ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
Akademik Personel Araştırma Performansı
Prof. Dr. Nesrin ADADoç. Dr. Ercan ÖZENDr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUNDr. Öğr. Üyesi Eren YILDIRIM
2
İlk 6 ay Gerçekleşmeİkinci 6 ay Hedefikinci 6 ay gerçekleşmeİlk 6 ay Gerçekleşmeİkinci 6 ay Hedefikinci 6 ay gerçekleşmeTOPLAMİlk 6 ay Gerçekleşmeİkinci 6 ay Hedefikinci 6 ay gerçekleşmeİlk 6 ay Gerçekleşmeİkinci 6 ay Hedefikinci 6 ay gerçekleşmeİkinci 6 ay Hedefikinci 6 ay gerçekleşme
3
Yayın (Makale/Kitap/Kitap Bölümü vb.)
4
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde, editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere, yayımlanmış araştırma makaleleri0000111010
5
SCOPUS tarafından taranan dergilerde, editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere, yayımlanmış araştırma makaleleri11134471120
6
ESCI tarafından taranan dergilerde, editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere, yayımlanmış araştırma makaleleri0001001010
7
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler000110000
8
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri0001002131
9
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler00000000
10
Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap, kitap editörlüğü/bölüm yazarlığı0115771223011
11
Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap, kitap editörlüğü/bölüm yazarlığı000000010
12
Atıf (Makale/Kitap/Kitap Bölümü vb.)5070701001801802809103020
13
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası
yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde alınan atıflar
588152020353106
14
Üstteki madde dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde alınan atıflar1522224540408555106
15
Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda
yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde alınan atıflar
3040404012012016092108
16
Proje
17
Devam eden veya başarı ile tamamlanmış TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesinde Yürütücü/Araştırmacı0000000
18
TUBİTAK tarafından desteklenen diğer araştırma projelerinde yürütücü/araştırmacı0000000
19
Kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya
yürütülen bilimsel araştırma projelerinde alınan görevler
0000000
20
Bilimsel Toplantı0000
21
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni ya da özeti matbu veya elektronik
olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
0001334121
22
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni ya da özeti matbu veya elektronik olarak
bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
0110333010
23
Yurt Dışı Araştırma Çalışmaları
24
YÖK, TÜBİTAK yurtiçi herhangi bir finansman ile yurt dışında bir üniversitede araştırma
çalışmaları yapmak üzere en az 3 ay süreli bulunmak
000000
25
Misafir öğretim üyesi olarak yurt dışındaki üniversitelerde en az 3 ay süreli bulunmak000
26
Ödül
27
TÜBA veya TÜBİTAK Ödülü000
28
Diğer Akademik ve Bilimsel Etkinlikler
29
Uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum,
kongre, çalıştay, yaz okulu gibi bilimsel
etkinlikler) görevlerde bulunma
000
30
Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre,
çalıştay, yaz okulu gibi bilimsel etkinlikler) görevlerde bulunma
011111
31
Diğer
32
DTS Alanında Yapılan Çalışmalar
000100100
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100