ลงทะเบียนศิษย์เก่าพิมานทอง (การตอบกลับ) : รายละเอียด