ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Instruktioner för krysslistanGränser för Askölistan
2
- Gå till fliken Krysslista
3
Söder
4
I söder är det reservatsgränsen som gäller som gräns. Den följer i princip vägen.
5
1. I kolumnen A hittar du alla arter rapporterade på Artportalen i Asköviken
som går från Löt in mot slottet.
6
2. I kolumnen B finns utrymme för kommentarer från administratör
Söder om vägen räknas Hangarbacken, Boasjön samt skogsområdet söder om Stensjöberget.
7
3. Därefter följer våra personliga krysslistor
Slottet räknas också till Askölistan trots att det inte ligger i reservatet.
8
4. I den första raden, den vertikala, kan man fylla i sitt namn i första lediga
9
kolumn. När man klickar på ett fält blir texten horisontell och när man trycker
Öster
10
enter blir den vertikal.
I Öster går gränsen från Pattbacken längs diket som är gräns för Askö gårds ägor.
11
5. Den andra raden går inte att redigera. Den räknar ihop dina kryss.Hela vägen upp till vägen från Barkarö.
12
6. Scrolla nedåt och sätt ett kryss för varje art du sett på Asköviken.
13
Norr
14
I norr är det vägen från Barkarö som är gränsen hela vägen ut till Tidövägen.
15
I fliken 2020 kan man fylla i en årslista på samma sättAllt söder om vägen räknas in.
16
17
När man kommer över 200 bjuder man på tårta i tornet :)Väster
18
I Väster är det Tidövägen som är gräns ner till Löt
19
Allt öster om vägen räknas in.
20
FlikarLänk till karta med gräns och lokaler nära gränsen
21
1. Instruktioner - Denna flik med info och instruktioner
https://drive.google.com/open?id=1qMC5jx5PDqx1zxnAIzTE0ZygxgRVdVjQ&usp=sharing
22
2. Krysslista - Här matar man in vilka arter man sett i Asköviken
23
3. 2020 - Samma som Krysslista, men bara för år 2020
24
4. Besök 2020 - En flik där man kan kryssa i vilka dagar man besöker viken
25
5. Skådarlista - En lista över alla skådare som lagt in krysslista i viken
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100