ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
שבוע הפיזיותרפיה 17-21/10/21
3
שם המכוןתאריךשעות הפעילותסוג פעילותקהל יעדמיקום הפעילותמנחההנחיות מיוחדותרישום
4
מחוז דרום
5
נתיבות17.10.2118:00הרצאהמבוטחיםיש להתעדכן מול מזכירות המרפאה
6
רחובות17.10.2112:30הרצאה לאחיותאחיות
7
10:45הרצאה למטופליםמבוטחים
8
לוד17.10.2108:00-11:00הכירות המכון עם דגשים על חשיבות פיזיותרפיה/פג בעידן הקורונהיום פתוח לקהל המרפאה
9
אשדוד17.10.21אין שעה ספציפיתסרטון שיופץ בקרב הצוותים והמטופלים- על תרגול נשימתי וכללי בדגש על חולי קורונהמבוטחים
10
מודיעין18.10.2116:00הרצאה ותרגול למטופלים בנושא מניעת נפילותמבוטחים
11
19.10.2111:30שמירה על פעילות וכושר בתקופת הקורונה לגיל השלישימבוטחים
12
יבנה21.10.2117:00הרצאה ותרגול למטופלים עם סיבוכי קורונהמבוטחים
13
ראשל"צ18.10.2112:00פעילות גופנית לצוות המרפאה והרצאות לצוותים השונים בנושא פוסט קורונהצוות המרפאה
14
21.10.2113:00
15
מחוז מרכז
16
שם המכוןתאריךשעות הפעילותסוג פעילותקהל יעדמיקום הפעילותמנחההנחיות מיוחדותרישום
17
רעננה13.10.2113:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהצוות מרפאהירושלים 34, רעננהאיתן כהן- מנהל מכון הפיזיותרפיה
18
ראש העין17.10.2118:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונההא באייר 22חן דיסקין- מנהלת מכון הפיזיותרפיהמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט09-9155321 או במייל: pt.rh@meuhedet.co.il
19
רעננה17.10.2118:30פעילות גופנית מונחית למחלימי קורונהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבאחוזה 120, מכון הפיזיותרפיה, רעננהאיתן כהן- מנהל מכון הפיזיותרפיהמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט09-7743088 או במייל: physio.raanana@meuhedet.co.il
20
אור יהודה17.10.2118:00פעילות גופנית מונחית למחלימי קורונהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבפארק נווה רבין- אור יהודהיחיאל אטיאס- פיזיותרפיסטיש להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט03-7909500 במייל: physiooryehuda@meuhedet.co.il
21
רמת השרון17.10.2112:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבסוקולוב 91, רמת השרוןרותם בלנק- מנהלת מכון הפיזיותרפיה03-5481513 מייל: physio.r.hasharon@meuhedet.co.il
22
הוד השרון18.10.2112:00הרצאה ופע"ג קלה במרכז יום לקשישמבקרי המרכזהסתדרות 2, גבעתיים- מרכז יום לקשישאיריס בן ארצי- מנהלת מכון הפיזיותרפיה ואלעד זיו- פיזיותרפיסט
23
מודיעין עילית18.10.2110:00הרצאה ופע"ג קלה במרכז יום לקשישמבקרי המרכזמנחת שלמה 5- מרכז יום לקשיש, מודיעין עילית
24
20:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאה- נשיםמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבאבני נזר 46, מודיעין עיליתתהילה בן רחמים- מנהלת מכון הפיזיותרפיהמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט08-9144343 או במייל: mipt@meuhedet.co.il
25
כפר סבא18.10.2119:30הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבהמייסדים 20, כפר סבאאחמד נאסר- מנהל מכון הפיזיותרפיהמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט09-7686644 או במייל: ahmede_nasser@meuhedet.co.il
26
רעננה18.10.2118:00פעילות גופנית מונחית למחלימי קורונהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבאחוזה 120, מכון הפיזיותרפיה, רעננהאיתן כהן- מנהל מכון הפיזיותרפיהמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט09-7743088 או במייל: physio.raanana@meuhedet.co.il
27
מודיעין עילית19.10.2120:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאה- גבריםמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבאבני נזר 46, מודיעין עיליתאברהם סלומון- פיזיותרפיסטמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט08-9144343 או במייל: mipt@meuhedet.co.il
28
בני ברק19.10.2112:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאה- גבריםמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבמכון הפיזיותרפיה- בן עזרא 11יוגב ברטפלד- פיזיותרפיסטמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט03-9642299 או במייל: physio.bneberk@meuhedet.co.il
29
רעננה19.10.2110:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבאחוזה 120- מכון הפיזיותרפיהאיתן כהן- מנהל מכון הפיזיותרפיהמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט09-7743088 או במייל: physio.raanana@meuhedet.co.il
30
תל-אביב19.10.2117:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבשפרינצק 3, תל אביבנירית עמיר- מנהלת מכון פיזיותרפיה ושיקוםמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט03-6941580 או במייל: telavivpt@meuhedet.co.il
31
אלעד19.10.2118:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאה- נשיםמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחביהודה הנשיא 94, אלעדליאורה צורף- מנהלת מכון הפיזיותרפיה03-9066777 או במייל: telavivpt@meuhedet.co.il
32
רמת השרון20.10.2117:30הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבסוקולוב 91, רמת השרוןצבי גור- פיזיותרפיסטמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט03-5481513 מייל: physio.r.hasharon@meuhedet.co.il
33
תל-אביב20.10.2116:00עמדה- מבחנים תפקודיים למבוטחי הסניףמבוטחי המרפאהשפרינצק 15, תל אביבאין צורך ברישום
34
ראש העין21.10.2111:30הרצאה ופע"ג קלה במרכז יום לקשישמבקרי המרכזשבזי 77, ראש העין- מרכז יום לקשישחן דיסקין- מנהלת מכון הפיזיותרפיה09-9155321 או במייל: pt.rh@meuhedet.co.il
35
רמת גן21.10.2111:00הרצאה לצוות מרפאת רמת גןצוות מרפאת נתןנתן 6, רמת גןספיר וייצמן- פיזיותרפיסטית
36
רעננה21.10.2110:00הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבאחוזה 120- מכון הפיזיותרפיהעומרי לוי- פיזיותרפיסטמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט09-8890101 או במייל: Physio.remez@meuhedet.co.il
37
נתניה21.10.2110:30הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבמכון הפיזיותרפיה- רמז 16, קומה 4חן חממי פינקלשטיין- פיזיותרפיסטמומלץ להגיע עם ביגוד נוח ונעלי ספורט09-8890101 או במייל: Physio.remez@meuhedet.co.il
38
כפר יונה21.10.2117:30הרצאה ופעילות למחלימי קורונה במרפאהמחלימי קורונה- מבוטחים +קהל רחבהרצל 1, כפר יונהאחמד נאסר- מנהל מכון פיזיותרפיה09-8902111
39
מחוז צפון
40
שם המכוןתאריךשעות הפעילותסוג הפעילותקהל יעדמיקום הפעילותמנחההנחיות מיוחדותרישום
41
חדרה24.10.2110:30-12:00הדרכה ופעילות גופנית- עידוד ביצוע פעילות גופנית לילדים בגןאין צורך בהרשמהגן מורן חדרה
42
חדרה19.10.21 [טנטטיבי]12:00-13:30הרצאה ופעילות גופנית- עידוד ביצוע פעילות גופנית לילדיםאין צורך בהרשמהביה"ס אילן רמון
43
זיכרון יעקוב22.10.2109:00-12:00עמדה של כלי הערכה תפקודיים- הערכה תפקודית כולל הערכה נשימתיתלמבוטחי מאוחדתסניף זיכרון יעקוב- הדגן 2 קומה ב'
44
כרכור21.10.2119:00-20:00הרצאה- מערכת השרירים, לא מה שחשבתם: חשיבותהשריר לבריאותנו בעידן covid-19לקהל הרחבמכון כרכור- הנחילות 2
45
הרשמה במזכירות הסניף
46
נהריה21.10.2112:00-13:00הרצאה- איך חוזרים לכושר ופעילות בתקופת פוסט קורונה?קהל מרכז לקשישמרכז יום לקשיש- דרך העצמאות 6 נהריה
47
חיפה21.10.2108:30-09:30הדרכה ופעילות גופנית- עידוד ביצוע פעילות גופניתאין צורך בהרשמהגן פעמונית - הרב מימון 25 חיפה
48
חיפה24.10.21בתאום עם מנהלת ביה"סהדרכה לפעילות גופנית- עידוד ביצוע פעילות גופניתאין צורך בהרשמהביה"ס- חיפה
49
חיפה20.10.2109:00-11:00דוכן בסניף- דף הסברים ומתן טיפים בנושא :חזרה לתפקוד אחרי הפסקת פעילות בעקבות קורונהלמבוטחי מאוחדת ללא הרשמה מראשסניף בית מאי חיפה- חסן שוקרי 5 חיפה
50
כרמיאל21.10.2113:30-14:30הרצאה- השתקפויות פיזיותרפיה על חווית COVIDצוות הסניףסניף כרמיאל- בית הכרם 16,כרמיאל
51
סניף מעלות17.10.2116:00חזרה לשיגה פעילות גופנית מודרכת- פעילות גופנית לקהל הרחבמיכלמעלות- אגם מונפורט מעלות
52
מחוז ירושלים
53
שם המכוןתאריךשעות הפעילותסוג הפעילותקהל יעדמיקום הפעילותמנחההנחיות מיוחדותרישום
54
בית ענבר18.10.2111.00-12.30הרצאה + הפעלהלכל המעונייןכנפי נשרים
55
מבשרת17.10.2111.00-13.00דוכן + הדרכה נשימתיתלכל המעונייןמרפאת מבשרת
56
מעלה אדומים18.10.21דוכן+ הרצאהמרפאת מעלה אדומים
57
רמות18.10.2110:00דוכן הסברהמרפאת רמות
58
פסגת זאב21.10.2112.30-13.30הרצאה + הפעלה לעובדיםעובדיםבמרפאה
59
גילה19.10.2112.00-13.00קהל המרפאהבמרפאה
60
קרית יובל19.10.2111.00-12.00הרצאה בבית אבות הוד ירושליםקהל בית האבותבמרפאה
61
ביתר עילית17.10.2112.00-15.00תחנת הסבר + הפעלהלקהל הרחבבמרפאה
62
בית שמש24.10.2120:30הרצאה במתנ"ס בית שמשלקהל הרחבבמרפאה מתנס גוונים נחל דולב 16 רמת בית שמש
63
17.10.2114:30דוכןמבוטחי מאוחדתבמרפאה
64
קרית ארבע17.10.2119:00הרצאהלקהל הרחבבמרפאה
65
ברוכים19.10.2112:00-13:00הרצאה לעובדיםלעובדיםבמרפאה
66
אפרת??הרצאהבמרפאה
67
טיילת17.10.2110:00הדרכה בזוםקהל רחבבמרפאה
68
17.10.2109:30הדרכה במרפאהלבאי המרפאה
69
17.10.2113:00דוכןלקהל הרחב
70
20.10.2110:30דוכןלקהל הרחב
71
משגב לדך19.10.2111:30הפעלה לעובדיםעובדי משגבבבית החולים
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100