ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ENGLISHSPANISHJAPANESERUSSIANFRENCHGERMANITALIANPORTU- GUESEFINNISHSWEDISHDANISHDUTCH/ FLEMISHSERBO- CROATIAN
2
0zerocerozeronolzeronullzerozeronollanollnolnulnula0
3
1oneunoichiadinuneinsunoumyksietteeneenjedan1
4
2twodosnidva, dviedeuxzweiduedoiskaksitvåtotweedva2
5
3threetressantritroisdreitretreskolmetretredrietri3
6
4fourcuatroshi, yoncetirequatrevierquattroquatroneljäfyrafirovieerčetiri4
7
5fivecincogopjatcinqfiinfcinquecincoviisifemfemvijfpet5
8
6sixseisrokusestsixsechsseiseiskuusisexsekszesest6
9
7sevensietehichi, nanasiemseptsiebensetteseteseitsemänsujosyvzevensedam7
10
8eightochohachivosiemhuitachtottooitokahdeksanåttaotteachtosam8
11
9ninenuevekyudjevitneufneunnovenoveyhdeksännioninegendevet9
12
10tendiezjudjesitdixzehndiecidezkymmenentiotitiendeset10
13
11elevenoncejuichiadinnatsatonzeelfundicionzeyksitoistaelvaelleveelfjedanaest11
14
12twelvedocejunidvenarsatdouzezwolfdodicidozekaksitoistatolvtolvtwaalfdvanaest12
15
13thirteentrecejusantrinatsattreizedreizehntredicitrezekolmetoistatrettontrettendertientrinaest13
16
14fourteencatorcejushi, juyoncetirnatsatquatorzevierzehnquattordiciquatorzeneljätoistafjortonfjortenveertienčetrnaest14
17
15fifteenquincejugopitnatsatquinzefiinfzehnquindiciquinzeviisitoistafemtonfemtenvijftienpetnaest15
18
16sixteendiez y seisjurokusestnatsatseizesechzehnsedicidezesseiskuusitoistasextonsekstenzestienšesnaest16
19
17seventeendiez y sietejuhichisemnatsatdix-septsiebzehndiciassettedezesseteseitsemäntoistasjuttonsyttenzeventiensedamnaest17
20
18eighteendiez y ochojuhachi
vosemnatsat
dix-huitachtzehndiciottodezoitokahdeksantoistaartonattenacttienosamnaest18
21
19nineteen
diez y nueve
jukyu, jukudjevitnatsatdix-neufneunzehndiciannovedezenoveyhdeksäntoistanittonnittennegentiendevetnaest19
22
20twentyveintenijudvatsatvingtzwanzigventivintekaksikymmentätjugotyvetwintigdvadeset20
23
21twenty-oneveintiunonijuichidvatsat adinvingt et uneinundzwanzigventunovinte e umkaksikymmentäyksitjugoetten og tyveeen-en-twintig
dvadesetjedan
21
24
22twenty-twoveintidosnijunidvatsat dvavingt deuxzweiundzwanzigventiduevinte e doiskaksikymmentäkaksitjugotvåto og tyve
twee-en-twintig
dvadestdva22
25
23twenty-threeveintitresnijusandvatsat trivingt troisdreiundzwanzigventitrevinte e tres
kaksikymmentäkolme
tjugotretre og tyvedrie-en-twintigdvadesettri23
26
30thirtytreintasanjutritsattrentedreissigtrentatrintakolmekymmentätrettiotredviedertigtrideset30
27
40fortycuarentayonju, shijusorakquarantevierzigquarantaquarentaneljäkymmentäfyritofyrreverrtigčetrdeset40
28
50fiftycincuentagojupidisjatcinquantefiinfzigcinquantacinqiientaviisikymmentäfemtiohalvtredsvijftigpedeset50
29
60sixtysesentarokujusestdesjatsoixantesechzigsessantasessentakuusikymmentäsextiotreszestigšezdeset60
30
70seventysetenta
nanaju, hichiju
siemdesjatsoixante dixsiebzigsettantasetenta
seitsemänkymmentä
sjuttiohalvfjerdszeventigsedamdeset70
31
80eightyochentahachiju
vosemdesjat
quatre-vingt
achtzigottantaoitenta
kahdeksankymmentä
ttiofirstachtigosamdeset80
32
90ninetynoventakyujudivjanosta
quatre vingt
neunzignovantanoventayhdeksänkymmentänittiohalvfemsnegentigdevedeset90
33
100one hundredcienhyakustocenthundertcentocemsataetthundra
et hundrede
hondredsto100
34
1000
one thousand
miltisacamilletausendmillemiltuhatettusenet tusindeduizendhiljada1000
35
1stfirstprimeropjervyipremierersteprimoprimeiroensimmäinenförstafǿrsteeersteprivi1st
36
2ndsecondsegundoftaroideuxiemezweitesecondosegundotoinenandraandentweededrugi2nd
37
3rdthirdtercerotretiitroisiemedritteterzoterceirokolmastredjetrediederdetreći3rd
38
4thfourthcuartocetvjortyiquatriemeviertequartoquartoneljäsfjärdefjerdevierdečetvrti4th
39
5thfifthquintopjatyicinquiemefiinftequintoquintoviidesfemtefemtevijfdepeti5th
40
6thsixthsextosestoisixiemesechstesestosextokuudessjättesjettezesdešesti6th
41
7thseventhseptimosedmoiseptiemesiebtesettimosetimoseitsemässjundesyvendezevendesedmi7th
42
8theighthoctavovasmoihuitiemeachteottavooitavokahdeksasttondeottendeachsteosmi8th
43
9thninthnovenodivjatyineuviemeneuntenonononoyhdeksäsniondeniendenegendedeveti9th
44
10thtenthdecimodisjatyidixiemezehntedecimodecimokymmenestiondetiendetiendedeseti10th
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100