ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
1Fi de la Pobresa
Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes
3
2Fam zero
Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible
4
3Salut i Benestar
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats
5
4Educació de Qualitat
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
6
5Igualtat de Gènere
Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes
7
6Aigua Neta i Sanejament
Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones
8
7Energia Assequible i No Contaminant
Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones
9
8Treball Decent i Creixement Econòmic
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom
10
9Indústria, Innovació i Infraestructura
Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació
11
10Reducció de les DesigualtatsReduir la desigualtat en i entre els països
12
11Ciutats i Comunitats Sostenibles
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
13
12Producció i Consum ResponsablesGarantir modalitats de consum i producció sostenibles
14
13Acció pel Clima
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest
15
14Vida Submarina
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible
16
15Vida d'Ecosistemes Terrestres
Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat
17
16Pau, Justícia i Institucions Sòlides
Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells
18
17Aliança per a Aconseguir els Objetius
Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100