ABCDEFHJOPQTUVWXYZAA
1
2
N70 - 240 2022:
Alle røde seller kan endres verdier i! / All red cells can be manipulated after downloading this sheet
Tilleggsprosent - kjøretid/additional percentage for time enroute30
3
4
Start:fredag/11/feb./2022 19:30Første spann/leader:Siste spann/lanterne rouge:
5
Legg nr. - navn/leg # - nameLegg km/leg kmAg. km/ distance travelledFart/speed enroute km/hKjøretid/time enrouteHviletid/rest at checkpointTid inn/time entering checkpointTid ut/time leavring checkpointEkstra hviletid (timer) /additional rest (hours)Tid inn/time entering checkpointTid ut/time leavring checkpointLegg nr. - navn/leg # - name
6
1Bonakas - Nyborg9292165,86lørdag/12/feb./2022 01:15lørdag/12/feb./2022 07:151,5lørdag/12/feb./2022 02:58lørdag/12/feb./2022 10:281Bonakas - Nyborg
7
2Nyborg - Nyborg 255147153,73,5lørdag/12/feb./2022 10:55lørdag/12/feb./2022 14:252lørdag/12/feb./2022 15:14lørdag/12/feb./2022 20:442Nyborg - Nyborg 2
8
3Nyborg 2 - Tanabru Mål89236155,9lørdag/12/feb./2022 20:21søndag/13/feb./2022 04:273
Nyborg 2 - Tanabru Mål
9
10
Sum kjøretid og hviletid (timer)/ Total enroute and rest at checkpint (hours):15,49,5Ekstra hviletid/additional rest3,5timer/hours
11
%:62%38%Hviletid/rest44%
12
Total snittfart km/t / overall speed km/h:9,5Total snittfart/ overall speed7,2km/t / km/h
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100