สถานการณ์หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยนเรศวร61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
wddxcurkรหัสหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชาประเภทหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.ลักษณะหลักสูตรสถานที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรกรรมการ cluster(วัน/เดือน/ปี)คณะทำงานกลั่นกรองฯ(วัน/เดือน/ปี)กรรมการ สภาวิชาการ(วัน/เดือน/ปี)สภามหาวิทยาลัย(วัน/เดือน/ปี)วันที่ส่ง สกอ.วันที่สภาวิชาชีพ รับรอง/รับทราบวันที่ สกอ. รับรอง/รับทราบหมายเหตุวันที่ ก.ค.ศ.รับรองวันที่ ก.พ.รับรอง
2
คณะทันตแพทยศาสตร์
3
11302ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ปป2561ภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรTQF
4
คณะพยาบาลศาสตร์
5
21202ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปป2559ภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรTQF6/255930 พ.ค. 594/25595 ก.ค. 59โครงการ
6
รวม2011000000
7
8
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...