ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
TimestampEmail AddressScore
Email: _________________________________________
Pangalan: _________________________________________
Baitang at Pangkat: ________________________________
Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang.
_____ 1. Sa anong paraan natin maaaring maipakita ang pagmamahal sa ating mga magulang?
_____ 2. Anong larawan ang nagpapakita ng paggalang sa kanyang magulang?
_____ 3. Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tamang paraan ng pagbati sa magulang?
_____ 4. Bilang batang katulad mo, ano ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal sa iyong ama at ina?
_____ 5. Ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa kanilang magulang. Alin lamang ang HINDI?
_____ 6. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya?
_____ 7. Ang nakababata mong kapatid ay may sakit, ano ang dapat mong gawin?
_____ 8. Nakita mo ang iyong kaibigan na nadapa sa daan, ano ang gagawin mo?
(9 – 10) Lagyan ng tsek kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa at ekis X naman kung hindi.
9.10.
_____ 11. Bumisita sa inyong bahay ang mga nakatatanda ninyong kamag-anak. Ano ang iyong gagawin?
_____ 12. Nakita ni Ana ang dati niyang kaibigan sa isang birthday party. Ano ang gagawin ni Ana?
_____ 13. Habang nasa pagdiriwang si Ana, nakita niya na paparating ang kanyang ninang. Ano ang sasabihin ni Ana?
_____ 14. Dumating ang tatay mo galing sa trabaho. Ano ang gagawin mo?
_____ 15. Nakasalubong mo ang iyong guro habang ikaw ay papunta sa tindahan upang bumili. Ano ang gagawin mo?
I.Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang.
_____ 1. Tinulungan ka ng kaklase mo na dalhin ang mga aklat. Ano ang sasabihin mo?
_____ 2. Ano ang magagalang na pananalita ang sinasabi kapag nakikipag-usap sa matatanda?
_____ 3. Nais mong ipaayos sa iyong kuya ang sirang mesa. Anong sasabihin mo?
_____4. Sinabihan sila Gina ng kanilang guro na meron silang ipapasang proyekto. Ano ang gagawin ni Gina para magawa ito?
_____ 5. Gusto mong lumabas sa silid-aralan. Ano ang dapat mong gawin?
_____ 6. Nagpaalam si Ana na magsimba ngunit sa bahay naman ng kanyang kaklase nagpunta. Tama ba ang ginawa niya?
_____ 7. Kumuha ka ng pera sa pitaka ng nanay mo na hindi ka nagpapaalam. Tama ba ang ginawa mo?
II. Panuto: Isulat ang titik A kung nagsasaad ng pagkamatapat at B kung hindi nagpapakita ng pagiging matapat.
8. Masayang isinasauli ang hiniram na krayola sa katabi.
9. Nakita ni Lito na nahulog ang lapis ng kaklase. Kaagad niya itong itinago sa kanyang bag.
10. Nagsasabi ng totoo sa kamag-aral kapag nasira ang gamit na hiniram mo sa kanya.
11. Ibinabalik kaagad ang bagay na hiniram sa kalaro.
III. Panuto: Sa tulong ng iyong magulang, piliin ang pulang kahon kung tama ang isinasaad ng pangungusap at asul naman kung hindi. [12. Pagsabi sa magulang na gumagawa ng takdang – aralin gamit ang computer.]
III. Panuto: Sa tulong ng iyong magulang, piliin ang pulang kahon kung tama ang isinasaad ng pangungusap at asul naman kung hindi. [13. Naglalaro ng paboritong video game ngunit ang pagkakaalam ni nanay ay nag-aaral ng leksiyon.]
III. Panuto: Sa tulong ng iyong magulang, piliin ang pulang kahon kung tama ang isinasaad ng pangungusap at asul naman kung hindi. [14. Ang sabi ni tatay huwag maglaro sa computer ngunit pag-alis niya naglaro ka pa rin.]
III. Panuto: Sa tulong ng iyong magulang, piliin ang pulang kahon kung tama ang isinasaad ng pangungusap at asul naman kung hindi. [15. Nagpaalam kay nanay na gagamit ng computer para sa paghahanap ng mga larawan para sa aralin.]
2
2/9/2022 4:31:42
albesa.ranzleesean@depedpasay.ph
24 / 30
albesa.ranzleesean@depedpasay.ph
Ranzlee Sean T. Albesa
Grade One -GoldopoA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
/X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
3
2/13/2022 15:31:44
mantilla.cloverfiona@depedpasay.ph
23 / 30
mantilla.cloverfiona@depedpasay.ph
Clover Fiona B. Mantilla1-YellowN/AA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
N/Atsek (/)ekis (X)
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
N/AB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
4
2/13/2022 15:37:58
edong.princessdiane@depedpasay.ph
23 / 30
edong.princessdiane@depedpasay.ph
Princess Diane R. Edong
Grade I - Yellow.A. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
.B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
5
2/13/2022 15:47:30
pepito.mhayumi@depedpasay.ph
24 / 30
pepito.mhayumi@depedpasay.ph
Mhayumi Pepito1 YellowAA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
/X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
6
2/13/2022 16:19:20
abundo.ash@depedpasay.ph
23 / 30
abundo.ash@depedpasay.ph
ASH S. ABUNDO1-YELLOWA, B, CA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
√ o xX
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
A,B at CB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
7
2/13/2022 16:29:28
salazar.jhoncedrick@depedpasay.ph
22 / 30
salazar.jhoncedrick@depedpasay.ph
Jhon cedrick salazarGrade 1yellowESPA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
A.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
×
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAAasulasulasulpula
8
2/13/2022 16:54:52
brosas.lenile@depedpasay.ph
18 / 30
Brosas.lenile@depedpasay.ph
Lenile B.BrosasGrade1 yellowOpoA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
A. Walang anumanA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.
Classmate hito n po Ang hiniram Kong krayola Sayo maraming salamat
Dapat po to isauli s kaklase
Classmate pacencya po nasira ko ito
Kaibingan ko ibalik ko n po to Sayo
pulaasulasulpula
9
2/13/2022 17:25:35
quintana.kristina@depedpasay.ph
24 / 30
quintana.kristina@depedpasay.ph
Kristina B. QuintanaI-YeIIow1. AA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
/x
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
1. BB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
10
2/13/2022 17:25:50
tumapon.martinasolene@depedpasay.ph
23 / 30
tumapon.martinasolene@depedpasay.ph
Martina Solenn A. Tumapon
One YellowAA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
✓ XX
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
BB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
11
2/13/2022 17:32:05
penaso.wendyfaith@depedpasay.ph
23 / 30
penaso.wendyfaith@depedpasay.ph
Wendy Faith P. PenasoGrade 1 YellowESPA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
x
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAAasulasulasulpula
12
2/13/2022 17:42:08
monchito.perlada@depedpasay.ph
23 / 30
monchito.perlada@depedpasay.ph
Monchito jr. B. PerladaGrade 1 Yellow2A. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
1
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
1B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
13
2/13/2022 18:02:07
deocampo.jakezian@depedpsay.ph
23 / 30
deocampo.jakezian@depedpasay.ph
Jake Zian C De Ocampo
Grade 1 Yellow OpoA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
TsekX
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
OpoB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
14
2/13/2022 18:18:26
tasipit.bernardita@gmail.com
22 / 30
tasipit.bernardita@gmail.com
Rain albert MendozaGrade 1yellowRainA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
/?×
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
RainB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
B. Opo, tama po ang ginawa ko.
ABAAasulasulasulpula
15
2/13/2022 19:01:25
dangan.shawnclifford@depedpasay.ph
23 / 30
dangan.shawnclifford@depedpasay.ph
Shawn Clifford A. Dangan
1-YellowOpoA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
OpoB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
16
2/13/2022 19:23:29
alama.princejayden@depedpasay.ph
23 / 30
alama.princejayden@depedpasay.ph
Prince Jayden B. AlamaGr1- YellowOpoA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
OpoB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAAasulasulasulpula
17
2/13/2022 19:29:15
sanchez.prince@depedpasay.ph
19 / 30
sanchez.prince@depedpasay.ph
Prince Martin Nathaniel Sanchez
Grade 1 yellow.A. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
Ekis
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
.B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.😃 masayaMalungkot ☹️Masaya 😃Masaya 😃pulaasulasulpula
18
2/13/2022 19:31:46
mingo.godwinmatthieu@depedpasay.ph
23 / 30
mingo.godwinmatthieu@depedpasay.ph
Godwin Matthieu G. Mingo
Grade 1 - Yellow-A. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
x
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
-B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
19
2/13/2022 19:36:53
sampang.alexanderkiel@depedpasay.ph
23 / 30
sampang.alexanderkiel@depedpasay.ph
Alexander Kiel R. Sampang
Grade 1 YellowYESA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABA Apulaasulasulpula
20
2/13/2022 20:22:45
godiz.marco@depedpasay.ph
24 / 30
Godiz.marco@depedpasay.ph
Marco Godiz1-yellowYesA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
Yes/X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
YesB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
21
2/13/2022 21:41:00
fantilanan.ranseen@depedpasay.ph
24 / 30
fantilanan.ranseen@depedpasay.ph
Ranseen G. Fantilanan Grade I - Yellow OpoA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
Opo/X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
OpoB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
22
2/13/2022 22:55:02
moreno.samantha@depedpasay.ph
24 / 30
moreno.samantha@depedpasay.ph
Samantha A. Moreno1 yellowTamaA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
/X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
23
2/13/2022 23:52:12
songcayawon.cyreejane@depedpasay.ph
23 / 30
songcayawon.cyreejane@depedpasay.ph
CYREE JANE SONGCAYAWON
1 yellowOpoA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
Ok/X
C. Patuloy ka pa rin sa iyong paglalaro sa iyong kaibigan.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
24
2/14/2022 6:07:45
cabaong.jereniefluent@depedpasay.ph
23 / 30
fluentcoffin7@gmail.com
Jerenie Fluent CabaongGrade 1 YellowAA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
25
2/14/2022 9:50:15
gomez.francheska@depedpasay.ph
23 / 30
gomez.francheska@depedpasay.ph
Francheska R. GomezGrade 1 YellowOkay poA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
26
2/14/2022 16:06:28
oliva.emerald@depedpasay.ph
23 / 30
oliva.emerald@depedpasay.ph
Emerald A. Oliva1 - Yellow.A. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
.TsekX
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
.B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
27
2/14/2022 18:54:16
gabia.chriskyle@depedpasay.ph
24 / 30
gabia.chriskyle@depedpasay.ph
Chris Kyle C. Gabia1-GoldghghgA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
hmjfhfg/X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
ghghB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
28
2/14/2022 20:21:35
hajilelolong@gmail.com
23 / 30
philliplolong0203@gmail.com
Kirsten Brey C. Lolong1 yellowOkA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
OkX9
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
OkB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
29
2/14/2022 23:02:07
robel.abrielljoerge@depedpasay.ph
22 / 30
robel.abrielljoerge@depedpasay.ph
Abriell Joerge A. RobelGrade-1-GoldAA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
B.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
TamaMali
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
AB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
30
2/15/2022 1:02:04
gruspe.prince@depedpasay.ph
23 / 30
gruspe.prince@depedpasay.ph
Prince Julian Amor E. Gruspe
One - GoldOpo.A. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
tsekX
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
31
2/15/2022 4:44:59
mikhaelnathan.rico@depedpasay.ph
22 / 30
mikhaelnathan.rico@depedpasay.ph
Mikhael Nathan A. RicoGrade 1- GoldaA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
// tsekx
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
aA. Walang anumanA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
32
2/15/2022 21:11:19
grana.ayeshajudy@depedpasay.ph
24 / 30
grana.ayeshajudy@depedpasay.ph
Ayesha Judy A. GranaGRADE 1 GoldAA. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
/X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
AB. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
33
2/17/2022 15:53:21
rehano.mhiyakamikaela@depedpasay.gmail
23 / 30
rehano.mhiyakamikaela@depedpasay.gmail
mhiyaka mikaela B. rehano
grade 1-yellowokA. paggalangB.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
ok B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
ABAApulaasulasulpula
34
2/17/2022 22:00:11
sanchez.prince@depedpasay.ph
23 / 30
sanchez.prince@depedpasay.ph
Prince Martin Nathaniel Sanchez
Grade 1 yellow.A. paggalangC.
A. Si Lorenzo ay palaging nagmamano sa kanyang ama at ina.
B. Ako ay mag-aaral ng mabuti upang sumaya ang aking magulang.
C.
A.Pagsunod sa utos ng mga magulang.
B.
C.Tutulungan siyang tumayo.
X
A. Magiliw mo silang sasalubungin at magmano.
B. Kakamayan ni Ana ang kaibigan.
A. Magandang Hapon po, Ninang.
A. Masaya mo siyang sasalubungin ng halik at magmano.
B. Babatiin mo ang iyong guro ng may paggalang.
B. Maraming salamatA. Po at opo
B.Kuya pwede po paki-ayos ang ating mesa?
.Ipapaalam sa kanyang nanay.
C. Magpaalam sa guro.
B. Hindi po tama ang kanyang ginawa.
C. Hindi po ito tamang gawain.
A.ABAApulaasulasulpula
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100