Ton's cast ep1 20140220 ไทยติดอันดับผู้เสียชีวิตจากการชนบนท้องถนนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (ว่าแต่อันดับไหนล่ะ ?) Mortality from Road Crash in 193 Countries