แบบฟอร์มออนไลน์ "ติดตั้งโปรแกรม" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
เลือกรายการติดตั้งโปรแกรม
สถานที่
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
7/12/2017, 11:12:04อ.รีชนี ครองระวะเครื่องพิมพ์ cannonห้องรับรองวิทยากร7-12-607-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
12/12/2017, 15:04:20ปรียสลิล ไชยวุฒิโปรแกรม Antivirus12-12-6012-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
27/3/2018, 11:50:57วิลาวรรณ ทีฆวาทิน
ติดต้ังโปรแกรม Printer
ห้องธุรการ27-3-6127-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
16/7/2018, 16:11:54วัลทณี. นาคศรีสังข์โปรแกรมฆ่าไวรัสวพบ จักรีรัช16-7-6116-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
20/8/2018, 16:12:37อ.พัทธวรรณlineห้องสูติฯ20-8-6120-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
10/9/2018, 14:38:09
นางสาวนิสศรา เจนเจริญ
Teamviewerงานการเงินและบัญชี11-9-6111-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
12/9/2018, 16:21:18ธัญญรัศม์ ดวงคำโปรแกรม Antivirus
วิทยาลัยพยาบาล. บรมราชชนนี. จักรีรัช
12-9-6112-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
14/9/2018, 9:20:04วิลาวรรณ ทีฆวาทินสัญญาณ WIFIห้องธุรการอ.วรุฒ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
21/9/2018, 14:20:14วัลทณี. นาคศรีสังข์โปรแกรม Antivirusห้อง. 120721-9-6121-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
25/9/2018, 15:02:28อัญญา ปลดเปลื้องโปรแกรมไลน์4-10-614-10-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
4/10/2018, 10:21:44พัชริดา​ ยี่โถ​หุ่น​โปรแกรม SPSSห้องเทคโน4-10-614-10-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
15
รับทราบ ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu