สารสนเทศนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2
ปีการศึกษา 2561
3
4
ระดับชั้นจำนวนนักเรียนจำนวนห้อง
5
ชายหญิงรวม
6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
18922441312
7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
16625241812
8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
15623739312
9
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น511713122436
10
11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
13222936110
12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1001842849
13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
722022749
14
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
30461591928
15
16
รวมทั้งสิ้น8151328214364
17
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu