แบบรายงานอ.1 ปี 60 สพป.ปข.2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2560
2
ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3
รายด้านในระดับดี ภาคเรียนที่ 2/2560
4
ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียนอนุบาล 1ทั้งหมดจำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมินพัฒนาการอนุบาลปีที่ 1ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
5
จำนวนนร.ที่มีความพร้อมในแต่ละด้านอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
6
ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญา
7
และจิตใจ
8
จำนวนร้อยละจำนวน
ร้อยละ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
9
1
บ้านหนองกระทิง
666100.006100.006100.006100.00
10
2วัดกุยบุรี88788.008100.008100.008100.00
11
3
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
30302790.332893.332893.332893.33
12
4บ้านบน111111100.0011100.0011100.0011100.00
13
5บ้านหนองหมู555100.00480.00360.00480.00
14
6
บ้านหนองเตาปูน
๑๑๑๑๑๑๙๖.๖๓๑๑๙๘.๗๘๑๑๙๖.๙๕๑๑๘๘.๖๘
15
7บ้านหนองบัว86583.33583.33583.33583.33
16
8บ้านปากเหมือง77685.71685.71685.71685.71
17
9บ้านเขาแดง55589.33590.00590.67582.50
18
10วัดทุ่งน้อย0000.0000.0000.0000.00
19
11วัดดอนยายหนู0000.0000.0000.0000.00
20
12
บ้านดอนบ่อกุ่ม
0000.0000.0000.0000.00
21
13บ้านดอนมะขาม0000.0000.0000.0000.00
22
14สามแยกป่าถล่ม55596.00594.00598.00581.25
23
15บ้านป่าถล่ม0000.0000.0000.0000.00
24
16บ้านสามกระทาย666100.006100.006100.006100.00
25
17บ้านดอนกลาง99777.77888.88777.77777.77
26
18บ้านสำโหรง99777.77777.77777.77666.66
27
19บ้านรวมไทย0000.0000.0000.0000.00
28
20บ้านโป่งกะสัง0000.0000.0000.0000.00
29
21บ้านหนองเกด333100.003100.003100.00266.67
30
22บ้านยางชุม141414100.0014100.0014100.0014100.00
31
23
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
888100.008100.008100.008100.00
32
24บ้านไร่บน555100.005100.005100.005100.00
33
25บ้านหาดขาม151515100.0015100.0015100.001493.33
34
26
ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
0000.0000.0000.0000.00
35
27
บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
77685.71685.71571.42571.42
36
28บ้านหนองกา161617100.001381.2516100.001593.75
37
29วัดนาห้วย111111100.001090.901090.90872.72
38
30
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
26262388.462388.462388.462388.46
39
31
บ้านปากน้ำปราณ
0000.0000.0000.0000.00
40
32บ้านปรือน้อย1212975.001083.3312100.00866.67
41
33
บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
0000.0000.0000.0000.00
42
34บ้านหนองหอย0000000000
43
35บ้านวังยาว0000.0000.0000.0000.00
44
36
ชลประทานปราณบุรี
999100.009100.009100.009100.00
45
37บ้านห้วยพลับ66583.336100.006100.006100.00
46
38
บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
333100.003100.003100.003100.00
47
39
บ้านหนองยิงหมี
151212100.001191.671083.331083.33
48
40
บ้านหนองตาเย็น
0000.0000.0000.0000.00
49
41บ้านห้วยมงคล0000.0000.0000.0000.00
50
42บ้านวังข่อย0000.0000.0000.0000.00
51
43บ้านหนองไผ่0000.0000.0000.0000.00
52
44
บ้านหนองพรานพุก
0000.0000.0000.0000.00
53
45บ้านทุ่งยาว555100.00480.00480.00480.00
54
46บ้านทับใต้0000.0000.0000.0000.00
55
47บ้านห้วยไคร้0000.0000.0000.0000.00
56
48
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
0000.0000.0000.000100.00
57
49บ้านเนินพยอม0000.0000.0000.0000.00
58
50บ้านหนองพลับ0000.0000.0000.0000.00
59
51
บ้านหนองกระทุ่ม
11111090.9011100.0011100.001090.90
60
52
โรตารี่กรุงเทพ
0000.0000.0000.0000.00
61
53
บ้านคอกช้างพัฒนา
1010990.0010100.0010100.00990.00
62
54
บ้านห้วยไทรงาม
171717100.0017100.0017100.0017100.00
63
55วไลย0000.0000.0000.0000.00
64
56ละเมาะ77685.717100.00685.71571.44
65
57อานันท์0000.0000.0000.0000.00
66
58บ้านหนองซอ0000.0000.0000.0000.00
67
59บ้านหนองคร้า0000.0000.0000.0000.00
68
60
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
0000.0000.0000.0000.00
69
61บ้านวังโบสถ์0000.0000.0000.0000.00
70
62บ้านหนองเหียง0000.0000.0000.0000.00
71
63บ้านหนองตะเภา0000.0000.0000.0000.00
72
64
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
101010100.0010100.0010100.00990.00
73
65
บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
44444295.453988.6344100.003272.72
74
66
บ้านหนองน้ำกลัด
0000.0000.0000.0000.00
75
67บ้านหนองจิก999100.009100.009100.009100.00
76
68
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
0000.0000.0000.0000.00
77
69บ้านเกาะไผ่0000.0000.0000.0000.00
78
70
บ้านสิบสองหุ้น
66588.33588.33588.33588.33
79
71บ้านหนองไทร888100.008100.008100.00787.50
80
72
บ้านนาวัลเปรียง
0000.0000.0000.0000.00
81
73บ้านศาลาลัย151515100.0015100.0015100.0015100.00
82
74
บ้านหนองเป่าปี่
0000.0000.0000.0000.00
83
75บ้านเนินกรวด0000.0000.0000.0000.00
84
76
บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
0000.0000.0000.0000.00
85
77บ้านลาดวิถี555100.005100.005100.005100.00
86
78บ้านหนองคาง0000.0000.0000.0000.00
87
79
บ้านเกาะนาน้อย
171717100.0017100.0017100.0017100.00
88
80
บ้านหนองหญ้าปล้อง
999100.009100.009100.009100.00
89
81บ้านเขาโป่ง131313100.0013100.0013100.0013100.00
90
82
วัดเกษตรกันทราราม
999100.009100.009100.009100.00
91
83บ้านบางปู666100.006100.006100.006100.00
92
84บ้านใหม่222100.002100.002100.002100.00
93
85บ้านพุน้อย17171694.121694.1217100.001588.24
94
86บ้านพุใหญ่0000.0000.0000.0000.00
95
87
บ้านหนองข้าวเหนียว
666100.006100.006100.006100.00
96
88บ้านหัวตาลแถว0000.0000.0000.0000.00
97
89
นเรศวรห้วยผึ้ง
121212100.0012100.0012100.0012100.00
98
รวม4804564365.254534365.424594354.734314246.03
99
คิดเป็นร้อยละ
100
Loading...
 
 
 
สรุป อ.1
แผ่น1
สรุป อ.3
แผ่น3
แผ่น4
แผ่น5
แผ่น2
สรุป อ.2
แผ่น3_conflict282910630
 
 
Main menu