แจ้งความผิด (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล ผู้แจ้ง
ชื่อ-สกุล หรือ เลขประจำตัว
ชั้น/ห้อง
รายการความผิดรายการความผิด
รูปพรรณสัญฐาน การแต่งกาย
รายการความผิด
2
9/6/2017, 8:34:02ครูสุรัตน์ ทัพวัตร์
น.ส.พัชราภรณ์ อ่วมเกิด
5/5
แต่งชุดพละในวันที่ไม่มีชั่วโมงเรียนและไม่แต่งตัววันที่มีชั่วโมงเรียน
3
7/8/2017, 12:48:46
แต่งต่างหูไม่สนใจเรียนที่ะช่วยเพื่อนในกลุ่มทำงาน เตือนไม่ฟัง 7 สค 60 คาบ5 สุนทร นิโครธานนท์
รุจิ แสนพันทา313372/3ใส่เครื่องประดับหรือของมีค่ามาโรงเรียน
4
7/8/2017, 12:54:22แอบเล่นมือถือ แบบลิงหลอกเจ้า จึงยึดไว้ สุนทร นิโครธานนท์ 7 สค60
ชมพูนุช หฤหรมย์ 31323
2/3ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
5
7/8/2017, 13:21:50สุนทร นิโครธานนท์ 7 สต 60ศศิณัฐ ชูผกา 313392/3ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
6
7/8/2017, 13:30:31
ดึงทำลายโต๊ะฝึกงานช่างไม้ ดึงเป็นชิ้นๆ เตือนทำตาใส สุนทร นิโครธานนท์ 7 สค60
สัพพาสิทธิ์ เกตุดำ 31315
2/3
ขีดเขียนข้อความ ขูดขีดบนวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ทั้งในโรงเรียนและในที่สาธารณะ
7
10/8/2017, 14:06:20
กระด้างกระเดื่องออกอาการเมื่อตักเตือน แต่ไม่ถึงทำเสื่อมเสีย สุนทร นิโครธานนท์ เพิ่มรู้ สิ่งประดิษฐ์ฯ พฤ 10 สค 60
ศุภกฤต ประชากรธัญญกิจ
1/6อ้วน โต สูง ใหญ่
แสดงกิริยาวาจากระด้างกระเดื่อง พูดจาท้าทาย หมิ่นประมาทครูทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
8
10/8/2017, 14:11:40
แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ไม่ถึงเสื่อมเสัยชื่อเสียง แต่ไม่มีสัมมาคารวะเมื่อตักเตือน สุนทร นิโครธานนท์ 10 สคบ 60 เพิ่มรู้ สิ่งประดิษฐ์
ภูมิธรรม สุขสุโชติ1/8อ้วนกลมเตี้ยผมหยักศก
แสดงกิริยาวาจากระด้างกระเดื่อง พูดจาท้าทาย หมิ่นประมาทครูทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
9
11/8/2017, 10:57:17
ทำยางหนังสติ๊ก แบบยิงแกล้งเพื่อน โดยใช้กระดาษม้วนอัดเป็นกระสุน เตือนแล้วว่าจะถูกดวงตาเพื่อน กลับรั้นตะแบง ดื้อดึงแอบยิงขณะเพื่อนทำงาน สุนทร นิโครธานนท์ 11 สค 60
31614 พัสกร แสนหาญ 2/9
กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
10
11/8/2017, 11:00:40สุนทร นิโครธานนท์ 11สค 60 ร่วมกับ 31614 ยิง
31624 อัคคพล สันต่าย
2/9
กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
11
11/8/2017, 11:00:52สุนทร นิโครธานนท์ 11สค 60 ร่วมกับ 31614 ยิง
31624 อัคคพล สันต่าย
2/9
กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
12
23/8/2017, 13:45:43
สุนทร นิโครธานนท์ 23สค 60จุดไฟแช็กเล่นเผาเจล กระดาษ เตือนไม่ฟัง ที่ห้อง 542 เปิดแอร์
31171 ศุภณัฐ แสงยนต์
2/พ
13
14/9/2017, 11:15:22ยกเท้าบนโต๊ะเรียนขณะสอน สุนทร นิโครธานนท์ 14 กย 60314602/6ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่นภูธเนศ นอบน้อม
14
25/9/2017, 9:14:34สุนทร นิโครธานนท์ 25 กย 60 คุมสอบ เมื่อเตือนมีปฏิกิริยา31415 กชกร สายรัตนี2/5ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่นผมฟู
15
10/11/2017, 13:33:55สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย60
30984ธีรภัทร ผิวขาว 3/10
3/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
16
10/11/2017, 13:34:03สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย60
30984ธีรภัทร ผิวขาว 3/10
3/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
17
10/11/2017, 13:34:58สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030981ดารินชา 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
18
10/11/2017, 13:36:08สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030983ธีรพงษ์ 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
19
10/11/2017, 13:37:15สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030991ศรายุทธ 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
20
10/11/2017, 13:38:56สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030356ปิยทัศน์ 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1