celkem 5 seminářůodzáří 2018místo pro realizaci aktivity v jednání
41
4.5.3 Uskutečnění setkání učitelů škol hlavního vzdělávacího proudu20. dubna 2018Západočeská univerzita v Plzni
42
4.5.4 Uspořádání seminářů s Metodickým portálem RVP.CZ24. 11. 2017Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3Praha 3od busu
43
4.5.5 Realizace seminářů pro učitele na téma výuka žáků se zrakovým postižením na ZUŠodledna 2019místo pro realizaci aktivity v jednání
44
4.5.6 Využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů28. 11. 2017ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232Židlochoviceod busu
45
4.5.7Uspořádání kurzů na téma audiovizuální a filmová výchova – 1. kurz:
studenti pedagogických fakult a učitelé
od17. a 18. března 2018Impuls Hradec Králové, Tomkova 22 (celkem 14 víkendových kurzů)Hradec Královéod busu
46
4.5.8Vytvoření videozáznamů pilotních vzdělávacích aktivit ve spolupráci s žáky se SVP – včetně seminářů pro učiteleodlistopadu 2017podle domluvy v libovolném kraji ČR
47
4.6Uspořádání letních kurzů a dílen
48
4.6.1 Uskutečnění modulu pro žáky se SVP ve spolupráci s kurzy Ameropa – 1 letní kurzyčervenec 2018místo pro realizaci aktivity v jednání
49
4.6.2 Uspořádání letních výtvarných dílen – celkem 4 dílny v 2018 a 2019
červenec a srpen 2018červenec a srpen 2019místo pro realizaci aktivity v jednání
50
4.7E-kurzy a webináře
51
4.7.1 Příprava a realizace e-learningových kurzůodledna 2018dopad na všech 14 krajů ČR
52
4.7.2 Příprava a realizace webinářůodříjna 2018Západočeská univerzita v Plzni, dopad na 14 krajů ČR
53
4.8Vzdělávací aktivity v rámci DVPP
54
Pro učitele budou připraveny akreditované kurzy, témata kurzů budou vycházet z poptávky školodúnora 2019podle domluvy v libovolném kraji ČR
55
5.1Úpravy ŠVP partnerských konzervatoří
56
5.1.1 Zpracování analýzy potřeb ZUŠ na kompetence žáků konzervatoří v oblasti připravenosti na pedagogickou dráhučerven 2018
57
5.1.2 Rozbor, posouzení a návrh úpravy vzdělávacích obsahů u vybraných předmětů (pedagogického zaměření) konzervatoří s ohledem na potřeby ZUŠleden 2019
58
5.1.3 Vytvoření materiálu Cesta inkluzeleden 2019
59
5.1.4 Realizace seminářů pro žáky konzervatoří (inkluzivní vzdělávání)červen 2019
60
6.1Úpravy ŠVP partnerských ZUŠ
61
6.1.1 Zpracování všeobecné analýzy a vyhodnocení ŠVP vybraných partnerských ZUŠ (z hlediska kurikulární reformy)prosinec 2018
62
6.1.2 Zpracování celkové analýzy ŠVP (z hlediska kurikulární reformy)únor 2019
63
6.1.3 Posouzení a zpracování konkrétních návrhů úprav vzdělávacích obsahů v ŠVP u vybraných partnerských ZUŠprosinec 2018
64
6.1.4 Zpracování manuálu pro implementaci společného vzdělávání (inkluze) do vzdělávání v ZUŠříjen 2018
65
6.1.5 Zpracování metodických materiálů k začleňování žáků se SVP na ZUŠ (podle oborů)říjen 2018
66
7.1Realizace akčního výzkumu
67
7.1.1 a 7.1.2 Realizace výzkumuodlistopadu 2017Západočeská univerzita v Plzni
68
7.1.3 Závěrečné zprávy z akčního výzkumu – hledáme školy, které budou na výzkumu spolupracovatčerven 2019převážně školy v Čechách
69
8.1 Realizace pilotních vzdělávacích aktivit
70
8.1.1Uskutečnění hudebních dílen a kurzů skladby na ZŠodprosince 2017první kurzy v ZŠ Korunovační, Praha 7
71
8.1.2Uspořádání kurzů hudební improvizace pro žáky 1. až 3. třídy ZŠ10. 11. a 8. 12. 201717.2., 23.2., 9.3., 24.3., 13.4., 27.4., 12.5., 25.5., 16.6., 25.6. 2018sobotní dílny v ZUŠ A. Doležala, Trnkova 23, Brno
páteční dílny v ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno
Brnood busu
72
Brnood busu
73
8.1.3Realizace pilotních hodin dramatického strukturováníodzáří 2018místo pro realizaci aktivity v jednání
74
8.1.4Uskutečnění kurzů současného tanceodzáří 2018Duncan centre, Praha 4
75
8.1.5Uspořádání výtvarných dílen pro žáky ZŠ 28. října Příbram5. až 10. listo- padu 2017Hotel Racek, Černá v Pošumaví 69Černá v Pošumaví
76
8.1.6Realizace kurzů hudební teorie pro žáky se SVPodzáří 2018Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Praha 3Praha 3od busu
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
List1
 
 
Main menu