ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
Instruktioner för krysslistanGränser för Askölistan
Senaste nya arter
3
- Gå till fliken KrysslistaVit stork - 2022
4
Söder
Svarthuvad mås - 2021
5
I söder är det reservatsgränsen som gäller som gräns.
Kungsfågelsångare - 2020
6
1. I kolumnen A hittar du alla arter rapporterade på Artportalen i AskövikenDen följer i princip vägen. som går från Löt in mot slottet.Ringand - 2019
7
2. I kolumnen B finns utrymme för kommentarer från administratörSöder om vägen räknas Hangarbacken, Boasjön samt
Svartvingad vadarsvala - 2016
8
3. Därefter följer våra personliga krysslistorskogsområdet söder om Stensjöberget.
Större beckasinsnäppa - 2013
9
4. I den första raden, den vertikala, kan man fylla i sitt namn i första ledigaSlottet räknas också till Askölistan trots att det inte ligger i reservatet.Bronsibis - 2012
10
kolumn. När man klickar på ett fält blir texten horisontell och när man trycker
11
enter blir den vertikal.Öster
12
5. Den andra raden går inte att redigera. Den räknar ihop dina kryss.I Öster går gränsen från Pattbacken längs diket som är gräns för
13
6. Scrolla nedåt och sätt ett kryss för varje art du sett på Asköviken.Askö gårds ägor hela vägen upp till vägen från Barkarö.
14
15
Norr
16
I fliken 2022 kan man fylla i en årslista på samma sättI norr är det vägen från Barkarö som är gränsen hela vägen
17
ut till Tidövägen. Allt söder om vägen räknas in.
18
När man kommer över 200 bjuder man på tårta i tornet :)
19
Väster
20
I Väster är det Tidövägen som är gräns ner till Löt
21
FlikarAllt öster om vägen räknas in.
22
1. Instruktioner - Denna flik med info och instruktioner
23
2. Krysslista - Här matar man in vilka arter man sett i AskövikenLänk till karta med gräns och lokaler nära gränsen
24
3. ÅRTAL - Samma som Krysslista, men bara för år
25
4. Skådarlista - En lista över alla skådare som lagt in krysslista i viken
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100