บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABJKLMNOPQRSTUVWXYZ
13
2017
14
พัฒนาโดย นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
2560
15
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
17
mr.frog@loei1.go.th, mt.promsanthie@gmail.com
18
Website : jukkrit.loei1.go.th
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Loading...
Main menu