ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
Tabel 1: Majandatavate puistute jagunemine vanuseklassidesse (1000 ha), SMI põhjal
Tabel 7: Kogu metsamaa jagunemine vanuseklassidesse (1000 ha), SMI põhjal
Tabel 8: Rangelt kaitstavate puistute jagunemine vanuseklassidesse (1000 ha), SMI põhjal
2
vanusMAKUKSHBLMLVTL&TOKOKKUvanusMAKUKSHBLMLVTL&TOKOKKUvanusMAKUKSHBLMLVTL&TOKOKKU%
3
lage- ja selguseta
39,557,939,816,66,311,71,7173,57,43%
lage- ja selguseta
40,859,941,617,211,911,91,71857,93%lage- ja selguseta1,321,80,65,60,2011,53,7%0,5%
4
≤ 1012,618,350,326,810,4431,9163,37,00%≤ 1013,219,251,427,810,643,51,9167,67,18%≤ 100,60,91,110,20,504,31,4%
5
11-2026,332,473,516,87,1426,3204,48,76%11-202834,377,117,67,643,46,4214,49,18%11-201,71,93,60,80,51,40,1103,2%
6
21-3026,228,561,96,83,731,13,9162,16,94%21-3029,530,967,97,34,2324175,87,53%21-303,32,460,50,50,90,113,74,4%
7
31-4031,346,367,85,76,834,72,8195,48,37%31-4039,551,175,96,29,136,93,1221,89,50%31-408,24,88,10,52,32,20,326,48,4%
8
41-5040,955,488,810,510,621,53,5231,29,90%41-5052,861,910012,312,3223,8265,111,36%41-5011,96,511,21,81,70,50,333,910,8%
9
51-6063,634,191,117,410,8152,6234,610,05%51-607838,7101,921,313,616,33,1272,911,69%51-6014,44,610,83,92,81,30,538,312,2%9,18%
10
61-7086,333,86915,182,32,2216,79,28%61-70104,139,182,717,29,32,32,9257,611,04%61-7017,85,313,72,11,300,740,913,0%7,54%
11
71-8079,235,840,986,10,11,7171,87,36%71-8095,34049,311,380,12,3206,38,84%71-8016,14,28,43,31,900,634,511,0%5,78%
12
81-9065,722,917,34,11,61,6113,24,85%81-9078,32623,24,82,32,2136,85,86%81-9012,63,15,90,70,700,623,67,5%4,31%
13
91-10044,612,65,71,10,9266,92,87%91-10057,815,18,51,91,72,287,23,74%91-10013,22,52,80,80,800,220,36,5%3,29%
14
101-11025,66,61,30,71,235,41,52%101-11036,59,31,80,90,11,249,82,13%101-11010,92,70,50,20,10014,44,6%2,42%
15
111-12016,33,90,50,21,1220,94%111-12023,561,10,20,41,332,51,39%111-1207,22,10,600,400,210,53,3%1,81%
16
121-1308,31,20,20,29,90,42%121-13013,62,30,30,20,20,316,90,72%121-1305,31,10,10,20,200,172,2%1,36%
17
131-1408,21,60,20,210,20,44%131-14014,72,80,30,2180,77%131-1406,51,20,100007,82,5%1,06%
18
≥ 1418,70,80,29,70,42%≥ 14123,62,20,20,626,61,14%2,42%≥ 14114,91,400,2000,416,95,4%0,72%
19
KOKKU583,3392,1608,3129,872,5201,432,92020,311,85%KOKKU729,2438,8683146,491,5208,4372334,313,91%13,45%KOKKU145,946,774,716,61974,131427,13%3,65%
20
max % metsast raieküps19,1%30,4%22,2%48,4%38,1%19,3%14,3%24,7%max % metsast raieküps23,3%32,5%24,5%52,3%39,1%19,5%15,1%27,3%% raieküpsusest vanem mets23,2%30,2%24,6%68,7%28,4%18,6%17,1%27,1%
range kaitse all
14,04%
21
min % metsast raieküps11,5%21,8%22,2%44,0%38,1%19,3%8,2%20,5%min % metsast raieküps15,3%23,6%24,5%48,0%39,1%19,5%9,2%22,8%% raieküpsusest vanem mets kogu metsamaast4,6%3,2%2,7%7,8%5,9%0,6%1,9%3,6%loodusmets1,50%
22
% metsast valmiv ja raieküps30,4%39,1%37,2%53,6%52,7%36,5%19,1%36,9%% metsast valmiv ja raieküps34,0%41,4%39,4%57,2%52,6%37,2%21,1%39,2%% raieküpsusest vanem mets kogu metsamaast 10a möödudes6,1%4,2%4,7%9,0%9,0%0,9%1,9%5,1%
majandatav mets
84,46%
23
Allikas: Mets 2018, Metsavarud, lk 27, tabel 1.3.6 (https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/01_metsavarud_20.08.pdf)
Allikas: Mets 2018, lk 26, tabel 1.3.5 (https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/01_metsavarud_20.08.pdf)
24
* hall värv tähistab raievanust (sõltub kasvukohatüübist) ja roheline värv raievanusest vanuemat metsa
* hall värv tähistab raievanust (sõltub kasvukohatüübist) ja roheline värv raievanusest vanuemat metsa
25
26
27
Tabel 2: Majandatava metsamaa keskmine hektaritagavara küpses metsas 2018 aastal (m3 / ha), SMI põhjal
28
MAKUKSHBLMLVTL&TOKeskmine
29
küps mets348343300400318260197321
30
Allikas: Mets 2018, Metsavarud, lk 17, tabel 1.2.7 (https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/01_metsavarud_20.08.pdf)
31
32
Tabel 3: Lageraiemaht puuliikide lõikes 2017, SMI põhjal (1000 m3)
33
MAKUKSHBLMLVTL&TOKOKKU
34
uuendusraie1 9393 9292 20663757064324510 169
35
Allikas: Mets 2018, Raied, lk 13, tabel 3.2.3 (https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/03_raied_13.09_0.pdf)
36
37
38
Tabel 4: Kui suurel pindalal arvestuslikult teostati uuendusraideid? (1000 ha)
39
aastaMAKUKSHBLMLVTL&TOKOKKU*
Kokku toimub aastas lageraideid: 30 - 35 000 hektaril (2018 aastal: 31 700 ha)
40
20176,313,08,31,82,02,81,435,6
(seda kinnitab ka "Mets 2018 Raided" lk 7 olev kokkuvõte)
41
Arvutus: Raiemaht (1000 m2) jagatud keskmise hektaritagavaraga (m3/ha).
1,76%1,53%KOKKUVÕTE
42
* tegelik uuendusraiete maht 2017 aastal oli 35 600 ha, mitte 31 700 ha (vt. Mets 2018, Raied, lk 8, tabel 3.2.1), seega pigem on tegelikud raiemahud 10-12% suuremad.
Tabel 6: Võimalik aastane uuendusraiemaht (st. vältimatu raiemahtude langus tänasega võrreldes)Tabel 9: MAK2030 stsenaariumite lageraie (st. uuendusraie) mahud võrdluses teoreetiliselt võimalikuga
43
44
Tabel 5: Võimalik aastane raiemaht 10, 20 ja 30 aasta möödudes (1000 ha)
aasta
raiemaht (ha)
muutus 2017 aastaga võrreldesligikaudne raiemaht (1000 m3)Stsenaariumuuendusraie maht
(1000 m3)
erinevus 2017-2027 võimaliku mahugaerinevus 2027-2037 võimaliku mahuga
45
aastaMAKUKSHBLMLVTL&TOKOKKU201831,7
46
2017-20266,78,513,55,72,83,90,324,02017-202624−24%13 544Karu6600−51%−5%
47
2027-20364,53,49,10,61,13,50,217,42027-203617,4−45%6 951Ilves8700−36%25%
48
2037-20466,63,48,90,70,73,10,221,72037-204621,7−32%7 448Rebane11800−13%70%
49
2047-20567,95,56,81,70,44,20,222,52047-205622,5−29%8 606Hunt1770031%155%
50
Arvutus: esimese 10 aastaga raiutakse puistud raievanuseni, seejärel saab
* Need on puhtalt puidutööstuslikud arvestused ning eeldavad, et kogu majandataval metsamaal ei ole ühtegi raievanusest vanemat metsaeraldist.
Allikas: https://www.envir.ee/sites/default/files/metsanduse_arengukava_aastani_2030_1920x1080_9.12.pdf
51
keskmiselt raiuda järgneva dekaadi aastase pealkasvu mahu võrra.
Järeldus: 2017-2027 perioodil on raiemahtude poolest ainuke võimalik stsenaarium Karu.
52
2027-2037 perioodil ületavad kõik MAK2030 stsenaariumid arvestusliku maksimaalselt võimaliku raiemahu.
53
54
55
Kui teil tekkis huvi uurida lähemalt võimaliku lahenduse kohta, siis palun vaadake:
56
Eesti Püsimetsaühistu koduleht
57
Forestly Eesti koduleht
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Tabel 10: Tulundusmetsa langiarvutus Metsaseaduses tootud raievanuste põhjal (1000 ha)
Tabel 12: metsade vanuseline struktuur tänaTabel 13: metsade vanuseline struktuur 10 aasta möödudes
72
MAKUKSHBLMLVTL&TOKOKKU
73
Puistud kokku583,3392,1608,3129,872,5201,432,92020,3metsa vanuseline jaotusha%metsa vanuseline jaotusha%
74
Uuendusraiete pindala 20176,313,08,31,82,02,81,435,61. Raievanuses või sellest noorem mets1801,377,2%1. Raievanuses või sellest noorem mets2067,988,6%
75
küpsuslank
2018 - 2027
6,78,56,65,71,71,70,331,3 1A) sellest majandataval
metsamaal:
1606,468,8% 1A) sellest majandataval
metsamaal:
1906,981,7%
76
raieküpsed puistud 2018 a.67,185,466,157,116,817,42,7312,6 1B) sellest range kaitsega
metsamaal:
194,98,3% 1B) sellest range kaitsega
metsamaal:
161,06,9%
77
raieküpsed puistud 2028 a.48,7-10,451,944,87,310,9-9,4143,9 1c) sellest raiesmikke ja kuni
10 a. vanuseid noorendikke:
185,07,9% 1c) sellest raiesmikke ja kuni
10 a. vanuseid noorendikke:
541,123,2%
78
raieküpsed puistud 2038 a.51,4-105,859,933,6-2,317,7-21,832,51. Raievanusest vanem mets533,022,8%1. Raievanusest vanem mets266,411,4%
79
raieküpsed puistud 2048 a.67,5-180,065,532,4-15,820,8-34,2-151,8 1A) sellest majandataval
metsamaal:
413,917,7% 1A) sellest majandataval
metsamaal:
113,44,9%
80
Allikad: SMI 2018 ja "Uuendusraie arvutus Eesti riikliku
1B) sellest range kaitsega
metsamaal:
119,15,1% 1B) sellest range kaitsega
metsamaal:
153,06,6%
81
metsanduse arvestuskava koostamise toetamiseks", tabel 7, lk 7
1C) sellest > 100 a.143,86,2% 1C) sellest > 100 a.76,93,3%
82
83
84
85
Tabel 11: Majandatavate metsade jagunemine vanuseklassidesse (1000 ha)
86
vanus2017202720372047205720672077208720972107
87
lage- ja selguseta
173,5356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1
88
≤ 10163,3173,5356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1
89
11-20204,4163,3173,5356,1356,1356,1356,1356,1356,1356,1
90
21-30162,1204,4163,3173,5356,1356,1356,1356,1356,1356,1
91
31-40195,4162,1204,4163,3173,5356,1356,1356,1356,1356,1
92
41-50231,2195,4162,1204,4163,3173,5240,0240,0240,0240,0
93
51-60234,6231,2195,4162,1204,466,5
94
61-70216,7234,6231,2195,454,9
95
71-80171,8216,7178,353,4
96
81-90113,283,0
97
91-10066,9
98
101-11035,4
99
111-12022
100
121-1309,9