คำสั่ง/หนังสือราชการ_2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลา
คำสั่ง(หน่วยงาน) หรือ....คำสั่งโรงเรียนนารีนุกูล
เลขที่คำสั่ง(...../2560)
เรื่อง.....ทั้งนี้ตั้งแต่...ลงวันที่....
เป็นคณะกรรมการฝ่าย.....
มีหน้าที่...บันทึกภาพนิ่งตามสมควร ตลอดทั้งกิจกรรม
อัพโหลดไฟล์หนังสือราชการ/คำสั่ง
2
2/7/2017, 14:24:51
คำสั่งโรงเรียนนารีนุกูล
411/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช2560
27/6/201727/6/2017
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
บันทึกภาพการไปร่วมกิจกรรมของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๑.๐๐ น
https://drive.google.com/open?id=0BzmzFuyJac7KOEF3UFVZV2lEVjQ, https://drive.google.com/open?id=0BzmzFuyJac7KR00zWlVOSU5tdVU
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1