Bgi_PA_R_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Бакалавър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (август-септември 2019)
4
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
5
ГРАФИК на ИЗПИТИ
6
(публикуван: 16.07.2019 | последна актуализация: 19.08.2019 | моля, проверявайте за промени)
7
8
1 курс
9
Дисциплина Видзала № / сградаПреподавателдата 2019 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
10
Информатика ИЗБ308, бл.3 доц. д-р Николай Нетов19.08.2019 г. 11:0012:00писмен
11
Академично писанеИЗБ411 к., бл.1проф. д-р Иванка Мавродиева05.09.2019 г.10:0011:00писмен
12
МикроикономикаЗАД411, бл.3доц. д-р Тодор Попов СтФ20.08.2019 г.11:0013:00устен
13
Увод в публичната администрация ЗАД500, бл.4проф. д-р Александър Маринов26.08.2019 г. 10:0012:00писмен
14
СтатистикаЗАД530, бл.4доц. д-р К. Харалампиев04.09.2019 г.10:0013:00писмен/тест
15
РеторикаИЗБ126 к., бл.4проф. дфн Величко Руменчев20.08.2019 г.9:0010:00устен
16
Политика и публична властЗАД500, бл.4доц. д-р Албена Танева05.09.2019 г.14:0015:00устен
17
Делово общуванеИЗБ500, бл.4доц. д-р Албена Танева05.09.2019 г.14:0015:00писмен
18
Въведение в правотоЗАД500, бл.4 доц. д-р Атанас Славов03.09.2019 г. 10:0012:00писмен
19
История на българските държавни институцииИЗБ514, бл.4доц. д-р Горан Горанов03.09.2019 г.13:0014:00КР+презентация
20
Курс от политология - Основи на политологиятаИЗБ305, бл.4доц. д-р Мария Андонова Пиргова29.08.2019 г.12:0014:00
21
Административно и териториално устройство на Р България ЗАД114 к., бл.4проф. д-р Йордан Ботев 10.09.2019 г.10:3013:30писмен/тест
22
Макроикономически анализ на публичните политикиЗАД500, бл.4доц. д-р Красен Станчев29.08.2019 г.10:0012:00писмен
23
Конституционно правоЗАД500, бл.4доц. д-р Атанас Славов03.09.2019 г. 10:0012:00писмен
24
Количествени изследователски методи в публичната администрацияЗАД530, бл.4доц. д-р К. Харалампиев04.09.2019 г.10:0013:00КР+презентация
25
СчетоводствоИЗБ500, бл.4доц. д-р Адриан Маринчев 30.08.2019 г.10:0012:00писмен
26
Етнополитика ИЗБ500, бл.4гл. ас. д-р Десислава Валериева04.09.2019 г.14:0015:00писмен/устен
27
Публична култура и етика ИЗБ500, бл.4гл. ас. д-р Десислава Валериева04.09.2019 г.14:0015:00писмен/тест
28
Модерна българска държавностИЗБ308, бл.4доц. д-р Борис Попиванов02.09.2019 г.10:0011:00писмен
29
Политическа етикаИЗБ516 к., бл.4доц. д-р Валентина Кънева28.08.2019 г.10:0011:00писмен
30
Административно обслужване на гражданите и бизнеса ИЗБ109, бл.4хон. д-р Алеко Джилджов 22.08.2019 г.18:0019:00писмен
31
32
2 курс
33
Дисциплина Видзала № / сградаПреподавателдата 2019 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
34
Право на ЕСИЗБ406, бл.2гл. ас. д-р Станислав Костов27.08.2019 г.9:0010:00устен
35
ДемографияИЗБ289, Ректорат, Северно крилодоц. д-р Климент Найденов ГГФ03.09.2019 г.13:0015:00устен
36
Теория на управлениетоЗАД514, бл.4проф. дпн Тодор Танев05.09.2019 г.11:0012:00писмен/тест
37
Информационно обществоИЗБна имейлдоц. д-р Елица Лозанова-Белчевадо 01.09.2019 г.КР
38
Статистически база данни и индексиИЗБ530, бл.4доц. д-р К. Харалампиев04.09.2019 г.10:0013:00КР
39
Регионална политикаЗАД500, бл.4гл. ас. д-р Елена Калфова05.09.2019 г.10:0011:00писмен
40
Административно право и административен процесЗАД500, бл.4доц. д-р Атанас Славов03.09.2019 г. 10:0012:00писмен
41
Администрация и политика по еврейския въпрос в България и на Балканите – история и съвременност /на англ. език/ИЗБ500, бл.4доц. д-р Албена Танева05.09.2019 г.14:0015:00писмен
42
Политически и икономически взаимодействия в публичния сектор ЗАД500, бл.4доц. д-р Красен Станчев29.08.2019 г.10:0012:00писмен
43
Методология на анализа на публичните политикиЗАД500, бл.4гл. ас. д-р Симеон Петров03.09.2019 г.12:0013:00писмен
44
Формиране и осъществяване на публични политикиЗАД109, бл.4доц. д-р Татяна Томова 02.09.2019 г.9:0011:00устен
45
Връзки с общественосттаИЗБ500, бл.4гл. ас. д-р Десислава Валериева04.09.2019 г.14:0015:00писмен/устен
46
Техники за вземане на управленски решения ИЗБ109, бл.4доц. д-р Александър Вълков (УНСС)
26.08.2019 г.
23.08.2019
10:0011:00писмен
47
Оценка на административни дейности и административен капацитет ИЗБ500, бл.4проф. д-р Александър Маринов26.08.2019 г. 10:0012:00писмен
48
Основни права на човека ИЗБ500, бл.4доц. д-р Атанас Славов03.09.2019 г. 10:0012:00писмен
49
50
3 курс
51
Дисциплина Видзала № / сградаПреподавателдата 2019 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
52
Зелена икономикаИЗБ526, бл.4гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова02.09.2019 г.12:0014:00писмен
53
Институции и процес на вземане на решения в ЕС ЗАД500, бл.4гл. ас. д-р Атанас Славов03.09.2019 г. 10:0012:00писмен
54
Организационно поведение ИЗБ21, Ректоратпроф. дпсн Снежана Илиева28.08.2019 г.14:0015:00писмен
55
Държавни помощи и регламенти и мерки за контролИЗБ514, бл.4х. преп. Димитър Кюмюрджиев19.08.2019 г.9:0010:00писмен/тест
56
Политики за национална сигурностИЗБ117 к., бл.4гл. ас. д-р Деница Хинкова04.09.2019 г. 14:3016:30устен + писмен
57
Устройство на териториятаИЗБ114 к., бл.4проф. д-р Йордан Ботев 10.09.2019 г.10:3013:30писмен/тест
58
Централна администрацияЗАД109, бл.4х.д-р Алеко Джилджов22.08.2019 г.18:0019:00писмен + КР
59
Административни практикиЗАД500, бл.4доц. д-р Албена Танева05.09.2019 г.14:0015:00писмен
60
Избори, избирателни системи и изборна администрацияИЗБ300, бл.4ас. Димитър Димитров 03.09.2019 г.10:0011:30писмен/тест
61
Административно развитие и реформиЗАД500, бл.4проф. д-р Александър Маринов26.08.2019 г. 10:0012:00писмен
62
Публични финансиЗАД526, бл.4гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова02.09.2019 г.12:0014:00писмен
63
Местна властЗАД500, бл.4доц. дпн Милена Стефанова05.09.2019 г.10:0011:00писмен
64
Учебна практика в централната или местна администрацияЗАД500, бл.4доц. д-р Албена Танева05.09.2019 г.14:0015:00презентация
65
Изработване на политики в ЕСИЗБ109, бл.4доц. д-р Татяна Томова02.09.2019 г.11:0013:00устен
66
Електронно правителство ИЗБна имейлдоц. д-р Елица Лозанова-Белчева, БИНдо 01.09.2019 г.КР
67
Енергетика и добро управление в България ИЗБ526, бл.4гл. ас. д-р Любимка Андреева05.09.2019 г.11:0012:00писмен
68
Корупция и противодействие на корупцията ИЗБ305, бл.4Проф. дпн Николай Найденов09.09.2019 г.10:1511:30писмен
69
70
4 курс
71
Дисциплина Видзала № / сградаПреподавателдата 2019 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
72
Проектиране и управление на социални програми ИЗБ109, бл.4доц. д-р Татяна Томова02.09.2019 г.11:0013:00устен
73
Управление на национални и регионални проектиИЗБ109, бл.4доц. д-р Татяна Томова02.09.2019 г.11:0013:00устен
74
ДокументооборотИЗБна имейлпроф. д-р Мария Славовадо 01.09.2019 г.КР
75
Стратегическо управление в публичната сфераЗАДна имейлпроф. дпн Тодор Танев/гл. ас. д-р Деница Хинковадо 01.09.2019 г.КР
76
Сравнително местно самоуправлениеИЗБ500, бл.4доц. дпн Милена Стефанова05.09.2019 г.10:0011:00писмен/Презентация
77
Управление на човешки ресурсиЗАД526, бл.4гл. ас. д-р Любимка Андреева05.09.2019 г.11:0012:00писмен
78
Административен елит: селекция и развитиеИЗБ500, бл.4проф. д-р Александър Маринов26.08.2019 г. 10:0012:00писмен
79
Трудово и осигурително правоИЗБ301 к., Ректорат, ЮФдоц. д-р Н. Гевренова, д-р А.Милева8/31/20198:009:00писмен/тест
80
Управление на собствеността ИЗБ114 к., бл.4проф. д-р Йордан Ботев 10.09.2019 г.10:3013:30писмен/тест
81
Управление на големия градИЗБ500, бл.4доц. дпн Милена Стефанова05.09.2019 г.10:0011:00писмен
82
Иновации и предприемачество в публичните услугиИЗБна имейлд-р Линка Тонева-Методиевадо 01.09.2019 г.КР
83
Данъчна система и данъчна политика ИЗБ526, бл.4гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова02.09.2019 г.12:0014:00писмен
84
Управление на конфликти (Conflict Resolution) ИЗБ117 к., бл.4гл. ас. д-р Деница Хинкова04.09.2019 г. 13:3014:30устен
85
Публично право и гражданско участие ИЗБ500, бл.4доц. д-р Атанас Славов 03.09.2019 г. 10:0012:00писмен
86
Оценка на въздействието ИЗБ500, бл.4гл. ас. д-р Елена Калфова05.09.2019 г.10:0011:00устен/ презентация
87
Банково и кредитно дело ИЗБна имейлдоц. д-р Красен Станчевдо 01.09.2019 г.курсова работа
Loading...