Rukouksen apostolaatti 2011
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
A
1
2
Tammikuu 2011
3
4
Että luomakunnan rikkauksia vaalittaisiin ja arvostettaisiin, niin että kaikki voisivat käyttää niitä hyväkseen Jumalan arvokkaina lahjoina.
5
6
Että kristityt pääsisivät täyteen ykseyteen keskenään ja voisivat todistaa, että Jumala on kaikkien ihmisten Isä.
7
8
Helmikuu 2011
9
10
Että kaikki kunnioittaisivat perhettä ja tunnustaisivat sen korvaamattoman merkityksen yhteiskunnan edistymiselle.
11
12
Että kristilliset yhteisöt todistaisivat Kristuksen läsnäolosta palvelemalla sairaita lähetysmaissa, siellä missä eniten tarvitaan apua.
13
14
Maaliskuu 2011
15
16
Että Latinalaisen Amerikan maat pysyisivät uskollisina evankeliumille ja edistyisivät oikeudenmukaisuuden ja rauhan toteuttamisessa.
17
18
Että Pyhä Henki antaisi valoa ja voimaa niille, joita vainotaan ja syrjitään evankeliumin tähden eri puolilla maailmaa.
19
20
Huhtikuu 2011
21
22
Että kirkko, saarnaamalla evankeliumia vakuuttavalla tavalla, antaisi nuorille syyn elää ja toivoa.
23
24
Että lähetystyöntekijät evankeliumia julistamalla veisivät Kristuksen niille, jotka eivät häntä vielä tunne, ja antaisivat omalla elämällään todistuksen hänestä.
25
26
Toukokuu 2011
27
28
Että tiedotusvälineissä työskentelevät olisivat aina totuudenmukaisia ja solidaarisia ja kunnioittaisivat kaikkien ihmisten arvokkuutta.
29
30
Että Herra auttaisi kirkkoa Kiinassa pysymään uskollisena evankeliumille ja kasvamaan ykseydessä.
31
32
Kesäkuu 2011
33
34
Että papit Kristuksen sydämeen yhdistyneinä olisivat aina Jumalan armahtavan ja lempeän rakkauden todellisia todistajia.
35
36
Että Pyhä Henki kutsuisi yhteisöistämme monia lähetystyöntekijöitä, jotka ovat valmiit täysin omistautumaan Jumalan valtakunnan levittämiseen.
37
38
Heinäkuu 2011
39
40
Että Kristus lieventäisi aidsiin sairastuneiden ruumiillisia ja henkisiä kärsimyksiä, erityisesti kaikkein köyhimmissä maissa.
41
42
Että lähetysmaissa toimivat sääntökuntasisaret todistaisivat evankeliumin ilosta ja olisivat eläviä merkkejä Kristuksen rakkaudesta.
43
44
Elokuu 2011
45
46
Että maailman nuortenpäivät Madridissa rohkaisisivat kaikkialta tulleita nuoria juurtumaan Kristukseen ja kasvamaan hänen yhteydessään.
47
48
Että länsimaiden kristityt olisivat avoimia Pyhän Hengen työlle ja löytäisivät uskolleen tuoreutta ja intoa.
49
50
Syyskuu 2011
51
52
Että kaikki opettajat osaisivat välittää rakkautta totuuteen sekä aitoja moraalisia ja hengellisiä arvoja.
53
54
Että Aasian kristilliset yhteisöt julistaisivat evankeliumia innokkaasti ja todistaisivat sen kauneudesta uskon ilolla.
55
56
Lokakuu 2011
57
58
Että parantumattomasti sairaat saisivat tukea uskostaan Jumalaan ja lähimmäistensa rakkaudesta.
59
60
Että maailman lähetyssunnuntain viettäminen kasvattaisi Jumalan kansassa intoa evankelioimiseen ja auliutta tukea lähetystyötä rukouksillaan ja taloudellisesti köyhimpien kirkkojen hyväksi.
61
62
Marraskuu 2011
63
64
Että idän katoliset kirkot ja niiden rikkaat traditiot tulisivat tunnetuiksi ja arvostetuiksi hengellisenä aarteena koko kirkossa.
65
66
Että Afrikan maat löytäisivät Kristuksesta voimaa tavoitella oikeudenmukaisuutta ja sovintoa, kuten Afrikan toinen piispainsynodi toivoi.
67
68
Joulukuu 2011
69
70
Että kaikki kansat kasvaisivat sopusoinnussa ja rauhassa keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen avulla.
71
72
Että lapset ja nuoret olisivat evankeliumin lähettiläitä ja että heitä kunnioitettaisiin ja varjeltaisiin kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä.
73
74
Loading...
 
 
 
Rukouksen apostolaatti 2011
Böneapostolatet 2011
Apostleship of Prayer 2011