ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
1
APSTIPRINU
2
Rīgas 92. vidusskolas direktore
3
_____________ L.Semjonova
4
Rīga, .08.2022.
5
Rīgas 92. vidusskolas
6
Mācību priekšmetu stundu saraksts 1.-3. klasēm
7
2022./2023. mācību gads
8
9
DienaStundas1. a klase1. b klase1. c klase1.d klase1.e klase2. a klase2.b klase2.c klase2.d. klase3.a klase3.b klase3.c klase3.d klase
10
Kl. audzināt.Nataļja ProkofjevaLudmila ĻebedevaDiāna ĻackaNataļja IvļevaModrīte SpēlmaneLudmila SlavinskaZoja KaltalkinaRegīna PlatonaJana DemidovaOlga VihodcevaLarisa VorobjovaIrina RodinaRaisa Gresa
11
Kabinets204.103.101.105.304.201.303.301.300a.300.203.104.102.
12
Nr.LaiksKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājsKab.PriekšmetsSkolotājs
13
Pirmdiena1.8:30
14
2.9:20001./ 204.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova103.Krievu valoda un literatūraL. Ļebedeva101.MatemātikaD. Ļacka105.Krievu valoda un literatūraN. Ivļeva304.Latviešu valoda M. Spēlmane201.Vizuālā mākslaL. Vorobjova303.Krievu valoda un literatūraZ. Katalkina301.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina300a.Krievu valoda un literatūraJ. Demidova307./ 300.Angļu valodaA. Romašenoka/ A. BokijaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs104.MatematikaI. Rodina102.Krievu valoda un literatūraR. Gresa
15
3.10:10204.Krievu valoda un literatūraN. Prokofjeva103.MatemātikaL. Ļebedeva209./ 101.Angļu valodaV. Hodorenoka/ A. Bokija105.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka304.MatemātikaM. Spēlmane201.MatemātikaL. Slavinska303.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina301.MūzikaN. Daņilova300a.MatemātikaJ. Demidova300.MatemātikaO. Vihodceva203.Dizains un tehnoloģijasL. Vorobjova104.Vizuālā mākslaI. RodinaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs
16
4.11:05204.Dizains un tehnoloģijasN. Prokofjeva103./ 101.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ M. SpēlmaneS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs105.Soziālās zinībasN. Ivļeva304.MūzikaN. Daņilova201.Krievu valoda un literatūraL. Slavinska303.MatemātikaZ. Katalkina301.MatemātikaR. Platona300a.DabaszinībasJ. Demidova300.Krievu valoda un literatūraO. Vihodceva203./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova307./ 104.Angļu valodaA. Romašenoka/ A. Bokija102.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina
17
5.12:00204.Dizains un tehnoloģijasN. ProkofjevaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs101./ 103.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ N. Šataikina105.Dizains un tehnoloģijasN. Ivļeva304.Soziālās zinībasM. Spēlmane201./ 310.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. Vasiļjeva303.Sociālās zinībasZ. Katalkina301.Krievu valoda un literatūraR. Platona300a.Sociālās zinībasJ. Demidova300.DabaszinībaasO. Vihodceva203.MatematikaL. Vorobjova001./ 104.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova102.DabaszinībasR. Gresa
18
6.12:55101.DabaszinībasD. Ļacka304.Dizains un tehnoloģijasM. Spēlmane201.DabaszinībasL. SlavinskaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs301.Klases stundaR. Platona300a./ 303.Latviešu valoda un literatūraJ. Demidova/ N. Šataikina001./ 300.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova203.Sociālās zinībasL. Vorobjova104.MūzikaN. Daņilova102.Klases stundaR. Gresa
19
7.13:50
20
8.14:30
21
22
Otrdiena1.8:30204.DabaszinībasN. Prokofjeva101.Krievu valoda un literatūraR. Gresa105.Krievu valoda un literatūraN. Ivļeva304.Latviešu valoda M. SpēlmanePeldētapmācībaPeldētapmācība301.Vizuālā mākslaR. Platona300a./ 102.Latviešu valoda un literatūraJ. Demidova/ N. Šataikina300.MatemātikaO. Vihodceva203.Krievu valoda un literatūraL. Vorobjova001./ 104.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. MeņščikovaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs
23
2.9:20204.MatemātikaN. ProkofjevaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs101.MatemātikaD. Ļacka105.MatemātikaN. Ivļeva304.MatemātikaM. SpēlmanePeldētapmācībaPeldētapmācība301.Sociālās zinībasR. Platona300a./ 001.Latviešu valoda un literatūraJ. Demidova/ N. Šataikina300.Krievu valoda un literatūraO. Vihodceva203.MatematikaL. Vorobjova307./ 104.Angļu valodaA. Romašenoka/ A. Bokija102.MatematikaR. Gresa
24
3.10:10204.Krievu valoda un literatūraN. Prokofjeva103.Sociālās zinībasL. Ļebedeva101./ 103.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ N. ŠataikinaS.z.Sports un veselībaT. Dementjeva304.DabaszinībasM. SpēlmaneS.z.Sports un veselībaV. PaškovičsPeldētapmācība301.Krievu valoda un literatūraR. Platona300a.Krievu valoda un literatūraJ. Demidova300.DabaszinībaasO. Vihodceva203./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova104.MatematikaI. Rodina102.Dizains un tehnoloģijasR. Gresa
25
4.11:05S.z.Sports un veselībaV. Paškovičs103.Dizains un tehnoloģijasL. Ļebedeva101.DabaszinībasD. Ļacka105.DabaszinībasN. Ivļeva304.Dizains un tehnoloģijasM. Spēlmane201.MatemātikaL. SlavinskaPeldētapmācība301.MatemātikaR. Platona300a.MatemātikaJ. Demidova001./ 300.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova307./ 203.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. Vasiļjeva104.Sociālās zinībasI. Rodina102.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina
26
5.12:00001./ 204.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova103.DabaszinībasL. Ļebedeva105.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka304.Klases stundaM. Spēlmane201.Krievu valoda un literatūraL. Slavinska303.Krievu valoda un literatūraZ. Katalkina301.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina300a.Vizuālā mākslaJ. Demidova300.Vizuālā mākslaO. Vihodceva203.Vizuālā mākslaL. VorobjovaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs102.Angļu valodaA. Romašenoka
27
6.12:55103./ 103.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ M. Spēlmane201./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova307./ 303.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. Vasiļjeva203.Klases stundaL. Vorobjova
28
7.13:50303.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina
29
8.14:30
30
9.15:20
31
Trešdiena1.8:30204.MūzikaN. Daņilova103.Krievu valoda un literatūraL. Ļebedeva101./ 200.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ N. Šataikina105.Krievu valoda un literatūraN. Ivļeva304.Latviešu valoda M. Spēlmane201.MatemātikaL. Slavinska303.MatemātikaZ. Katalkina301.DabaszinībasR. Platona300a.Krievu valoda un literatūraJ. DemidovaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs203.Krievu valoda un literatūraL. Vorobjova001./ 104.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova102.Angļu valodaA. Romašenoka
32
2.9:20204.MatemātikaN. Prokofjeva103.MatemātikaL. ĻebedevaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs105.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka304.Latviešu valoda M. Spēlmane201./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova303.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina301.MatemātikaR. Platona300a.MatemātikaJ. Demidova300.Sociālās zinībasO. Vihodceva203.MatematikaL. Vorobjova104.MatematikaI. Rodina102.Krievu valoda un literatūraR. Gresa
33
3.10:10S.z.Sports un veselībaV. Paškovičs103.DabaszinībasL. Ļebedeva101.Vizuālā mākslaD. Ļacka105.MatemātikaN. Ivļeva304.MatemātikaM. Spēlmane201.MūzikaN. Daņilova303.DabaszinībasZ. Katalkina301.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina307./ 300a.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. Vasiļjeva300.MatemātikaO. Vihodceva203./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova104.Krievu valoda un literatūraI. Rodina102.MatematikaR. Gresa
34
4.11:05001./ 204.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova103./ 200.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ M. Spēlmane101.Krievu valoda un literatūraR. Gresa105.Dizains un tehnoloģijasN. Ivļeva304.MūzikaN. DaņilovaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs303.Vizuālā mākslaZ. Katalkina301.Krievu valoda un literatūraR. Platona300a.DabaszinībasJ. Demidova300.Dizains un tehnoloģijasO. Vihodceva203.DabaszinībasL. Vorobjova104.DabaszinībasI. Rodina102.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina
35
5.12:00103./ 303.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ M. SpēlmaneS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs301.Dizains un tehnoloģijasR. Platona300a.Dizains un tehnoloģijasJ. Demidova001./ 300.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova104.Dizains un tehnoloģijasI. Rodina102.MūzikaN. Daņilova
36
6.12:55300a.Klases stundaJ. Demidova
37
7.13:50
38
8.14:30
39
9.15:20
40
Ceturtdiena1.8:30204./ 209.Angļu valodaA. Bokija/ V. Hodorenoka103.Krievu valoda un literatūraL. Ļebedeva101.MatemātikaD. ĻackaMūz.MūzikaL. LoptevaS.z.Sports un veselībaL. Hiršsone201./ 310.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. Vasiļjeva303.Latviešu valoda un literatūraN. ŠataikinaPeldētapmācībaPeldētapmācība300.MatemātikaO. Vihodceva203./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova104.Krievu valoda un literatūraI. Rodina102.Krievu valoda un literatūraR. Gresa
41
2.9:20204.Krievu valoda un literatūraN. Prokofjeva103.MatemātikaL. Ļebedeva101./ 304.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ N. Šataikina105.MatemātikaN. IvļevaS.z.Sports un veselībaL. Hiršsone201.Krievu valoda un literatūraL. Slavinska307./ 303.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. VasiļjevaPeldētapmācībaPeldētapmācība300.Krievu valoda un literatūraO. Vihodceva203.MatematikaL. Vorobjova001./ 104.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova102.MatematikaR. Gresa
42
3.10:10204.MatemātikaN. Prokofjeva103.Vizuālā mākslaL. Ļebedeva101./ 201.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ N. Šataikina105.Vizuālā mākslaN. Ivļeva304.Angļu valodaA.A. Viņķelis201.Sociālās zinībasL. Slavinska303.Krievu valoda un literatūraZ. Katalkina301.DabaszinībasR. PlatonaPeldētapmācība001./ 300.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova203.Dizains un tehnoloģijasL. Vorobjova104.Dizains un tehnoloģijasI. Rodina102.Sociālās zinībasR. Gresa
43
4.11:05204.Sociālās zinībasN. Prokofjeva103.Dizains un tehnoloģijasL. ĻebedevaMūz.MūzikaL. Lopteva105.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka304.Angļu valodaA.A. Viņķelis201./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova303.MatemātikaZ. Katalkina301.Latviešu valoda un literatūraN. ŠataikinaPeldētapmācība300.Dizains un tehnoloģijasO. Vihodceva307./ 203.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. VasiļjevaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs102.Vizuālā mākslaR. Gresa
44
5.12:00204.Klases stundaN. Prokofjeva101.Klases stundaD. ĻackaS.z.Sports un veselībaT. Dementjeva201./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova303.Dizains un tehnoloģijasZ. Katalkina301./ 310.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. Vasiļjeva300a.MatemātikaJ. Demidova300.Klases stundaO. VihodcevaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs104.Klases stundaI. Rodina102.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina
45
6.12:55S.z.Sports un veselībaT. Dementjeva300a./ 300.Latviešu valoda un literatūraJ. Demidova/ N. Šataikina
46
7.13:50300a./ 300.Latviešu valoda un literatūraJ. Demidova/ N. Šataikina
47
8.14:30S.z.Sports un veselībaT. Dementjeva
48
Piektdiena1.8:30204.DabaszinībasN. Prokofjeva103./ 300a.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka/ M. Spēlmane101.Krievu valoda un literatūraR. Gresa105.Klases stundaN. Ivļeva201./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova303.MūzikaN. Daņilova301.Latviešu valoda un literatūraN. ŠataikinaS.z.Sports un veselībaT. Dementjeva203.Krievu valoda un literatūraL. Vorobjova104.Krievu valoda un literatūraI. RodinaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs
49
2.9:20204.MatemātikaN. Prokofjeva103.MatemātikaL. Ļebedeva101.MatemātikaD. Ļacka209./ 105.Angļu valodaV. Hodorenoka/ A. Bokija304.Latviešu valoda M. SpēlmaneS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs303.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina301.MatemātikaR. PlatonaS.z.Sports un veselībaT. Dementjeva300.MatemātikaO. Vihodceva203./ 001.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova104.MatematikaI. Rodina102.MatematikaR. Gresa
50
3.10:10204.Vizuālā mākslaN. Prokofjeva209./ 103.Angļu valodaV. Hodorenoka/ A. Bokija101.Soziālās zinībasD. Ļacka105.MatemātikaN. Ivļeva304.Latviešu valoda M. Spēlmane201.Dizains un tehnoloģijasL. Vorobjova303.MatemātikaZ. KatalkinaS.z.Sports un veselībaT. Dementjeva307./ 300a.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. VasiļjevaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs203.MūzikaN. Daņilova001./ 104.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova102.DabaszinībasR. Gresa
51
4.11:05001./ 204.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. MeņščikovaMūz.MūzikaL. Lopteva101.Dizains un tehnoloģijasD. Ļacka105.DabaszinībasN. Ivļeva304.MatemātikaM. Spēlmane201.MatemātikaL. SlavinskaS.z.Sports un veselībaV. PaškovičsS.z.Sports un veselībaT. Dementjeva300a.MūzikaN. Daņilova307./ 300.Angļu valodaA. Romašenoka/ A. Bokija203.MatematikaL. Vorobjova104.DabaszinībasI. Rodina102.Dizains un tehnoloģijasR. Gresa
52
5.12:00001./ 204.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovleva/ T. Meņščikova103.Klases stundaL. Ļebedeva209./ 101.Angļu valodaV. Hodorenoka/ A. Bokija105.Latviešu valoda un literatūraD. Ļacka304.DabaszinībasM. Spēlmane201.DabaszinībasL. Slavinska303.DabaszinībasZ. Katalkina301./ 310.Angļu valodaA. Romašenoka/ V. Vasiļjeva300.MūzikaN. Daņilova203.DabaszinībasL. VorobjovaS.z.Sports un veselībaV. Paškovičs102.Latviešu valoda un literatūraN. Šataikina
53
6.12:55304.Vizuālā mākslaM. Spēlmane201.Klases stundaL. Slavinska001./ 300.Latviešu valoda un literatūraN. Jakovļeva/ T. Meņščikova
54
7.13:50
55
8.14:30
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100