ABCDEFGH
1
Dấu thời gianThành phầnKhoa/bộ mônLớpMSSVHọ và tênGiới tínhNgày sinh
275
22/09/2022 10:51:42Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128011Nguyễn Hoàng Tú Anh Nữ31/05/2004
276
22/09/2022 11:36:09Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22154035Nguyễn Lê Anh Hào Nam23/10/2004
277
30/09/2022 6:02:39Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22153036NGUYỄN TRỌNG HIẾUNam25/01/2004
278
22/09/2022 11:42:11Đoàn viênKhoa Kinh tế22122458Phạm Thị Thúy VânNữ25/07/2004
279
22/09/2022 12:05:06Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22154045Đàm Quốc HưngNam24/11/2004
280
22/09/2022 13:08:02Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22125041
Đoàn Nguyễn Khánh Đoan
Nữ24/03/2004
281
22/09/2022 13:28:00Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22137008Phạm Thiên BảoNam16/08/2004
282
22/09/2022 13:30:24Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22137059Nguyễn Hữu Phát Nam29/12/2004
283
22/09/2022 14:09:31Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22125278Lâm Minh Thư Nữ09/04/2004
284
13/10/2022 18:31:14Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú yDH22CN22111085Lê Thị Ngọc Như Nữ05/05/2004
285
22/09/2022 15:02:53Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128236Đinh Thị Tường Vi Nữ10/06/2004
286
22/09/2022 15:05:33Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22152015Nguyễn Minh Hiếu Nam16/05/2004
287
22/09/2022 15:18:07Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú y22112033Nguyễn Thúy Ngọc ChâuNữ14/05/2004
288
22/09/2022 15:31:31Đoàn viênKhoa Kinh tế22123111Đặng Hồng PhúcNam28/12/2004
289
22/09/2022 15:51:03Đoàn viênKhoa Lâm nghiệp22115075Nguyễn Huỳnh Yến TiênNữ15/11/2004
290
22/09/2022 16:27:22Đoàn viênKhoa Kinh tếDH22KE22123008Nguyễn Long Gia BảoNam21/08/2004
291
22/09/2022 16:28:12Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú y22111101Trần Đức TàiNam26/02/2004
292
22/09/2022 16:40:52Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22118115Nguyễn Thanh NhànNam06/12/2004
293
22/09/2022 16:57:38Đoàn viênKhoa Khoa học Sinh học22126183Trịnh Thanh Tình Nam29/10/2004
294
22/09/2022 17:22:12Đoàn viênKhoa Lâm nghiệp22165014Nguyễn Quốc Vĩnh PhúcNam29/09/2004
295
26/10/2022 13:17:49Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú yDH22TYA22112352Đặng Thị Bảo TrânNữ25/04/2004
296
22/09/2022 17:50:14Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22129236Bùi Thị Mỹ Quy Nữ20/05/2004
297
22/09/2022 18:00:53Đoàn viênKhoa Khoa học Sinh học22126051Bùi Thị Mỹ HạnhNữ20/02/2004
298
22/09/2022 18:10:44Đoàn viênKhoa Công nghệ Thông tin22130051Nguyễn Ngọc ĐứcNam31/10/2004
299
22/09/2022 18:25:56Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22138109Nguyễn Văn TrựcNam20/08/2004
300
22/09/2022 18:40:10Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128117Nguyễn Thanh NgọcNữ26/01/2004
301
04/10/2022 8:12:27Đoàn viênKhoa Công nghệ Thông tin22130297Trương Ngọc TríNam23/02/2004
302
22/09/2022 18:53:28Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128026Võ Nguyễn Công DanhNam28/09/2004
303
22/09/2022 18:55:32Đoàn viênKhoa Kinh tế22122387Bùi Thị Anh ThyNữ02/11/2004
304
22/09/2022 19:19:03Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú y22112265PHAN ANH PHƯƠNGNam29/04/2003
305
22/09/2022 19:45:55Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128182Nguyễn Ngọc Thiện Nam29/12/2004
306
22/09/2022 19:59:21Đoàn viênKhoa Môi trường và Tài nguyên22157014Lâm Gia HânNữ26/09/2004
307
22/09/2022 20:26:34Đoàn viênKhoa Kinh tế22122213Nguyễn Thị Cẩm NgânNữ16/06/2004
308
22/09/2022 20:48:34Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22125352Nguyễn Thị Phương UyênNữ19/11/2004
309
22/09/2022 20:51:26Đoàn viênKhoa Môi trường và Tài nguyênDH22QM22149030Lê Đăng KhoaNam04/04/2004
310
04/10/2022 7:58:08Đoàn viênKhoa Công nghệ Thông tinDH22DT22130039Võ Nguyễn Thanh DiệuNữ31/12/2004
311
22/09/2022 21:14:37Đoàn viênKhoa Môi trường và Tài nguyên221666037Nguyễn Tuấn Kiệt Nam26/11/2004
312
23/09/2022 6:13:17Đoàn viênKhoa Kinh tếDH22KT22120063Nguyễn Tường HuyNam28/12/2004
313
23/09/2022 7:49:38Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22129050Lê Huỳnh DuyênNữ12/05/2004
314
23/09/2022 7:49:43Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22154017Nguyễn Đông DoanhNam05/03/2004
315
04/10/2022 8:01:32Đoàn viênKhoa Công nghệ Thông tin22130231Nguyễn Hoàng QuiNam17/03/2004
316
23/09/2022 8:22:29Đoàn viênKhoa Kinh tế22122410Ngô Kiều TrangNữ06/05/2004
317
23/09/2022 8:25:15Đảng viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22129109Đào Thị Minh KhaNữ07/11/2004
318
23/09/2022 8:51:09Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22129017Khưu Lý Gia Bảo Nam27/05/2004
319
23/09/2022 8:51:39Đoàn viênKhoa Nông họcDH22NH22113002
Trương Nguyễn Trường An
Nam01/12/2004
320
23/09/2022 9:01:12Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22154043Nguyễn Huy HoàngNam25/10/2004
321
23/09/2022 9:37:50Đoàn viênKhoa Kinh tế22123019Hoàng ngọc cườngNam20/07/2004
322
23/09/2022 9:42:34Đoàn viênKhoa Lâm nghiệp22114020Đoàn Thanh QuýNữ07/03/2004
323
23/09/2022 10:26:46Đoàn viênKhoa Quản lý đất đai và Bất động sảnDH22TB22135057Phan Ngọc Phương LinhNữ30/11/2004
324
23/09/2022 11:19:41Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128006Nguyễn Ngọc Thùy An Nữ31/03/2004
325
23/09/2022 10:56:07Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22138108Trần Thị Thanh Trúc Nữ06/08/2004
326
13/10/2022 12:32:44Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú yDH22TYB22112010Lê Hồ Tuấn AnhNam15/01/2004
327
23/09/2022 11:32:08Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128097Nguyễn Ngọc Quỳnh MaiNữ07/11/2004
328
23/09/2022 11:35:08Đoàn viênKhoa Môi trường và Tài nguyên22133025Trần Ngọc Mai Trân Nữ19/01/2004
329
23/09/2022 11:40:16Đoàn viênKhoa Môi trường và Tài nguyên22149036Nguyễn Thuận LợiNam23/07/2004
330
23/09/2022 11:54:30Đoàn viênKhoa Môi trường và Tài nguyên22157007Nguyễn Thị Minh ChâuNữ04/11/2003
331
23/09/2022 12:12:18Đoàn viênKhoa Kinh tế22155137Hoàng Thị Hải YếnNữ22/12/2004
332
28/09/2022 14:27:20Đoàn viênKhoa Khoa học Sinh học22126214Lê Nguyễn Xuân VyNữ12/01/2004
333
23/09/2022 12:38:52Đoàn viênKhoa Thủy sản22116008Nguyễn Thị Anh Đào Nữ20/09/2004
334
23/09/2022 12:43:58Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22129287Nguyễn Thị Anh Thư Nữ28/05/2004
335
23/09/2022 12:53:53Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128150Nguyễn Thị Trúc PhươngNữ12/12/2004
336
23/09/2022 12:55:47Đoàn viênKhoa Kinh tếDH22QT22122120Nguyễn Lê Cẩm HồngNữ22/08/2004
337
27/10/2022 20:40:56Đoàn viênKhoa Lâm nghiệpDH22CB22115087Hồ Công Vinh Nam06/05/2004
338
23/09/2022 13:43:39Đoàn viênKhoa Quản lý đất đai và Bất động sản22124249Trương Quốc Việt Nam01/09/2004
339
23/09/2022 14:26:23Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22138039Nguyễn Tấn HuyNam14/04/2004
340
23/09/2022 15:35:52Đoàn viênKhoa Thủy sản22116076Nguyễn Thị Kim PhụngNữ25/09/2004
341
23/09/2022 15:36:31Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22153015Lê Công DanhNam09/05/2004
342
23/09/2022 15:49:10Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22129099Nguyễn Võ Nam HuyNam14/01/2004
343
23/09/2022 16:05:19Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22153002Phạm Tuấn AnhNam04/05/2004
344
23/09/2022 16:01:23Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22138095Lâm Trí ThứcNam12/07/2004
345
23/09/2022 16:18:53Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22118116Hà Quốc NhânNam08/05/2004
346
23/09/2022 16:25:48Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22128104Hầu Tiểu MyNữ20/01/2004
347
23/09/2022 16:42:15Đoàn viênKhoa Công nghệ Thông tin22130135Lê Tuấn KiệtNam19/11/2004
348
23/09/2022 16:47:00Đoàn viênKhoa Khoa học Sinh họcDH22SH22126174Nguyễn Thị Minh ThưNữ20/06/2004
349
23/09/2022 17:03:16Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú y22112141Bỳ Bích KhêNữ03/10/2004
350
23/09/2022 17:09:23Đoàn viênKhoa Kinh tế22123010Lý Thị Hoài Bích Nữ06/08/2004
351
13/10/2022 22:17:48Đoàn viênKhoa Chăn nuôi - Thú yDH22TYA22112027Mai Tấn BìnhNam28/09/2004
352
23/09/2022 17:15:09Đoàn viênKhoa Kinh tế22123104Vũ Thị Tuyết NhungNữ27/05/2004
353
23/09/2022 17:23:13Đoàn viênKhoa Quản lý đất đai và Bất động sản22124127Lê Thị Bích NgaNữ03/01/2004
354
23/09/2022 18:01:57Đoàn viênKhoa Ngoại ngữ - Sư phạm22132007Phan Hữu Lộc Nam07/09/2004
355
23/09/2022 18:35:05Đoàn viênKhoa Thủy sản22117034Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ22/07/2004
356
23/09/2022 18:39:11Đoàn viênKhoa Kinh tếDH22KT22120049Bùi Nguyễn Duy HiếuNam15/12/2004
357
23/09/2022 19:27:18Đoàn viênKhoa Quản lý đất đai và Bất động sản22124169Bùi Mai PhươngNữ11/11/2004
358
23/09/2022 19:32:49Đoàn viênKhoa Quản lý đất đai và Bất động sảnDH22TB22135070Lê Thị Kim Ngân Nữ21/05/2004
359
23/09/2022 19:02:58Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22154133Bùi Nhật Trường Nam25/11/2004
360
23/09/2022 19:11:48Đoàn viênKhoa Kinh tế22122053Võ Nhựt Đông Nam03/12/2004
361
23/09/2022 19:49:13Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22125084Ngô Đặng Quang HiếuNam04/03/2004
362
23/09/2022 19:56:27Đoàn viênKhoa Nông học22145056Nguyễn Nam QuânNam26/07/2004
363
23/09/2022 20:02:43Đoàn viênKhoa Thủy sản22116012Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpNữ28/01/2004
364
23/09/2022 20:41:49Đoàn viênKhoa Quản lý đất đai và Bất động sản22124033Lê Minh Đức Nam07/03/2004
365
23/09/2022 20:56:52Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
22129204Mai Thị Yến Nhi Nữ13/04/2004
366
23/09/2022 21:11:02Đoàn viênKhoa Kinh tế22120069Cao Thùy Thiên KimNữ09/10/2004
367
23/09/2022 21:45:12Đoàn viênKhoa Kinh tếDH22KN22155073Phạm Ngọc NgaNữ27/10/2004
368
24/09/2022 1:22:58Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22137075Đỗ Ngọc ThọNam05/07/2004
369
24/09/2022 7:10:45Đoàn viênKhoa Kinh tế22120116Trần Phước NhậtNam18/03/2004
370
24/09/2022 7:11:29Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22118155Kinh Thanh Di Thiên Nam30/10/2003
371
24/09/2022 8:04:43Đoàn viênKhoa Công nghệ Thông tin22130132Bùi Quang Tấn KiệtNam17/02/2004
372
24/09/2022 8:36:42Đoàn viên
Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
DH22HH22139090Bùi Thị Xuân Quỳnh Nữ04/06/2004
373
24/09/2022 8:49:24Đoàn viênKhoa Cơ khí - Công nghệ22152040BÙI TRIỀU VỸNam09/02/2004