(ก่อน) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.1 สายคู่เกลียวบิด 4/6(Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
11/19/2018 9:10:1439845@anc.ac.th3 / 10
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
3
11/19/2018 9:12:1040054@anc.ac.th4 / 10นายณัฐภัทร กัลยากา
4
11/19/2018 9:17:1240192@anc.ac.th6 / 10ธนาธร ทองเสริม
5
11/19/2018 9:17:2640207@anc.ac.th.com7 / 10
นาย ศรัณยภัทร สันตะวงค์
6
11/19/2018 9:18:5439912@anc.ac.th7 / 10
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
7
11/19/2018 9:19:3040208@anc.ac.th2 / 10ศิวกร เห็มสุข
8
11/19/2018 9:19:4139820@anc.ac.th5 / 10
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
9
11/19/2018 9:21:4339802@anc.ac.th1 / 10นาย ณัฐพล นิระพันธ์
10
11/19/2018 9:23:4739783@anc.ac.th4 / 10น.ส.สโรชินี ศรีพลาย
11
11/19/2018 9:24:0342773@anc.ac.th4 / 10รุจิรา สุขสะอาด
12
11/19/2018 9:25:2540229@anc.ac.th7 / 10
ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์
13
11/19/2018 9:25:2540253@anc.ac.th7 / 10นายกิตติธัช บังอร
14
11/19/2018 9:25:4840052@anc.ac.th5 / 10
นางสาว ณัชชา พละศูนย์
15
11/19/2018 9:26:0439736@anc.ac.th7 / 10
นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
16
11/19/2018 9:26:1340214@anc.ac.th8 / 10อธิบดี หริ่งเจริญ
17
11/19/2018 9:26:5139833@anc.ac.th6 / 10
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
18
11/19/2018 9:28:0039718@anc.ac.th9 / 10ภัทร์ธรเอก บุญโสม
19
11/19/2018 9:29:4439884@anc.ac.th1 / 10
นาย สิทธิสักดิื ถูระบุตร
20
11/19/2018 9:31:5140205@anc.ac.th10 / 10นาย วสุ สุพล
21
11/19/2018 9:32:4239981@anc.ac.th10 / 10นาย จีรกิตติ์ สมนึก
22
11/19/2018 9:33:0740186@anc.ac.th8 / 10นายคมกริช บาระมี
23
11/19/2018 9:33:2839876@anc.ac.th8 / 10
นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
24
11/19/2018 9:34:2540230@anc.ac.th8 / 10ทวีทรัพย์ สาคร
25
11/19/2018 9:34:4639940@anc.ac.th0 / 10นายอภิวัฒน์ ทานุมา
26
11/26/2018 9:05:1240158@ANC.AC.TH10 / 10
นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ
27
3/7/2019 14:43:2740291@anc.ac.th3 / 10นายสุธิพงษ์ บรรลุ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...