Termíny aktivit.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
Link na popis aktivityNázev aktivity/činnostiDatum/termínMísto konáníMapaTrasa
2
20171. pol. 20182. pol. 20181. pol. 20192. pol. 20192020
3
4
Výstava výtvarných haptických prací žáků ZUŠ Uherské Hradiště:od 16. 10. do 16. 11. 2017Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, Praha 11Praha 11od vlaku
5
2.1Posílení spolupráce tří stupňů uměleckého vzdělávání
6
2.1.1 Uskutečnění studentských hospitací žáků konzervatoří na ZUŠ
odzáří 2018Praha, Teplice, Pardubice
7
2.1.2 Realizace setkání ředitelů ZUŠ a konzervatoříříjen 2019místo akce v jednání
8
2.1.3 Uspořádání setkání zástupců ZUŠ, SUŠ, konzervatoří a VŠ uměleckého nebo pedagogického zaměřeníúnor 2019místo akce v jednání
9
2.2Podpora školních souborů
10
2.2.1 Příprava a realizace soustředění školních souborůlistopad 2017září a listopad 2018Brno, Praha, Paseky nad Jizerou a Černá v Pošumaví
11
2.2.2 Koncerty a představení školních souborů – 4 akce, 1. koncert:1. března 2018březen 2019
1. koncert v Sále Martinů, Malostranské nám. 13, Praha
12
2.2.3 Uskutečnění koncertů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA – 2. koncert:
30. ledna 20181. listopadu 2018ZUŠ Liberec, Frýdlantská 1359Liberecod busu
13
2.2.4 Uspořádání workshopů pro dirigenty školních orchestrů a pěveckých sborů – 4. a 5. workshop na Konzervatoři Pardubice, 6. workshop na Gymnáziu a Hud. škole hl.m.Prahy5. 12. 201713. 3. a 4. 5. 201816. října 2018Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260Pardubiceod vlaku
14
5. prosince 2018Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260Pardubiceod vlaku
15
23. května 2019 Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3Praha 3od busu
16
2.3Sdílení zkušeností
17
2.3.1 Uspořádání konference Kreativní budoucnost – výzvy a příležitosti pro umělecké vzdělávání9. a 10. listopadu 2018Hotel Avanti, Střední 61, BrnoBrnood busu
18
2.3.2 Představení projektu na dalších konferencíchodkvětna 2018
19
2.3.3 Diskusní fóra na webu projektuodledna 2018
20
3.1Podpora spolupráce učitelů a umělců – využití uměleckých předmětů napříč školou
21
3.1.1 Příprava a realizace spolupráce učitelů a umělcůodlistopadu 2017školy v Brně, Praze, Plzni, Potštátě, Kadani a Sedlčanech
22
3.1.2 Vytvoření publikace dobré praxedoledna 2020
23
3.2Výuka žáků se zrakovým postižením v uměleckých předmětech
24
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
25
3.3 Výuka žáků se sluchovým postižením v uměleckých předmětech
26
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
27
3.4 Taneční a pohybová výchova pro žáky s tělesným postižením
28
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
29
3.5 Umělecké předměty jako nástroj pomoci žákům s narušenými komunikačními schopnostmi
30
Vytvoření metodických materiálů a testování ve školáchodříjna 2017testování materiálů podle domluvy v libovolném kraji ČR
31
3.6 Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ
32
Vytvoření metodických materiálů a výměna zkušeností mezi učiteli uměleckých předmětůodříjna 2017v rámci celé ČR
33
4.2Vytvoření speciálních didaktik vzdělávacích oborů Umění a kultura
34
Vytvoření speciálních didaktik ve spolupráci se školamiodlistopadu 2018Západočeská univerzita v Plzni
35
4.3Podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
36
4.3.1 Podpora romského pěveckého sboru Čhavorengeod14. až 19. května 2018ledna 2019Penzion Lípa, Pražská 4, Krásná LípaKrásná Lípa
37
4.3.2 Společné koncerty Čhavorenge s žáky ZUŠ a členy České filharmonieod16. a 17. květen 2018ledna 2019Dům kultury Střelnice, SNP 29, RumburkRumburk
38
aula gymnázia, Střelecká 1800, VarnsdorfVarnsdorf
39
4.3.3 Koncert v sociálně vyloučené lokalitěkvěten 2019místo akce v jednání
40
4.3.4 Publikace na téma práce s žáky ze sociálně vyloučených lokalit
leden 2020Západočeská univerzita v Plzni
41
4.5Realizace vzdělávacích aktivit
42
4.5.1 Uspořádání pracovních setkání učitelů a pedagogů z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity – celkem 16 seminářůod28. 3., 18. a 19. 5.26. září 2018prostory Portedo o.p.s., Jeseniova 52, Praha 3Praha 3od busu
43
v přípravě Plzeň, Olomouc, Brno a další města
44
4.5.2 Realizace seminářů pro vedoucí pracovníky spolupracujících škol – celkem 5 seminářůodříjna 2018místo pro realizaci aktivity v jednání
45
4.5.3 Uskutečnění setkání učitelů škol hlavního vzdělávacího proudu20. dubna 2018Západočeská univerzita v Plzni
46
4.5.4 Uspořádání seminářů s Metodickým portálem RVP.CZ24. 11. 2017Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 9, Praha 3Praha 3od busu
47
4.5.5 Realizace seminářů pro učitele na téma výuka žáků se zrakovým postižením na ZUŠodledna 2019místo pro realizaci aktivity v jednání
48
4.5.6 Využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů28. 11. 2017ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232Židlochoviceod busu
49
4.5.7Uspořádání kurzů na téma audiovizuální a filmová výchova – 1. kurz:
studenti pedagogických fakult a učitelé
odod března do června22. a 23. září 2018Impuls Hradec Králové, Tomkova 22 (celkem 14 víkendových kurzů)Hradec Královéod busu
50
4.5.8Vytvoření videozáznamů pilotních vzdělávacích aktivit ve spolupráci s žáky se SVP – včetně seminářů pro učiteleodlistopadu 2017podle domluvy v libovolném kraji ČR
51
4.6Uspořádání letních kurzů a dílen
52
4.6.1 Uskutečnění modulu pro žáky se SVP ve spolupráci s kurzy Ameropa – 1 letní kurzy14. až 29. července 2018Brandýs nad Labem, Praha
53
4.6.2 Uspořádání letních výtvarných dílen – celkem 4 dílny v 2018 a 2019
23. až 25. 7. 30. 7. až 1. 8.červenec a srpen 2019Katedra výtvarné kurltury, FPE ZČU, Klatovská tř. 51Plzeňod busu
54
4.7E-kurzy a webináře
55
4.7.1 Příprava a realizace e-learningových kurzůodledna 2018dopad na všech 14 krajů ČR
56
4.7.2 Příprava a realizace webinářůodříjna 2018Západočeská univerzita v Plzni, dopad na 14 krajů ČR
57
4.8Vzdělávací aktivity v rámci DVPP
58
Pro učitele budou připraveny akreditované kurzy, témata kurzů budou vycházet z poptávky školodúnora 2019podle domluvy v libovolném kraji ČR
59
5.1Úpravy ŠVP partnerských konzervatoří
60
5.1.1 Zpracování analýzy potřeb ZUŠ na kompetence žáků konzervatoří v oblasti připravenosti na pedagogickou dráhučerven 2018
61
5.1.2 Rozbor, posouzení a návrh úpravy vzdělávacích obsahů u vybraných předmětů (pedagogického zaměření) konzervatoří s ohledem na potřeby ZUŠleden 2019
62
5.1.3 Vytvoření materiálu Cesta inkluzeleden 2019
63
5.1.4 Realizace seminářů pro žáky konzervatoří (inkluzivní vzdělávání)červen 2019
64
6.1Úpravy ŠVP partnerských ZUŠ
65
6.1.1 Zpracování všeobecné analýzy a vyhodnocení ŠVP vybraných partnerských ZUŠ (z hlediska kurikulární reformy)prosinec 2018
66
6.1.2 Zpracování celkové analýzy ŠVP (z hlediska kurikulární reformy)únor 2019
67
6.1.3 Posouzení a zpracování konkrétních návrhů úprav vzdělávacích obsahů v ŠVP u vybraných partnerských ZUŠprosinec 2018
68
6.1.4 Zpracování manuálu pro implementaci společného vzdělávání (inkluze) do vzdělávání v ZUŠříjen 2018
69
6.1.5 Zpracování metodických materiálů k začleňování žáků se SVP na ZUŠ (podle oborů)říjen 2018
70
7.1Realizace akčního výzkumu
71
7.1.1 a 7.1.2 Realizace výzkumuodlistopadu 2017Západočeská univerzita v Plzni
72
7.1.3 Závěrečné zprávy z akčního výzkumu – hledáme školy, které budou na výzkumu spolupracovatčerven 2019převážně školy v Čechách
73
8.1 Realizace pilotních vzdělávacích aktivit
74
8.1.1Uskutečnění hudebních dílen a kurzů skladby na ZŠodprosince 2017první kurzy v ZŠ Korunovační, Praha 7Praha
75
8.1.2Uspořádání kurzů hudební improvizace pro žáky 1. až 4. třídy ZŠ - páteční dílny a sobotní setkání10. 11. a 8. 12. 201717.2., 23.2., 9.3., 24.3., 13.4., 27.4., 12.5., 25.5., 16.6., 25.6. 2018sobotní dílny v ZUŠ A. Doležala, Trnkova 23, Brno
páteční dílny v ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno
Brnood busu
76
Brnood busu
77
8.1.2Uspořádání kurzů hudební improvizace pro žáky 1. až 4. třídy ZŠ - letní soustředěníčervenec 2019místo realizace soustředění v roce 2019 je v jednání
78
8.1.3Realizace pilotních hodin dramatického strukturováníodlistopadu 2018místo pro realizaci aktivity v jednání
79
8.1.4Uskutečnění kurzů současného tanceod21. září 2018Duncan centre, Praha 4Praha
80
8.1.5Uspořádání výtvarných dílen pro žáky ZŠ 28. října Příbram5. až 10. listo- padu 2017Hotel Racek, Černá v Pošumaví 69Černá v Pošumaví
81
8.1.6Realizace kurzů hudební teorie pro žáky se SVPodzáří 2018Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Praha 3Praha 3od busu
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu