เดือน สิงหาคม 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
1118792562
ที่ ศธ 04096/ว2134
31 กค 2562
สพป.พะเยา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-07-31 16:39:45)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
4
2118802562
ที่ ศธ 04096/ว2134
31 กค 2562
สพป.พะเยา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-07-31 16:40:37)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS (เลขรับ 11879)
1 สค 2562
คลิก
5
3118812562
ที่ ศธ 04049/3542
31 กค 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา (2019-07-31 16:43:31)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
6
4118822562ศธ 04106/2592
30 กค 2562
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-07-31 16:44:22)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
7
5118832562ศธ 04270/2478
30 กค 2562
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2562 (2019-07-31 16:46:26)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
8
6118842562
ที่ ศธ 04263/2952
31 กค 2562
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2019-07-31 16:51:13)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
9
7118852562ที่ ศธ 04242/
31 กค 2562
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2019-07-31 17:07:51)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
10
8118862562ศธ 04181./ว2992
31 กค 2562
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-07-31 17:19:11)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
11
9118872562ศธ 04024/2555
31 กค 2562
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (2019-07-31 17:31:53)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
12
10118882562
ที่ ศธ 04244/2870
31 กค 2562
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (2019-07-31 17:31:36)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
13
11118892562ศธ 04119/ว 2991
31 กค 2562
สพป.ยะลา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (2019-07-31 17:48:43)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
14
12118902562
ที่ ศธ 04251/3474
30 กค 2562
สพม.เขต 21(หนองคาย)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2562 (2019-07-31 18:12:09)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
15
13118912562ศธ 04266/ว4549
31 กค 2562
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา (2019-07-31 18:23:55)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
16
14118922562ศธ 04278/ว732
31 กค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 (2019-07-31 19:32:38)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
17
15118932562
ที่ ศธ 04262 /ว2583
31 กค 2562
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-07-31 21:33:21)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
18
16118942562
ที่ ศธ 04240/ว3418
31 กค 2562
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-08-01 09:19:17)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
19
17118952562
ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0018.1/ว13149
31 กค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 สค 2562
คลิก
20
18118962562ศธ 04135.036/203
25 กค 2562
บ้านปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ข
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
21
19118972562ศธ 04135.073/153
31 กค 2562
บ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
22
20118982562ศธ 04135.073/152
31 กค 2562
บ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
23
21118992562ศธ 04135.024/126
30 กค 2562
บ้านทุ่งข้าวหาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักฐานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สุพรรณี วรรณภิระ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
24
22119002562ศธ 04135.024/125
30 กค 2562
บ้านทุ่งข้าวหาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายผู้ปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สุพรรณี วรรณภิระ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
25
23119012562ศธ 04135.055/169
1 สค 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารเพิ่มเติม)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. จินตนา เมืองเต็ม ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
26
24119022562ศธ 04135.001/234
31 กค 2562
ชุมชนบ้านป่าไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบิกเงินประจำงวด งบประมาณปี พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
27
25119032562ศธ 04135.062/131
31 กค 2562
บ้านไม้ตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งใบสมัครการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สุพรรณี วรรณภิระ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
28
26119042562ศธ 04135.096/155
31 กค 2562
บ้านห้วยหญ้าไซ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าจ้างธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายมานพ สมบูรณ์ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
29
27119052562ศธ 04135.096/149
31 กค 2562
บ้านห้วยหญ้าไซ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อนุมัติเงินประจำงวดค่าใช้จ่ายการจัดประชุมคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายมานพ สมบูรณ์ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
30
28119062562ศธ 04135.075/167
31 กค 2562
บ้านสันวิไล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. กฤษณา อินตามูล ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
31
29119072562ศธ 04135.044/134
31 กค 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารตั้งเบิกเงินผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุดน.ส. พิสมัย ทอเตี้ย ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
32
30119082562ศธ 04135.044/136
31 กค 2562
บ้านผาต้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารตั้งเบิกค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต งวดที่ 2 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิสมัย ทอเตี้ย ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
33
31119092562ศธ 04135.081/095
31 กค 2562
บ้านหนองหลัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
34
32119102562ศธ 04135.113/095
26 กค 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อัตราจ้าง 9000 บาท) ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา พิมพา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
35
33119112562ศธ 04135.113/096
31 กค 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนวัดร้องธาร ประจำเดือน ก.ค 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา พิมพา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
36
34119122562ศธ 04135.113/097
31 กค 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่าจ้างพนักงานขับรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ประจำเดือน ก.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา พิมพา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
37
35119132562ศธ 521053/502
30 กค 2562
สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด วางตระกร้าไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
38
36119142562
ที่ ศธ 04065/ว2537
1 สค 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (2019-08-01 09:39:32)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
39
37119152562ศธ 04023/2902
1 สค 2562
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (2019-08-01 09:39:58)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
40
38119162562ศธ 04038/ว3131
1 สค 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-08-01 09:45:23)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
41
39119172562
ที่ ศธ 04170/ว2234
31 กค 2562
สพป.หนองคาย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 (2019-08-01 09:54:04)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
42
40119182562ศธ 04142/2698
1 สค 2562
สพป.สกลนคร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายไปเข้าเรียน (2019-08-01 10:01:13)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
43
41119192562
ที่ ศธ 04104/2077
1 สค 2562
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2562 (2019-08-01 10:07:16)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS (ไม่มีเอกสารแนบ)
1 สค 2562
คลิก
44
42119202562
ที่ ศธ 04169/2485
31 กค 2562
สพป.หนองคาย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-08-01 10:12:18)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
45
43119212562ศธ 04045/ว2970
31 กค 2562
สพป.เชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (2019-08-01 10:21:40)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
46
44119222562ศธ 04008/ว1838
30 กค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ (แก้ไขใหม่) (2019-08-01 10:23:06)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
47
45119232562
ที่ ศธ 04157/2551
1 สค 2562
สพป.สิงห์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(๒) (2019-08-01 10:27:32)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
48
46119242562
ที่ ศธ 04103/ว2436
31 กค 2562
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2019-08-01 10:36:30)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
49
47119252562ศธ 04002/ว3241
1 สค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว302 ลว.19มิ.ย.2562 (2019-08-01 11:00:54)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
50
48119262562ศธ 04277/477
1 สค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น (2019-08-01 11:04:29)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
51
49119272562ศธ 04006/ว4423
31 กค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง (2019-08-01 11:06:13)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
52
5011928256204073/2801
31 กค 2562
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (2019-08-01 11:11:06)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
53
51119292562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942
25 กค 2562
สพฐ. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด FB พี่บีห้องบุคคล
1 สค 2562
คลิก
54
52119302562ศธ 04135.009/277
31 กค 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำฝากเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนส่วนที่เกินอำนาจการเก็บรักษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
55
53119312562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04047/2696
31 กค 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ FB ติ๋มห้องส่งเสริมผู้ส่งมาให้ลงรับ
1 สค 2562
คลิก
56
54119322562ลพ 0018.1/ว12231
12 กค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 สค 2562
คลิก
57
55119332562ลพ 0034/13280
1 สค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญร่วมงานทำบุญทักษิณานุปทาน ถวายแด่พระสุพรหมยานเถร วิ. (ครูบาพรหมา พรหมจกโก)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 สค 2562
คลิก
58
56119342562ศธ 04135.092/199
31 กค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอรับงบประมาณการบริหารจัดการรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน เพิ่มเติม
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่งและถือเอกสารไปให้กลุ่มงานเอง
1 สค 2562
คลิก
59
57119352562ศธ 04135.092/199
1 สค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่งและถือเอกสารไปให้กลุ่มงานเอง
1 สค 2562
คลิก
60
58119362562ศธ 04135.098/121
1 สค 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำพูน ตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
61
59119372562ศธ 04135.046/127
1 สค 2562
บ้านม่วงโตน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
62
60119382562ศธ 04135.104/174
1 สค 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำพูน ตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
63
61119392562ศธ 04135.050/185
1 สค 2562
บ้านแม่เทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำพูน ตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
64
62119402562ศธ 04135.009/279
1 สค 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตไปราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
65
63119412562SEF 011/2019
1 สค 2562
มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาครูและโรงเรยีนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งให้ลงรับ
1 สค 2562
คลิก
66
64119422562ศธ 02143/ว896
26 กค 2562
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญร่วมงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 สค 2562
คลิก
67
65119432562
ด่วนมา ที่ ศธ 04004/ว831
25 กค 2562
สพฐ. สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 สค 2562
คลิก
68
66119442562
ที่ ศธ 0620.13/ว043
22 กค 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอขอบคุณกลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 สค 2562
คลิก
69
67119452562ศธ 04135.067/118
1 สค 2562
บ้านวงศ์ษาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.ค. พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. อังควิภา ธิยะ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
70
68119462562ศธ 04135.103/148
31 กค 2562
บ้านเหล่ายาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารเบิกเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้อินเตอร์เน็ตเอง งวดที่ 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางดวงฤทัย ล้าพุทธา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
71
69119472562ศธ 04135.074/113
1 สค 2562
บ้านสันปูเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ภาร์วรัตน์ กันทิพญ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
72
70119482562ศธ 04135.110/224
31 กค 2562
วัดบ้านดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเบิกเงินสำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใบงวด 84/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางสุขสม ยองจา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
73
71119492562ศธ 04135.083/125
31 กค 2562
บ้านห้วยกาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางประภาภรณ์ ชมภูวงค์ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
74
72119502562ศธ 04135.079/105
1 สค 2562
บ้านหนองสูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางยุพิน ฉางกันทา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
75
73119512562ศธ 04135.114/108
31 กค 2562
วัดวังสะแกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางรุ่งอรุณ กาบบัว ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
76
74119522562ศธ 04135.032/135
31 กค 2562
บ้านบวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 โครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพเพื่อการมีงานทำปีงบประมาณ 2562 (ใบงวดที่ 97/62)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางอัมรา เกษมุติ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
77
75119532562ศธ 04135.032/133
31 กค 2562
บ้านบวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางอัมรา เกษมุติ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
78
76119542562ศธ 04135.030/165
31 กค 2562
บ้านนาเลี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบิกเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด (รปภ. เขต ผู้ถือมา)
1 สค 2562
คลิก
79
77119552562
ที่ ศธ 04131/2941
31 กค 2562
สพป.ลำปาง เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (2019-08-01 11:44:09)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
80
78119562562
ที่ ศธ 04140/2348
31 กค 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (2019-08-01 11:46:54)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
81
79119572562ลพ 0018.1/ว13238
31 กค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเปลี่ยนชื่อ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (จอส.904 วปร.)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 สค 2562
คลิก
82
80119582562ศธ 04135.009/285
1 สค 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมสัมมนาตามโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ยั่งยืน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
83
81119592562ศธ 04135.047/318
31 กค 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมขยายผลโรงเรียนที่ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประเทศไทย
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
84
82119602562ศธ 04135.001/236
1 สค 2562
ชุมชนบ้านป่าไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัมนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำพูน ตามแนวทางมาตฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
85
83119612562ศธ 04135.054/106
1 สค 2562
บ้านแม่ป้อกใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำพูนตามแนวทาง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
86
84119622562ศธ 04135.100/155
1 สค 2562
บ้านห้วยแหน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตไปทัศนศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายอนุชิต แสนดวงใจ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
87
85119632562ศธ 04135.084/082
31 กค 2562
บ้านห้วยงูสิงห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งเอกสารการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ก.ค. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ครูผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
88
86119642562
ที่ ศธ 04109/ ว 2804
1 สค 2562
สพป.แพร่ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปี 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
89
87119652562
ที่ ศธ 04257/ว2544
31 กค 2562
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (2019-08-01 14:33:43)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
90
88119662562ศธ04043/3204
1 สค 2562
สพป.เชียงราย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (1-15 สิงหาคม 2562) (2019-08-01 14:37:10)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
91
89119672562
ที่ ศธ 04257/ว2541
1 สค 2562
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศการรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.27 (2019-08-01 14:42:21)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
92
90119682562ศธ 04006/ว4493
1 สค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (2019-08-01 14:57:31)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
93
91119692562ศธ04219/ว 1779
1 สค 2562
สพป.ปัตตานี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕62 (2019-08-01 15:13:45)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
94
92119702562
ที่ ศธ 04249/ว2905
1 สค 2562
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ประจำปี 2562 (2019-08-01 15:17:19)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
95
93119712562ศธ 04135.059/256
1 สค 2562
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายบุญเขียน เตจา ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
96
94119722562ศธ 04135.074/114
1 สค 2562
บ้านสันปูเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
97
95119732562ศธ 04135.106/116
1 สค 2562
บ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังยืน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
98
96119742562ศธ 04135.106/115
1 สค 2562
บ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำพูน ตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 สค 2562
คลิก
99
97119752562ศธ 04135.089/114
1 สค 2562
บ้านห้วยปันจ๊อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์ ผู้ส่ง
1 สค 2562
คลิก
100
98119762562
ที่ ศธ 04183/ว3516
1 สค 2562
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีพิเศษ (2019-08-01 15:19:41)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 สค 2562
คลิก
Loading...