คะแนนนักเรียนคอร์ส วันธรรมดา ม.1 2 3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คะแนนทดสอบนักเรียนคอร์ส วันธรรมดา ม. 2 3 4
2
ลำดับที่รายชื่อชื่อเล่นชั้นคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีวะ
3
คะแนนเต็ม 40 ข้อ
คะแนนเต็ม 40 ข้อ
4
1
พัฒทนันท์ ชำนิประโคน
เก้าม.2
5
2
ฐิติวัสส์ โพธิ์ทอง
ฮาร์ทม.216
6
3ชัชนนท์ สุดแก้วเก้าม.217
7
4
ศุภกิตติ์ จิตรดิ์
ไอซ์ม.216
8
5
ชวลิต ชินธนเศรษฐ์
ท๊อปม.223
9
6นวพล สงทิพย์เจเจม.223
10
7
สิรวิชญ์ ตุลิตะธรรม
บอสม.31524
11
8วรรธนะ กรรณิการิวม.31723
12
9
รวิชญ์ เมืองคล้าย
อาร์มม.3
13
10จิรภัทร ชูสถิตย์เก็ทม.3
14
11วงศธร สุขเกษมออยม.31435
15
12
อริยวิชญ์ เชิงทอง
ฟ๊อคเกอร์ม.32727
16
13
กิตติศักดิ์ เปาะทอง
วีกิจม.31524
17
14ณัฐวิภา เทียนขาวไนซ์ม.32234
18
15
ปัณณวืชญ์ สุทธิประภา
ปอม.323
19
16
พีวิชญ์ พุ่มโพธิ์ทอง
พี่ม.327
20
17ณัฐชา ปั้นน้อยไนน์ม.322
21
18
จารุกิตติ์ เปลี่ยนสร้าง
เต้ม.3
22
19สดุดี เรืองศรีแซ็กม.31726
23
20รัชณต วีรบรรจงโอ๊ตม.32321
24
21
พุฒิพงศ์ พงษ์สมบุญ
ต้นม.3
25
22กรกนก สโรบลหนามม.31621
26
23พชรพล มะลิเผือกม่อนม.32317
27
24ปโยธร ราชผลอั้นม.41232
28
25ชนาธิป โพธิกุลตั๋งม.4
29
26กรัชชัย ใหม่ปานบูมม.4
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu