Ed Data Hackathon 17 June | Project List
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJ
2
เวลาชื่อชื่อ Project/ไอเดียLink Google DocSlides or Websitegithub3 keywordsต้องการใครมาร่วมทีมบ้าง (ครู, นักเรียน, programer, data scientist)References
3
08:30 ลงทะเบียน,09:45 เริ่มนำเสนอ【3 นาที/project】นำเสนอ idea และหาเพื่อนร่วมทีม call for partners!
4
5
19:45
6
29:48
7
39:51
8
49:54ศุภกร สีหวัลลภตอบโจทย์การศึกษาด้วย Data Analyticsคุณภาพการศึกษา, ประสิทธิภาพการศึกษา, ความเสมอภาคทางการศึกษาครู, นักเรียน, programer, data scientist
9
59:57
10
610:00สภา พละวารีความมั่นคงของรัฐธรรมนูญกับสถาบันการศึกษาhttp://www.afaps.ac.th, http://www.crma.ac.th, http://www.rtna.ac.th, http://www.nkrafa.ac.th, http://www.thaindc.orgหลักสูตร,รัฐประหาร, ยศครู, นักเรียน, programer, data scientist
11
710:03ณัฐสรณ์ เกตุประภากรEducation Disruption ปฏิรูปการศึกษาผ่านเทคโนโลยีเทคโนโลยีการศึกษา, การศึกษาทางเลือก, กวดวิชาครู, นักเรียน, programer, data scientist
12
810:06วิภาพรรณ วงษ์สว่างKPI ประเมินโรงเรียน มีกี่ข้อที่สะท้อนสิ่งที่นักเรียนให้ความสำคัญ
KPI ของโรงเรียนที่ดีๆ แตกต่างจาก KPI ของโรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างไร
newgroundforum.comสิทธินักเรียน, KPI โรงเรียน, user experienceครู, นักเรียน, คนที่รู้ว่าโรงเรียนมักโดนประเมินเรื่องอะไรหนักๆบ้าง
13
910:09สุรชาติ สิงหนิยมมาตรฐานอาหารกลางวันในโรงเรียนแต่ละจังหวัดhttp://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdfอาหารในโรงเรียน, สารอาหารที่จำเป็นต่อเด็ก, โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนครู, นักเรียน หรือผู้ที่สนใจในประเด็นนี้
14
1010:12อารีรัตน์ สัดส่วนการใช้งบประมาณ -> ประสิทธิภาพการใช้งบ เพื่อส่งผลไปยัง คุณภาพเด็ก คุณภาพครู https://govspending.data.go.th
https://cct.thaieduforall.org/, https://portal.bopp-obec.info/obec60
15
1110:15วศิน วังสมบัติOpensource สำหรับการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อสร้างนวัฒตกรรมใหม่https://github.com/
16
ประเสริฐพง ศรนุวัตร์การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาท้องถิ่นhttp://sis.dla.go.th/reports/report02.jsp http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2013/9/2087_5387.pdfสังกัดโรงเรียน
17
17:30【นำเสนอ project】 5 - 8 นาที ต่อ project
การ follow up หรือพัฒนา project หลังจากวันนี้!
18
117:30How To LearnHow To Learn (การใช้ open data เพื่อการใช้ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vxkOzPXDlFJIwfFozQS5eI8C1XPu8lbLld55PkUqxOA/edit#gid=0https://docs.google.com/presentation/d/1PhIVq-vW-NqBalHtaEC7vcJmJn12d5aBMzw2NMwV1Lc/edit?usp=sharing
19
217:35
20
317:40
21
417:45
22
517:50ครอบครัวเพื่ออนาคตใหม่การศึกษากับครอบครัว/ เราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเข้าถึงข้อมูลopen data เกี่่ยวกับ การสร้างครอบครัว การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ มีการตอบคำถามวัยรุ่น หรือบุคคลทั่งไป การวางแผนครอบครัว มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องการต้องทำไง ท้องแล้วแต่ไม่พร้อมต้องทำอย่างไร พร้อมท้องหรือไม่พร้อม แต่ต้องการตั้งครรภ์ต่อต้องทำอย่างไร คลอดต้องทำอย่างไร หลังคลอดทำอย่างไร เลี้ยงเด็กตั้งแต่วันแรกทำอย่างไร ส่งเสริมพัฒนาการแต่ละเดือนต้องทำอย่างไร พัฒนาการไม่สมวัยต้องทำอย่างไร ฝากพรรคจัดการหาโปรแกรมเมอร์ ทำข้อมูล3ส่วน ส่วนแรก ถาม ตอบ ส่วนที่สอง ให้กรอกรายงาน ตัวเลขของพื้นที่จริง ตัวเลขท้องไม่พร้อม ตัวเลขพัฒนาการล่าช้า 3 ข้อมูลข้อเท็จจริง วิชาการ เพจเลี้ยงเด็ก เพจวางแผนครอบครัว กับข้อมูลในข้างต้นทั้งหมด thaichilddelopment.com / เพจเลี้ยงเด็กนอกบ้าน/เพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา/เพจนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ /ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย/เพจเลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ
23
617:55KPI แสนดีสำรวจว่า KPI ที่มีอยู่ทุ่มเทกับสิ่งใด แล้วจริงๆ นักเรียนกับครูต้องการ KPI แบบไหน
24
718:00
25
818:05
26
918:10
27
1018:15
28
1118:20
29
1218:25
30
1318:30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu