ข้อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2560 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง วิชา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รหัส 3104-2005 ระดับ ปวส. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม ผู้ออกข้อสอบ นายเอกดนัย บุญชาญ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
ประทับเวลา
1. องศ์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบ ด้วยกี่ส่วน
พิมพ์ชื่อ นักศึกษา รหัสประจำตัว และ E-mail
2. หน่วยความจำหลักแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
3.หน่วยความจำชนิดใดที่อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
5. ความละเอียดของจอภาพที่ใช้กับโปรแกรม AutoCAD 2002
6.ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์
7. ข้อใดไม่ใช้องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
8.ข้อใดคือการเรียกโปรแกรม AutoCad มาใช้งาน
9.การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆของโปรแกรม AutoCad สามารถทำได้กี่วิธี
10. ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่งกด Function Key ใด
2
3
4
1/10/2014, 15:35:024  ส่วน
นายวุฒิชัย นาเมือง jvuttichai@gmail.com
1  ประเภทฮาร์ดดิส
อุปกรณ์อินพุส  ได้แก่   จอภาพ   เครื่องพิมพ์
1024*768 Pixels  ถูกทุกข้อ
อุปกรณ์อินพุต- เอ้าต์พุต
Start /Program/  AutoCad 2002/ AutoCad  2002                            
3   วิธีESC 
5
28/7/2018, 16:15:424  ส่วน2  ประเภทรอม
rom  เป็นหน่วยความจำที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าในการทำงาน
800*600 Pixels เมาส์และแป้นพิมพ์ผิดทุกข้อ
Start /Program/  AutoCad / AutoCad  2002
4   วิธีESC 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu