ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STATISTIKK: Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten
2
3
Les mer om programmet her
4
Klikk her for tall fra de andre programmene
5
6
7
TABELLER
8
Klikk i kolonnen "Kode/link" for å komme direkte til tabellene
9
Kode/LinkBeskrivelse
10
t1Søknader, innvilgelser, summer
11
tSiSøkt vs innvilget
12
tSuSpørreundersøkelse
13
tOrgSøkerorganisasjoner (antall søknader og innvilgelser)
14
tProProsjekter. Liste over alle innvilgede prosjekter
15
tKarKarakterer
16
tSluttStatus for sluttrapportering Stimuleringsprogrammet 2020-2021
17
18
DIAGRAMMER
19
Klikk på "Kode/link" for å komme direkte til diagrammene
20
Kode/LinkBeskrivelse
21
dTilfredshet
Tilfredshet blant søkere
22
dSokSøknader: Innsendte og påbegynte
23
dSokTakSøknader: Innsendte og påbegynte, inkl forventet antall søknader
24
dTrykkSøknadstrykk
25
dInnvSøknader: Innvilgelser, avslag og innvilgelsesprosent
26
dInnv2
27
dSumSummer: Innvilget, administrasjonstillegg og rest av bevilgningsramme
28
dOrgantAntall organisasjoner: Søkt og innvilget
29
dKorrelKorrelasjoner
30
dSluttEstimert sluttdato
31
dKarKarakterfordeling runde 1 (nye søknader)
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100