DS GV coi thi tuan 17 nam 2018-2019 Chinh qui
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEGHIJKMNO
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
VyNNTrình Liên VyKHCB1Sáng21/1/20192171
3
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB1Sáng21/1/20192171
4
ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB1Sáng21/1/20192171
5
LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng21/1/20192171
6
TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng21/1/20192171
7
PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng21/1/20192171
8
NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh1Sáng21/1/20192171
9
VyNNTrình Liên VyKHCB2Sáng21/1/20192171
10
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB2Sáng21/1/20192171
11
ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB2Sáng21/1/20192171
12
LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH2Sáng21/1/20192171
13
TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV2Sáng21/1/20192171
14
PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo2Sáng21/1/20192171
15
NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh2Sáng21/1/20192171
16
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng21/1/20192171PM
17
ThinCDNguyễn Thị ThìnYHCD1Sáng21/1/20192171PM
18
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng21/1/20192171PM
19
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị1Sáng21/1/20192171PM
20
LamCDNguyễn Hạ LamYHCD1Sáng21/1/20192171PM
21
MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCD1Sáng21/1/20192171PM
22
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng21/1/20192171PM
23
ThinCDNguyễn Thị ThìnYHCD2Sáng21/1/20192171PM
24
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng21/1/20192171PM
25
ThuongCT
Hồ Thị ThườngChính trị2Sáng21/1/20192171PM
26
LamCDNguyễn Hạ LamYHCD2Sáng21/1/20192171PM
27
MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCD2Sáng21/1/20192171PM
28
SonkTLâm Hồng SơnKhảo thí4Chiều21/1/20192171PM
29
VyNNTrình Liên VyKHCB4Chiều21/1/20192171PM
30
HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại4Chiều21/1/20192171PM
31
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị4Chiều21/1/20192171PM
32
LamCDNguyễn Hạ LamYHCD4Chiều21/1/20192171PM
33
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB4Chiều21/1/20192171PM
34
SonkTLâm Hồng SơnKhảo thí5Chiều21/1/20192171PM
35
VyNNTrình Liên VyKHCB5Chiều21/1/20192171PM
36
HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại5Chiều21/1/20192171PM
37
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị5Chiều21/1/20192171PM
38
LamCDNguyễn Hạ LamYHCD5Chiều21/1/20192171PM
39
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB5Chiều21/1/20192171PM
40
LamCDNguyễn Hạ LamYHCD1Sáng22/1/20193171
41
ThinCDNguyễn Thị ThìnYHCD1Sáng22/1/20193171
42
MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCD1Sáng22/1/20193171
43
ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB1Sáng22/1/20193171
44
VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị1Sáng22/1/20193171
45
HaKHPhạm Thị thu HàNCKH1Sáng22/1/20193171
46
LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng22/1/20193171
47
PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng22/1/20193171
48
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
1Sáng22/1/20193171
49
NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh1Sáng22/1/20193171
50
HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng22/1/20183171
51
LamCDNguyễn Hạ LamYHCD2Sáng22/1/20193171
52
ThinCDNguyễn Thị ThìnYHCD2Sáng22/1/20193171
53
MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCD2Sáng22/1/20193171
54
ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB2Sáng22/1/20193171
55
VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị2Sáng22/1/20193171
56
HaKHPhạm Thị Thu HàNCKH2Sáng22/1/20193171
57
LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH2Sáng22/1/20193171
58
PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo2Sáng22/1/20193171
59
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
2Sáng22/1/20193171
60
NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh2Sáng22/1/20193171
61
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng22/1/20193171PM
62
VyNNTrình Liên VyKHCB1Sáng22/1/20193171PM
63
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng22/1/20193171PM
64
ThuongCT
Hoồ Thị ThườngChính trị1Sáng22/1/20193171PM
65
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB1Sáng22/1/20193171PM
66
NganNNLê Thị Kim NgânKHCB1Sáng22/1/20193171PM
67
ThuCDTrần Thị Thanh ThuYHCD1Sáng23/1/20194171
68
LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng23/1/20194171
69
TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng23/1/20194171
70
PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng23/1/20194171
71
HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng23/1/20194171
72
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng23/1/20194171PM
73
ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB1Sáng23/1/20194171PM
74
VyNNTrình Liên VyKHCB1Sáng23/1/20194171PM
75
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng23/1/20194171PM
76
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB1Sáng23/1/20194171PM
77
HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại1Sáng23/1/20194171PM
78
NamDuocThái Hoàng NamDược1Sáng23/1/20194171PM
79
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng23/1/20194171PM
80
ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB2Sáng23/1/20194171PM
81
VyNNTrình Liên VyKHCB2Sáng23/1/20194171PM
82
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng23/1/20194171PM
83
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB2Sáng23/1/20194171PM
84
HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại2Sáng23/1/20194171PM
85
NamDuocThái Hoàng NamDược2Sáng23/1/20194171PM
86
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí3Sáng23/1/20194171PM
87
ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB3Sáng23/1/20194171PM
88
VyNNTrình Liên VyKHCB3Sáng23/1/20194171PM
89
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị3Sáng23/1/20194171PM
90
AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB3Sáng23/1/20194171PM
91
HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại3Sáng23/1/20194171PM
92
NamDuocThái Hoàng NamDược3Sáng23/1/20194171PM
93
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí4Chiều23/1/20194171PM
94
NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh4Chiều23/1/20194171PM
95
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị4Chiều23/1/20194171PM
96
TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV4Chiều23/1/20194171PM
97
SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí5Chiều23/1/20194171PM
98
NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh5Chiều23/1/20194171PM
99
LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị5Chiều23/1/20194171PM
100
TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV5Chiều23/1/20194171PM
Loading...