รายงานการนิเทศภายใน(สังเกตการสอนในชั้นเรียน) 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHJKMNOPQRSTUVWXY
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อ-สกุล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาที่สอนรหัสวิชาที่สอน
ระดับชั้นที่ทำการสอน
ห้อง
ชื่อหน่วยการเรียน/เรื่องที่สอน
รูปแบบการสอนหรือเทคนิคที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไฟล์รูปภาพ/คลิปวิดีโอ
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งชื่อ-นามสกุลตำแหน่งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...