จำนวน อสม.
 แชร์
ระบบไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ที่คุณใช้แล้ว โปรดอัปเกรดเป็นเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนปิด

 
ดูอย่างเดียว
 
 
กำลังโหลดอยู่...
ACDEFG
1
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอรามัน
2
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553
3
ที่ตำบลจำนวน อสม.ที่ได้รับเงินค่าป่วยการอสม.ใหม่ (ขอเพิ่ม)รวมทั้งหมดหมายเหตุ
4
1กายูบอเกาะ 59665
5
2กาลูปัง 30 737
6
3กาลอ 22 1133
7
4กอตอตือร๊ะ 43851
8
5โกตาบารู 481058
9
6เกะรอ 69473
10
7จะกว๊ะ 53 1365เสียชวิต 1
11
8ท่าธง 401050
12
9บ้านเกาะ24529
13
10เนินงาม 27936
14
11บาลอ 41 1758
15
12บาโงย 34 034
16
13บือมัง 54 1467ลาออก 1
17
14ยะต๊ะ 46 1863เสียชวิต 1
18
15วังพญา 80 1191
19
16อาซ่อง 49 352
20
17ตะโล๊ะหะลอ 61 061
21
รวมทั้งหมด782146923
22
23
24
25
26
27
28
29
กำลังโหลด...
 
 
 
Sheet1