แจ้งความผิด (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล ผู้แจ้ง
ชื่อ-สกุล หรือ เลขประจำตัว
ชั้น/ห้อง
รายการความผิดรายการความผิด
รูปพรรณสัญฐาน การแต่งกาย
รายการความผิด
2
9/6/2017, 8:34:02ครูสุรัตน์ ทัพวัตร์
น.ส.พัชราภรณ์ อ่วมเกิด
5/5
แต่งชุดพละในวันที่ไม่มีชั่วโมงเรียนและไม่แต่งตัววันที่มีชั่วโมงเรียน
3
7/8/2017, 12:48:46
แต่งต่างหูไม่สนใจเรียนที่ะช่วยเพื่อนในกลุ่มทำงาน เตือนไม่ฟัง 7 สค 60 คาบ5 สุนทร นิโครธานนท์
รุจิ แสนพันทา313372/3ใส่เครื่องประดับหรือของมีค่ามาโรงเรียน
4
7/8/2017, 12:54:22แอบเล่นมือถือ แบบลิงหลอกเจ้า จึงยึดไว้ สุนทร นิโครธานนท์ 7 สค60
ชมพูนุช หฤหรมย์ 31323
2/3ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
5
7/8/2017, 13:21:50สุนทร นิโครธานนท์ 7 สต 60ศศิณัฐ ชูผกา 313392/3ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
6
7/8/2017, 13:30:31
ดึงทำลายโต๊ะฝึกงานช่างไม้ ดึงเป็นชิ้นๆ เตือนทำตาใส สุนทร นิโครธานนท์ 7 สค60
สัพพาสิทธิ์ เกตุดำ 31315
2/3
ขีดเขียนข้อความ ขูดขีดบนวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ทั้งในโรงเรียนและในที่สาธารณะ
7
10/8/2017, 14:06:20
กระด้างกระเดื่องออกอาการเมื่อตักเตือน แต่ไม่ถึงทำเสื่อมเสีย สุนทร นิโครธานนท์ เพิ่มรู้ สิ่งประดิษฐ์ฯ พฤ 10 สค 60
ศุภกฤต ประชากรธัญญกิจ
1/6อ้วน โต สูง ใหญ่
แสดงกิริยาวาจากระด้างกระเดื่อง พูดจาท้าทาย หมิ่นประมาทครูทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
8
10/8/2017, 14:11:40
แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ไม่ถึงเสื่อมเสัยชื่อเสียง แต่ไม่มีสัมมาคารวะเมื่อตักเตือน สุนทร นิโครธานนท์ 10 สคบ 60 เพิ่มรู้ สิ่งประดิษฐ์
ภูมิธรรม สุขสุโชติ1/8อ้วนกลมเตี้ยผมหยักศก
แสดงกิริยาวาจากระด้างกระเดื่อง พูดจาท้าทาย หมิ่นประมาทครูทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
9
11/8/2017, 10:57:17
ทำยางหนังสติ๊ก แบบยิงแกล้งเพื่อน โดยใช้กระดาษม้วนอัดเป็นกระสุน เตือนแล้วว่าจะถูกดวงตาเพื่อน กลับรั้นตะแบง ดื้อดึงแอบยิงขณะเพื่อนทำงาน สุนทร นิโครธานนท์ 11 สค 60
31614 พัสกร แสนหาญ 2/9
กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
10
11/8/2017, 11:00:40สุนทร นิโครธานนท์ 11สค 60 ร่วมกับ 31614 ยิง
31624 อัคคพล สันต่าย
2/9
กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
11
11/8/2017, 11:00:52สุนทร นิโครธานนท์ 11สค 60 ร่วมกับ 31614 ยิง
31624 อัคคพล สันต่าย
2/9
กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
12
23/8/2017, 13:45:43
สุนทร นิโครธานนท์ 23สค 60จุดไฟแช็กเล่นเผาเจล กระดาษ เตือนไม่ฟัง ที่ห้อง 542 เปิดแอร์
31171 ศุภณัฐ แสงยนต์
2/พ
13
14/9/2017, 11:15:22ยกเท้าบนโต๊ะเรียนขณะสอน สุนทร นิโครธานนท์ 14 กย 60314602/6ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่นภูธเนศ นอบน้อม
14
25/9/2017, 9:14:34สุนทร นิโครธานนท์ 25 กย 60 คุมสอบ เมื่อเตือนมีปฏิกิริยา31415 กชกร สายรัตนี2/5ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่นผมฟู
15
10/11/2017, 13:33:55สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย60
30984ธีรภัทร ผิวขาว 3/10
3/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
16
10/11/2017, 13:34:03สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย60
30984ธีรภัทร ผิวขาว 3/10
3/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
17
10/11/2017, 13:34:58สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030981ดารินชา 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
18
10/11/2017, 13:36:08สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030983ธีรพงษ์ 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
19
10/11/2017, 13:37:15สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030991ศรายุทธ 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
20
10/11/2017, 13:38:56สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย6030356ปิยทัศน์ 3/103/10ไม่สนใจเรียนบ่อยครั้งจนครูผู้สอนเบื่อหน่าย
21
24/11/2017, 14:14:17สุนทร นิโครธานนท์ 24 พย60
ธีรพงษ์ หอมทอง 30983
3/10ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่น
22
28/11/2017, 10:31:26
สุนทร นิโครธานนท์ 28 พย60 เมื่อ 27 สิ้นคาบ 4 พบลิควิดเปเปอร์ที่ นร.แกะเล่น เลอะพื้นห้อง และที่ล้อจักรยาน แกล้งทั้งๆ ที่ได้รับ smartphone คืนไปแล้ว
ปุณยนุช โตจีน3/11
ขีดเขียนข้อความ ขูดขีดบนวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ทั้งในโรงเรียนและในที่สาธารณะ
ตัวเล็ก
ก๋ากั่น
ปากดี
23
29/11/2017, 15:03:49สุนทร นิโครธานนท์ 10 พย60
ธีรพงษ์ หอมทอง 30983
3/10ไม่เตรียมอุปกรณ์การเรียนมาเป็นนิจ
24
29/11/2017, 15:04:14สุนทร นิโครธานนท์ 29 พย60
ธีรพงษ์ หอมทอง 30983
3/10ไม่เตรียมอุปกรณ์การเรียนมาเป็นนิจ
25
4/12/2017, 16:21:59สุนทร นิโครธานนท์ 4 ธค6031067 ทิตยา เกิดอ้น3/11ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่นทอมๆ
26
4/12/2017, 16:22:13สุนทร นิโครธานนท์ 4 ธค6031067 ทิตยา เกิดอ้น3/11ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่นทอมๆ
27
4/12/2017, 16:22:22สุนทร นิโครธานนท์ 4 ธค6031067 ทิตยา เกิดอ้น3/11ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่มีสัมมาคารวะต่อครูหรือต่อผู้อื่นทอมๆ
28
8/12/2017, 14:26:43สุนทร นิโครธานนท์ 8 ธค 60โยนตุ๊กตาเป็ดปูนประจำห้อง1011 แตกดารินชา 309813/10อิสลาม
ทำลายทรัพย์สินหรือลักทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลอื่นโดยเจตนา
29
13/12/2017, 12:03:59สุนทร นิโครธานนท์ 13 ธค 60
ธีรพงษ์ หอมทอง 30983
3/10
หนีเรียนในระหว่างชั่วโมงเรียนและหรือออกจากห้องเรียนในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกบริเวณห้องเรียน
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu