เกียรติบัตรกีฬาสี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ลำดับที่ชนิดกีฬารางวัล
คณะสีที่ได้รับรางวัล
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
2
1ฟุตบอล ม.ต้นชายชนะเลิศแดง
3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วงกดดาวน์โหลด
4
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขียว
5
2ฟุตบอล ม.ปลายชายชนะเลิศม่วง
6
รองชนะเลิศอันดับ 1
น้ำเงินกดดาวน์โหลด
7
รองชนะเลิศอันดับ 2
แดง
8
3
ฟุตบอลรวม ม.ต้น ม.ปลายหญิง
ชนะเลิศม่วง
9
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขียวกดดาวน์โหลด
10
รองชนะเลิศอันดับ 2
แดง
11
4วอลเลย์บอล ม.ต้นชายชนะเลิศแดง
12
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วงกดดาวน์โหลด
13
รองชนะเลิศอันดับ 2
น้ำเงิน
14
5วอลเลย์บอล ม.ปลายชายชนะเลิศม่วง
15
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขียวกดดาวน์โหลด
16
รองชนะเลิศอันดับ 2
แดง
17
6วอลเลย์บอล ม.ต้นหญิงชนะเลิศเขียว
18
รองชนะเลิศอันดับ 1
น้ำเงินกดดาวน์โหลด
19
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม่วง
20
7วอลเลย์บอล ม.ปลายหญิงชนะเลิศแดง
21
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วงกดดาวน์โหลด
22
รองชนะเลิศอันดับ 2
น้ำเงิน
23
8ฟุตซอล ม.ต้นชายชนะเลิศ
24
รองชนะเลิศอันดับ 1
กดดาวน์โหลด
25
รองชนะเลิศอันดับ 2
26
9ฟุตซอล ม.ต้นชายชนะเลิศ
27
รองชนะเลิศอันดับ 1
กดดาวน์โหลด
28
รองชนะเลิศอันดับ 2
29
10ฟุตซอล ม.ต้นหญิงชนะเลิศ
30
รองชนะเลิศอันดับ 1
กดดาวน์โหลด
31
รองชนะเลิศอันดับ 2
32
11ฟุตซอล ม.ปลายหญิงชนะเลิศ
33
รองชนะเลิศอันดับ 1
กดดาวน์โหลด
34
รองชนะเลิศอันดับ 2
35
12บาสเกตบอล ม.ต้น ชายชนะเลิศ
36
รองชนะเลิศอันดับ 1
กดดาวน์โหลด
37
รองชนะเลิศอันดับ 2
38
13บาสเกตบอล ม.ปลาย ชายชนะเลิศ
39
รองชนะเลิศอันดับ 1
กดดาวน์โหลด
40
รองชนะเลิศอันดับ 2
41
14
บาสเกตบอลรวมหญิง ต้นปลาย
ชนะเลิศ
42
รองชนะเลิศอันดับ 1
กดดาวน์โหลด
43
รองชนะเลิศอันดับ 2
44
15
เซปักตะกร้อ ม.ต้นชาย(เดี่ยว)
ชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
45
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วง
46
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขียว
47
16
เซปักตะกร้อ ม.ปลายชาย(เดี่ยว)
ชนะเลิศน้ำเงินกดดาวน์โหลด
48
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่่วง
49
รองชนะเลิศอันดับ 2
แดง
50
17
เซปักตะกร้อ ม.ต้นหญิง(เดี่ยว)
ชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
51
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วง
52
รองชนะเลิศอันดับ 2
น้ำเงิน
53
18
เซปักตะกร้อ ม.ปลายหญิง(เดี่ยว)
ชนะเลิศเขียวกดดาวน์โหลด
54
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่่วง
55
รองชนะเลิศอันดับ 2
แดง
56
19เปตองทีม ม.ต้นชายชนะเลิศเขียวกดดาวน์โหลด
57
รองชนะเลิศอันดับ 1
น้ำเงิน
58
รองชนะเลิศอันดับ 2
แดง
59
20เปตองทีม ม.ปลายชายชนะเลิศเขียวกดดาวน์โหลด
60
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วง
61
รองชนะเลิศอันดับ 2
น้ำเงิน
62
21เปตองทีม ม.ต้นหญิงชนะเลิศเขียวกดดาวน์โหลด
63
รองชนะเลิศอันดับ 1
แดง
64
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม่วง
65
22เปตองทีม ม.ปลายหญิงชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
66
รองชนะเลิศอันดับ 1
น้ำเงิน
67
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขียว
68
23
แบดมินตัน(เดี่ยว) ม.ต้นชาย
ชนะเลิศเขียวกดดาวน์โหลด
69
รองชนะเลิศอันดับ 1
น้ำเงิน
70
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม่วง
71
24
แบดมินตัน(เดี่ยว) ม.ปลายชาย
ชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
72
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วง
73
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขียว
74
25
แบดมินตัน(เดี่ยว) ม.ต้นหญิง
ชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
75
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขียว
76
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม่วง
77
26
แบดมินตัน(เดี่ยว) ม.ปลายหญิง
ชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
78
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขียว
79
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม่วง
80
27แบดมินตันคู่ผสม ม.ต้นชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
81
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขียว
82
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม่วง
83
28แบดมินตันคู่ผสม ม.ปลายชนะเลิศแดงกดดาวน์โหลด
84
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขียว
85
รองชนะเลิศอันดับ 2
น้ำเงิน
86
29คอสเวิร์ด ม.ต้นชนะเลิศน้ำเงินกดดาวน์โหลด
87
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขียว
88
รองชนะเลิศอันดับ 2
ม่วง
89
30คอสเวิร์ด ม.ปลายชนะเลิศน้ำเงินกดดาวน์โหลด
90
รองชนะเลิศอันดับ 1
แดง
91
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขียว
92
31เอแม็ท ม.ต้นชนะเลิศม่วงกดดาวน์โหลด
93
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขีียว
94
รองชนะเลิศอันดับ 2
น้ำเงิน
95
32เอแม็ท ม.ปลายชนะเลิศน้ำเงินกดดาวน์โหลด
96
รองชนะเลิศอันดับ 1
ม่วง
97
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขียว
98
99
100
Loading...