1/9การเข้าชั้นเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYAAABAC
1
21103
รายวิชาวิทยาการคำนวณ

ป้อนค่า ม สำหรับ เข้าเรียน, ส สำหรับ เข้าเรียนสาย, ล สำหรับ ขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอน, และ ข สำหรับ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน. ใช้แท็บ "คีย์การเข้าชั้นเรียน" เพื่อปรับแต่งตามต้องการ
2
สัปดาห์ที่ (เรียนวันศุกร์)
1234567891011121314151617181920
3
ชื่อชั้นเรียน ม.1/917/524/54/95/96/97/98/911/912/913/914/915/918/919/920/921/922/925/926/927/928/929/9เข้าเรียนสายขาดเรียนโดยแจ้งครูผู้สอนขาดเรียนโดยไม่แจ้งครูผู้สอน
4
ครูผู้สอน พรรณภา โพธิ์หลำศ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.จ.อ.พ.พฤ.ศ.
5
133480เด็กชายกาณฑ์ ยอดเกวียน000
6
233481
เด็กชายกิตติพศ เหมือนมา
000
7
333482
เด็กชายคมกิตติ์ เกิดคล้าย
000
8
433483
เด็กชายคุณัชญ์ เอียงเป้
000
9
533484เด็กชายจิรัฎฐ์ ไทยแก้ว000
10
633485เด็กชายชนวีร์ กาฬภักดี000
11
733486เด็กชายณภัทร อ่อนหลำ000
12
833487เด็กชายธนกร แตงศรี000
13
933488
เด็กชายธนภูมิ เกษรดอกบัว
000
14
1033489
เด็กชายธนวินท์ พานเที่ยง
000
15
1133490เด็กชายธนันธร พรมจาด000
16
1233491เด็กชายนพรัตน์ มีสุข000
17
1333492เด็กชายนฤพล โพธิ์เกษม000
18
1433493
เด็กชายนันทิพัฒน์ กันดี
000
19
1533494เด็กชายนิธาดา จันทร000
20
1633495เด็กชายพีรณัฐ ฉุนเทศ000
21
1733496
เด็กชายพีรวิชญ์ เนินทอง
000
22
1833497เด็กชายภคิน อยู่ยอด000
23
1933498
เด็กชายภูรินทร์ หล่อนคร
000
24
2033499เด็กชายศรัณยู คำเณร000
25
2133500
เด็กชายสรวิชญ์ สร้อยทอง
000
26
2233501เด็กชายสุรวุฒิ เชเดช000
27
2333502เด็กชายอธิชา ไชยชมภู000
28
2433503เด็กชายอธิป ธุระเสน000
29
2533504เด็กชายอนุกูล บุญทา000
30
2633505
เด็กหญิงกชพรรณ ป่านแก้ว
000
31
2733506
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงลำใย
000
32
2833507
เด็กหญิงกิตตินันท์ พันธุ์เกตุ
000
33
2933508
เด็กหญิงทัตพิชา วิมลเศรษฐ
000
34
3033509
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญคุ้ม
000
35
3133510
เด็กหญิงปัฐมพร ธิติถามวัต
000
36
3233511
เด็กหญิงปิญชาน์ ม่วงทิม
000
37
3333512
เด็กหญิงปุญญิสา เอี่ยมบัว
000
38
3433513
เด็กหญิงพัชลิน หมุนกลาง
000
39
3533514
เด็กหญิงมณีรัตน์ กิฬาพักตร์
000
40
3633515
เด็กหญิงวรัทยา จันทร์สา
000
41
3733516
เด็กหญิงศิริวรรณ เอี่ยมปั้น
000
42
3833517
เด็กหญิงศิริวรรณ โฮ้ลพบุรี
000
43
3933518
เด็กหญิงสุธาสินี อยู่วงษ์
000
44
4033519
เด็กหญิงจิรนันท์ ชิณวงษ์
000
Loading...