ხონის რაიონი
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
მოსახლეობის რაოდენობა შინამეურნეობის რაოდენობა Wi-Fi მომხმარებელი DSL მომხმარებელი Fiber - Optic მომხმარებელი Fiber - Optic --- 2017 მდეFiber - Optic --- 2017 მდე
2
იმერეთი699666206 4898598382664079
3
ხონის რაიონი317499371461კი --- 20 არა --- 19 ( 2 -- 200 იანი) + 1 ქალაქი
4
ქ. ხონი1131533201507320არა
5
ახალბედისეული37610828კი
6
ახალშენი6941785კი
7
ბანგვეთი49130არა
8
ბესიაური70270არა
9
გამოღმა ნოღა214540კი
10
გაღმა ნოღა138420არა
11
გელავერი175540არა
12
გვაზაური6821836კი
13
გვაშტიბი158500არა
14
გოჩაჯიხაიში10123022კი
15
დედალაური16284140კი
16
დიდი გუბი81624323კი
17
დიდი კუხი151144416კი
18
ზედა გორდი4641450კი
19
ზედა კინჩხა62280არა
20
ივანდიდი235762933კი
21
კინჩხაფერდი46190არა
22
კონტუათი123541921კი
23
ლეფილიე57170არა
24
მათხოჯი194359555კი
25
ნახახულევი100128420კი
26
ორაგვეთი210არა
27
პატარა გუბი254872არა
28
პატარა კუხი55216043კი
29
პატარა ჯიხაიში65921417კი
30
რონდიში54180არა
31
საწისქვილო111370არა
32
საწულუკიძეო122035322კი
33
სუხჩა288940არა
34
უძლოური70160არა
35
ქვედა გორდი5221620კი
36
ქვედა კინჩხა143550არა
37
ქუტირი85626718კი
38
ღვედი190680არა
39
შუა გუბი3471040კი
40
ჩუნეში76210არა
41
ძეძილეთი218800კი
42
ხარაბაული2480არა
43
ხიდი160580არა
44
45
Loading...
Main menu