แบบสำรวจ ทภ 2560-7 จังหวัดศรีสะเกษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การสำรวจทันตาภิบาลประจำปี2560-61
2
จังหวัด.....ศรีสะเกษ........ผู้ให้ข้อมูล..นายสุพัฒน์ ในทอง ..โทร....จค-0..วดป.ที่ให้ข้อมูล……………………………………
3
12345678910 121314151617181920
4
คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งระดับสถานที่ปฏิบัติงานตำบลอำเภอจังหวัดรหัส ไปรษณีย์โทรศัพท์ e-mailวดป.เกิดสถาบันที่จบ ปีที่จบวดปที่บรรจุเข้ารับราชการเงินเดือนปัจจุบัน วดป.ที่เข้า สู่ตำแหน่งปัจจุบันการศึกษาต่อ/สาขา/สถาบันปีที่จบ
5
นสผการัตน์ขันคำนางสาว
ปฏิบัติงาน
รพ.ขุขันธ์ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140 /2535
วสส.อุบลฯ
25562556
6
นางลภัสรดาคันธชาติ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
ศสม.ห้วยเหนือ
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140062-4291-953
Lapatradakan601@gmail.com
5 สค 2512
วสส.อุบลฯ
2547253531680.001 กย. 2548สบ.2549
7
นายสุพัฒน์ในทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
สสอ.ขุขันธ์
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140083-7305-943khukhaninsure06@hotmail.com9 สิงหาคม 2537
วสส.อุบลฯ
2543254323860.0011ธค2551สบ.2553
8
นายวัชระบุญเพ็ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
061-4843658
watchara191b@gmail.com
1/19/2531
วสส.อุบลฯ
255711000.001เมษายน2557
สบ. /สาธารณสุขศาสตร์/ม.ขอนแก่น
2561
9
นาย
จีระวัฒน์
มาลี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
รพ.ขุขันธ์ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
090-3754347
/2533
วสส.อุบลฯ
255316 พย 2558
10
นาง
สิริลักษณ์
พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
รพ.สต.ปรือคัน
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
089-720-4720
kk213_03357@hotmail.com
1/31/2511
วสส.ขอนแก่น
253001/07/25301 เมย. 2544
บธ.บ การจัดการทั่วไป
2548
11
นายฐาปกรณ์
พลอยขันธ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
วสส.อุบลฯ
2556
12
นางรัชกรวารินทร์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
รพ.ขุขันธ์ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
095-6184385
/2530
วสส.ขอนแก่น
253025306 ตค. 2543สบ2535
13
นางสาว
หนูจันทร์
เกษหอม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
รพ.สต.จะกงจะกงขุขันธ์
ศรีสะเกษ
331402508
วสส.อุบลฯ
2538253824560.0031มค2550
14
นางสุวรรณีชัยพงษ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
รพ.สต.กันจาน
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140094-6294-163
namaun_nut@hotmail.com
7 สค 2519
วสส.ขอนแก่น
2540254026590.001 ตค. 2549ครุศาสตร์2545
15
นายสุรพลไชยโคตร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
รพ.สต.โนน
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
081-6911304
sura-2556@hotmail.com
27/02/2505
วสส.อุบลฯ
254501/04/254523540.0012 กย. 2548
16
นางสาวณัฐฐานันฉิมพินิจ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.โคกโพน
กันทรารมย์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
097-1823873
nattha.chimp11@gmail.com
30 มีนาคม 2537
วสส.อุบลฯ
255711000.001 เมษายน 2557สบ./มมส2560
17
นางสาวศศิภรณ์สารแสง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.หนองลุง
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140095-6134-546
nutsasiponsansang@gmail.com
30กรกฎาคม2536
วสส.อุบลฯ
255711650.001 เมษายน2557สบ.2560
18
นางสาวดารณีคำนึง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.โคกเพชร
โคกเพชร
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140062-6814-959
yingyim39@gmail.com
23 พฤศจิกายน 2536
วสส.อุบลฯ
255711000.001 เมษายน 2557สบ /มมส2560
19
นางสาวพิสมัยตาดม่วง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.สมบูรณ์
ห้วยใต้
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
097-3420757
Pissamai.ju77@gmail.com
22 พฤศจิกายน 2533
วสส.อุบลฯ
255711000.001 เมษายน 2557
สบ/ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
2559
20
นายโยธากลางมณี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.ปรือใหญ่
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140088-3630-633
yota0883630633@gmail.com
17 มกราคม 2533
วสส.อุบลฯ
2556
21
นางสาว
สร้อยสุดา
บุตรชาติ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
ตะเคียน
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140097-3299-955
weawdent@gmail.com
8มกราคม2530
วสส.ชลบุรี
25511มีนาคม255616780.001เมย2558สบ2553
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...