ABCDEFGHIJKLM
1
Jul 7Jul 8Jul 9Jul 10Jul 11Jul 12Jul 13Jul 14Jul 15Jul 16Jul 17
2
THUFRISATSUNMONTUEWEDTHUFRISATSUN
3
4
NEW Allo Arii
5
ELITE Brooke
6
NEW Blossom12pm-8pm
MRK
7
Chloe Bond12pm-8pm
MRK
12pm-8pm
MRK
12pm-8pm
MRK
8
NEW Kavya
9
ELITE Emma
10
Envy
11
NEW Kenya
12
Marcelina
13
NEW ELITE
Oh Ayumi!
11am-4:30pm
MRK
14
Mona
15
Naomi1pm-8pm
MRK
1pm-8pm
MRK
1pm-8pm
MRK
16
ELITE Olivia1:30pm-8pm
MRK
17
NEW
Emiliana
12pm-5pm
MRK
12pm-5pm
MRK
18
Ruby3pm-10pm
MRK
19
Sally1pm-7pm
MRK
20
Serena12pm-8pm
MRK
12pm-6pm
MRK
12pm-6pm
MRK
2pm-8pm
MRK
12pm-6pm
MRK
21
Sophia10:30am-5pm
MRK
22
NEW Suzy
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100