min-max bodovi potrebni za upis u 2011-12
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
ШКОЛЕ И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УПИС, 2011/12
2
ШколаНазив подручја радаНазив профилаПросе-чноМакси-мално Минимално
3
Алексиначка гимназија, АлексинацГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР96.45100.0088.94
4
Алексиначка гимназија, АлексинацГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР84.8698.5048.12
5
Архитектонска техничка школа, БеоградГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВОАРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД94.07100.0089.18
6
Архитектонска техничка школа, БеоградГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВОГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ79.0897.5073.00
7
Белоцркванска гимназија и економска школа, Бела ЦркваЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈАЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР82.1293.0064.94
8
Белоцркванска гимназија и економска школа, Бела ЦркваГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП79.6895.5057.90
9
Ваздухопловна академија, БеоградСАОБРАЋАЈТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА - ОГЛЕД95.18100.0092.38
10
Ваздухопловна академија, БеоградСАОБРАЋАЈТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ - ОГЛЕД91.4696.0088.90
11
Ваздухопловна академија, БеоградСАОБРАЋАЈТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАШАВАЊЕ - ОГЛЕД88.7299.5085.80
12
Ваздухопловна академија, БеоградМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛААВИОТЕХНИЧАР - ОГЛЕД87.5796.0083.36
13
Ваздухопловна академија, БеоградМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛААВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР - ОГЛЕД87.4696.0082.46
14
Ваздухопловна академија, БеоградМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛААВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА - ОГЛЕД83.2087.3480.58
15
Ваздухопловна академија, БеоградМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛААВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА - ОГЛЕД82.4688.5879.40
16
Ваздухопловна академија, БеоградМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАМЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ - ОГЛЕД81.9893.1877.60
17
Ваздухопловна академија, БеоградМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАМЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА - ОГЛЕД79.7185.6277.26
18
Ваздухопловна академија, БеоградМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАМЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ - ОГЛЕД80.0795.3876.56
19
Ваљевска гимназија, ВаљевоГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР90.55104.0076.20
20
Ваљевска гимназија, ВаљевоГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР91.03100.0038.68
21
Геодетска техничка школа, БеоградГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВОГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЕОМЕТАР80.3699.0073.46
22
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин Миланковић', БеоградХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВОТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ82.4494.7477.46
23
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин Миланковић', БеоградХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈАМЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР79.9697.5076.14
24
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин Миланковић', БеоградХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈАХИДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР73.0576.9670.58
25
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин Миланковић', БеоградГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈАГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ХИДРОГЕОЛОГИЈУ71.2190.5264.74
26
Геолошка и хидрометеоролошка школа 'Милутин Миланковић', БеоградГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈАГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА64.5490.0857.90
27
Гимназија "20. октобар", Бачка ПаланкаГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР96.43100.0092.50
28
Гимназија "20. октобар", Бачка ПаланкаГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП87.23100.0063.98
29
Гимназија "20. октобар", Бачка ПаланкаГИМНАЗИЈАИНФОРМАТИЧКИ СМЕР81.0299.0061.86
30
Гимназија "9. Мај", НишГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП89.6498.9084.30
31
Гимназија "Бора Станковић", БорГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР90.20100.0064.50
32
Гимназија "Бора Станковић", БорГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР80.6398.5036.32
33
Гимназија "Бора Станковић", НишГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР97.78100.0095.68
34
Гимназија "Бора Станковић", НишГИМНАЗИЈАИНФОРМАТИЧКИ СМЕР97.63102.5094.18
35
Гимназија "Бора Станковић", НишГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР98.06112.0093.88
36
Гимназија "Борислав Петров Браца", ВршацГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР93.30100.0081.44
37
Гимназија "Борислав Петров Браца", ВршацГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР84.95100.0064.06
38
Гимназија "Борислав Петров Браца", ВршацГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП79.2898.5052.40
39
Гимназија "Бранко Радичевић", Стара ПазоваГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП79.03107.0054.04
40
Гимназија "Вељко Петровић", СомборГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР87.4599.0074.78
41
Гимназија "Вељко Петровић", СомборГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП86.11104.0073.30
42
Гимназија "Вељко Петровић", СомборГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР90.52100.0067.20
43
Гимназија "Вук Караџић", ТрстеникГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР82.1699.0061.82
44
Гимназија "Вук Караџић", ТрстеникГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР90.1199.0043.00
45
Гимназија "Душан Васиљев", КикиндаГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР89.90100.0057.20
46
Гимназија "Душан Васиљев", КикиндаГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР82.5899.0047.06
47
Гимназија "Жарко Зрењанин", ВрбасГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР93.36104.0085.92
48
Гимназија "Жарко Зрењанин", ВрбасГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП85.48102.0075.96
49
Гимназија "Жарко Зрењанин", ВрбасГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР87.36100.0069.44
50
Гимназија "Исидора Секулић", Нови СадГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР96.68100.0093.18
51
Гимназија "Исидора Секулић", Нови СадГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР96.06105.5092.82
52
Гимназија "Јан Колар" са домом ученика, Бачки ПетровацГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП85.49103.5046.60
53
Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови СадГИМНАЗИЈАПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР - ЕНГЛЕСКИ116.50119.00113.75
54
Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови СадГИМНАЗИЈАПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР - НЕМАЧКИ115.94122.25108.98
55
Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови СадГИМНАЗИЈАПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР - ФРАНЦУСКИ110.06111.52108.60
56
Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови СадГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР98.56101.4897.00
57
Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови СадГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР98.82100.0096.86
58
Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови СадГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП - СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ99.18112.5090.52
59
Гимназија "Лаза Костић", Нови СадГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП90.0697.5086.74
60
Гимназија "Миле Арсенијевић Бандера", МајданпекГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП81.2694.5054.80
61
Гимназија "Милош Савковић", АранђеловацГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР92.6899.0082.66
62
Гимназија "Милош Савковић", АранђеловацГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР82.0997.5055.48
63
Гимназија "Михајло Пупин", КовачицаГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП78.16109.0048.72
64
Гимназија "Никола Тесла", АпатинГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП79.8298.0054.76
65
Гимназија "Сава Шумановић", ШидЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈАЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР86.5096.0080.20
66
Гимназија "Сава Шумановић", ШидГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП80.2399.0038.92
67
Гимназија "Свети Кирило и Методије", ДимитровградТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР73.0093.6049.96
68
Гимназија "Свети Кирило и Методије", ДимитровградГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП82.7799.0048.72
69
Гимназија "Свети Сава" Гораждевац, ГораждевацГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП72.3595.5042.60
70
Гимназија "Свети Сава", БеоградГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР93.08100.0090.04
71
Гимназија "Свети Сава", БеоградГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР90.73107.0086.60
72
Гимназија "Светозар Марковић", НишГИМНАЗИЈАПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР - ЕНГЛЕСКИ116.38118.50114.25
73
Гимназија "Светозар Марковић", НишГИМНАЗИЈАПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР - ФРАНЦУСКИ113.56123.50105.98
74
Гимназија "Светозар Марковић", НишГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР96.92100.0092.26
75
Гимназија "Светозар Марковић", НишГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР95.45104.0091.00
76
Гимназија "Светозар Марковић", Нови СадГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП96.13105.5064.20
77
Гимназија "Светозар Марковић", СуботицаГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР91.7699.5081.42
78
Гимназија "Светозар Марковић", СуботицаГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР92.29100.0077.80
79
Гимназија "Светозар Марковић", СуботицаГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП78.97104.0052.12
80
Гимназија "Светозар Милетић", СрбобранЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈАФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР72.5992.3451.76
81
Гимназија "Светозар Милетић", СрбобранГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП77.6598.0051.06
82
Гимназија "Стеван Пузић", РумаГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР86.30100.0064.44
83
Гимназија "Стеван Пузић", РумаГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП89.46100.0041.70
84
Гимназија "Таковски устанак", Горњи МилановацГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК110.18121.7594.35
85
Гимназија "Таковски устанак", Горњи МилановацГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР81.7394.2867.38
86
Гимназија "Таковски устанак", Горњи МилановацГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП87.15100.0051.80
87
Гимназија "Урош Предић", ПанчевоГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР94.37104.5088.22
88
Гимназија "Урош Предић", ПанчевоГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР92.78104.5084.68
89
Гимназија 'Бора Станковић', ВрањеГИМНАЗИЈАИНФОРМАТИЧКИ СМЕР88.75100.0080.54
90
Гимназија 'Бора Станковић', ВрањеГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР91.26100.0077.30
91
Гимназија 'Бора Станковић', ВрањеГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР93.14104.0069.62
92
Гимназија 'Бранислав Петронијевић', УбГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП90.95100.0064.42
93
Гимназија Велика Плана, Велика ПланаГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР82.7296.0054.78
94
Гимназија Велика Плана, Велика ПланаГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР80.4296.0041.40
95
Гимназија Велика Плана, Велика ПланаГИМНАЗИЈАИНФОРМАТИЧКИ СМЕР72.4197.0039.32
96
Гимназија 'Вук Караџић', БабушницаГИМНАЗИЈАОПШТИ ТИП83.1698.5057.20
97
Гимназија 'Вук Караџић', ЛозницаГИМНАЗИЈАИНФОРМАТИЧКИ СМЕР95.61102.0091.90
98
Гимназија 'Вук Караџић', ЛозницаГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР83.35100.0057.60
99
Гимназија 'Вук Караџић', ЛозницаГИМНАЗИЈАПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР91.11100.0049.84
100
Гимназија Вучитрн, Косовска МитровицаГИМНАЗИЈАДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР74.0792.1859.64
Loading...
Main menu