ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBF
1
FEF EYLEM/FAALİYET PLANIDoküman No
2
İlk Yayın Tarihi
3
Revizyon Tarihi
4
Revizyon No
5
Sayfa No
6
Termin2023
7
Eylemin/Faaliyetin AdıSorumluFaaliyet KaynağıTakip GöstergesiOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
8
123412341234123412341234123412341234123412341234
9
Birim Bazlı Yıllık Faaliyet Planlarının Hazırlanması ve İlan EdilmesiDekanlıkSorumlu Dekan YardımcısıWeb sayfasıP
10
G
11
Faaliyet Planının Kontrolü, Değerlendirilmesi ve YenilenmesiDekanlıkFakülte SekreteryasıKontrol renklendirilmesiP
12
G
13
Birim bazlı hizmet standartlarının oluşturulmasıDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
14
G
15
Hizmet standartlarına ilişkin toplantı yapılmasıDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
16
G
17
Hizmet standartlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi DekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
18
G
19
Hizmet standartlarına ilişkin iyileştirme kararlarının alınmasıDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
20
G
21
2023 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin stratejik izleme ve değerlendirme toplantısının planlanmasıDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
22
G
23
2023 Yılı ilk 6 ay (1. Ay-6. Ay) Stratejik Plan izleme ve değerlendirme DekanlıkFakülte Sekreteryasıİlgili TutanakP
24
G
25
2023 yılı ikinci 6 aylık (7. Ay-12. Ay ) döneme ilişkin stratejik izleme ve değerlendirme toplantısının planlanmasıDekanlıkFakülte Sekreteryasıİlgili TutanakP
26
G
27
2023 Yılı ikinci 6 ay (7. Ay-12. Ay) Stratejik Plan izleme ve değerlendirme DekanlıkFakülte Sekreteryasıİlgili TutanakP
28
G
29
2023 Yılı Stratejik Plan değerlendirme sonuçları doğrultusunda iyileştirme kararlarının alınması ve ilgili bölümlere bildirilmesiDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
30
G
31
Özdeğerlendirme Sunumlarının Gerçekleştirilmesi (Fakülte)DekanlıkSorumlu Dekan YardımcısıToplantı KayıtlarıP
32
G
33
Kalite Komisyon Toplantılarının Planlanması ve UygulanmasıKalite KomisyonuSorumlu Dekan Yardımcısıİlgili TutanakP
34
G
35
Kalite Komisyon Toplantılarının ve Faaliyetlerinin DeğerlendirilmesiKalite KomisyonuKomisyon üyeleriİlgili TutanakP
36
G
37
Kalite Komisyon Toplantılarının ve Faaliyetlerine Yönelik İyileştirme KararlarıKalite KomisyonuKomisyon üyeleriİlgili TutanakP
38
G
39
Danışma Kurulu Toplantılarının YapılmasıDekanlıkSorumlu Dekan YardımcısıToplantı KayıtlarıP
40
G
41
Personel Memnuniyet anketinin planlanması ve uygulanmasıVeri Toplama ve Analiz Çalışma GrubuÇalışma Grubu Üyeleriİlgili anketP
42
G
43
Personel Memnuniyet anket sonuçlarının analiz edilmesi ve raporlanmasıVeri Toplama ve Analiz Çalışma GrubuÇalışma Grubu Üyeleriİlgili TutanakP
44
G
45
Personel Memnuniyet anket sonuçlarının irdelenmesiDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
46
G
47
Personel Memnuniyet Anketi Sonuç Raporlarının Değerlendirilmesi ve ÖnlemlerDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
48
G
49
Öğrenci Memnuniyet Anketinin planlanması ve Uygulanması Veri Toplama ve Analiz Çalışma GrubuÇalışma Grubu Üyeleriİlgili anketP
50
G
51
Öğrenci Memnuniyet Anketini Sonuçlarının Analizi ve RaporlanmasıVeri Toplama ve Analiz Çalışma GrubuÇalışma Grubu Üyeleriİlgili TutanakP
52
G
53
Öğrenci Memnuniyet Anketini Sonuçlarının İrdelenmesiDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
54
G
55
Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Raporlarının Değerlendirilmesi ve ÖnlemlerDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
56
G
57
Akedemik personelin görev sürelerinin takibi

DekanlıkFakülte Sekreteryasıİlgili TutanakP
58
G
59
Vize sınav programının hazırlanması ve uygulanması
DekanlıkSorumlu Dekan Yardımcısıİlgili TutanakP
60
G
61
Vize Sınav Sonuçlarına Göre Ders Değerlendirmelerinin Yapılması
Veri Toplama ve Analiz Çalışma GrubuÇalışma Grubu Üyeleriİlgili TutanakP
62
G
63
Final sınav programının hazırlanması ve uygulanması
DekanlıkSorumlu Dekan Yardımcısıİlgili TutanakP
64
G
65
Final Sınav Sonuçlarına Göre Ders Değerlendirmelerinin Yapılması
Veri Toplama ve Analiz Çalışma GrubuÇalışma Grubu Üyeleriİlgili TutanakP
66
G
67
Bütünleme sınav programının hazırlanması ve uygulanması
DekanlıkSorumlu Dekan Yardımcısıİlgili TutanakP
68
G
69
Bütünleme Sınav Sonuçlarına Göre Ders Değerlendirmelerinin YapılmasıVeri Toplama ve Analiz Çalışma GrubuÇalışma Grubu Üyeleriİlgili TutanakP
70
G
71
Öğrenci staj işlemleri DekanlıkFakülte Sekreteryasıİlgili TutanakP
72
G
73
Dönem başında ders programının hazırlanıp yayınlanması DekanlıkSorumlu Dekan Yardımcısıİlgili TutanakP
74
G
75
Fakültemiz personeli maaş ödemelerinin hazırlanması RektörlükMutemetİlgili TutanakP
76
G
77
Fakültemiz personeli ek ders ödemelerinin hazırlanması RektörlükMutemetİlgili TutanakP
78
G
79
Fakültemiz personeli yolluk ve diğer ödemelerin hazırlanması RektörlükMutemetİlgili TutanakP
80
G
81
Fakültemiz tüketim malzemelerinin satın alınmasıDekanlıkFakülte Sekreteryasıİlgili TutanakP
82
G
83
Fakültemiz taşınır işlemleri DekanlıkFakülte Sekreteryasıİlgili TutanakP
84
G
85
Mezuniyet İşlemleriÖğrenci İşleri D.BÖİDBİlgili YazıP
86
G
87
Fakülte Akademik Kurul ToplantısıDekanlıkSorumlu Dekan Yardımcısıİlgili TutanakP
88
G
89
Fakülte Yönetim Kurulu ToplantılarıDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
90
G
91
Bölüm Kurulu ToplantılarıBölüm BaşkanlıklarıBölüm elemanlarıİlgili TutanakP
92
G
93
Fakülte Kurulu ToplantılarıDekanlıkFakülte Kuruluİlgili TutanakP
94
G
95
Birim Risk Belirleme Grubu ToplantılarıDekanlıkRisk Belirleme Grubu Üyeleriİlgili TutanakP
96
G
97
Ölçme Değerlendirme Ekibi ToplantılarıÖlçme Değerlendirme KomisyonuÖlçme Değerlendirme Komisyonu Üyeleriİlgili TutanakP
98
G
99
Çİft Anadal-Yandal Ekibi ToplantılarıDekanlıkÇİft Anadal-Yandal Ekibi Üyeleriİlgili TutanakP
100
G